Zoeken

Verkiezingen MC's

Voor de vulling van een MC (medezeggenschaps commissie) worden er verkiezingen uitgeschreven. Hoe kun je jezelf daarvoor kandidaat stellen? Een korte uitleg over hoe dat gaat. 

Stel er zijn MC-verkiezingen aangekondigd bij jouw eenheid. In dat geval worden ook de bonden hier van op de hoogte gesteld. Zodra wij dit bericht ontvangen zullen wij onze leden, werkzaam op het betreffende onderdeel, een brief op huisadres toezenden met het verzoek zich kandidaat te stellen. Bij deze brief is de zgn. bereidheidsverklaring gevoegd. Als je deze invult en naar ons terugstuurt, zorgen wij voor jouw aanmelding bij de verkiezingscommissie.

Heb je geen brief ontvangen maar wil jij je wel kandideren voor de MC? Download hier dan de bereidheidsverklaring en stuur die naar het daarop vermelde adres.

Eenmaal gekozen zul je regelmatig de BOM-brief ontvangen waarin relevante informatie is opgenomen over medezeggenschapszaken.