Zoeken

Fiscaal partnerschap

Woon je ongehuwd samen? Dan is het goed om te weten dat vanaf 1 januari 2011 de regels voor fiscaal partnerschap zijn veranderd. Dit is van belang als je belastingaangifte laat doen / gaat doen over het fiscale jaar 2011.


Fiscale partners kunnen aftrekposten zoals hypotheekrente of giften aan goede doelen, onderling verdelen. Wanneer je de aftrekpost opneemt bij de aangifte van de partner met het hoogste inkomen, kan je daar voordeel bij hebben. De partner met het hoogste inkomen hoeft niet per se de eigenaar van het huis te zijn.

 

Wanneer je geen ‘fiscale partners’ bent, kun je alleen die kosten aftrekken die horen bij het eigen aandeel in de (hypotheek)schuld op de woning.

Als je getrouwd bent, of als je een geregistreerd partnerschap hebt, dan ben je automatisch ‘fiscale partners’.

Je bent ook fiscale partners als je:

 

  • een notariële samenlevingsovereenkomst hebt getekend
  • ongehuwd samenwoont op hetzelfde adres en je ten minste één gezamenlijk kind hebt
  • ongehuwd samenwoont en de ene partner het kind van de andere partner erkend heeft
  • ongehuwd samenwoont op hetzelfde adres en je samen de eigen woning bezit
  • ongehuwd samenwoont op hetzelfde adres en elkaar voor de pensioenregeling (ABP) als partner hebt gemeld/aangemerkt.

Je moet voldoen aan één van deze eisen om als fiscale partners te worden erkend.

Tot 2010 kon je, als je ongehuwd samenwoonde, zelf kiezen voor fiscaal partnerschap of niet.

Je kon die keuze altijd weer ongedaan maken. Vanaf 2011 kan dat niet meer.

 

Samenwonen en erfbelasting

Als je ongehuwd samenwoont, heb je niet automatisch recht op dezelfde vrijstelling van erfbelasting als gehuwden. Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap, dan geldt er een vrijstelling van € 600.000. Anders en hard gezegd: als je als militair sneuvelt bij één of andere missie en je woont samen met iemand, dan kan het dus gebeuren dat die nabestaande behoorlijk wat erfbelasting moeten betalen over een gezamenlijk vermogen, bijvoorbeeld een gezamenlijke spaarrekening of een gezamenlijke woning.

In de volgende situaties worden ongehuwd samenwonenden voor de erfbelasting gelijk gesteld met gehuwden:

 

  • De partners zijn allebei meerderjarig;
  • Zij voeren een gezamenlijke huishouding volgens de basisadministratie persoonsgegevens;
  • De partners zijn een wederzijdse zorgverplichting aangegaan bij notariële akte (samenlevingscontract). Deze voorwaarde geldt niet als de partners ten minste 5 jaren met elkaar samenwonen;
  • De partners zijn geen bloedverwant in de rechte lijn (ouder-kind bijvoorbeeld). Deze voorwaarde geldt niet als één van de partners mantelzorger is.

 

Zonder gelijkstelling is de vrijstelling maar € 2.000 in plaats van € 600.000.

Vind je dit allemaal veel te veel gedoe? De belastingservice van de BBTV kan je - als je lid bent - altijd verder helpen bij vragen over fiscale zaken. Zie pagina 10 en 11 van de eerstvolgende XRcise! (verschijnt 10 december)