Nieuws

‘We moeten Defensie nu repareren’

Interview met sergeant-majoor der mariniers Dani van de Weijer 

 

Wil jij je inzetten voor de belangen van je defensie-collega’s? Verschillende afdelingsbesturen van de BBTV en VBM kunnen nog versterking gebruiken. Als afdelingsbestuurder lever je een waardevolle bijdrage, zonder dat het veel tijd hoeft te kosten. Het gaat om vrijwilligerswerk, maar wel met een onkostenvergoeding.

 

SMJR Dani van de Weijer (39) is één van onze afdelingsbestuurders. Hij maakt deel uit van de afdeling Doorn. De BBTV-redactie sprak Dani op het vakbondskantoor in Den Haag. 

 

Hoe ziet jouw loopbaan eruit?

“Ik ben opgekomen in 2001, in 2003 via de genie (assault engineers) naar Irak gegaan, in 2005 en 2006 naar Afghanistan met TACP, wat staat voor Tactical air control party, dus het aansturen van vliegtuigen. In 2008 de onderofficiersopleiding. Toen naar Texel bij de bootgroep, in 2012 naar Somalië en counter drugs-operaties in de West. In 2013 sergeant geworden. In 2015 naar Curaçao voor Bureau Operaties (N3). Toen naar opleidingsland, instructeur tactische communicatie. In 2019 weer operationeel op Texel en daarna voor noodhulp naar de Bahama’s, haha, ik ben echt overal geweest.”

 

 

Wat vind jij van de Defensienota 2022?

“In eerste instantie zeg ik: fantastisch. Bij het Korps Mariniers krijgen we de 120mm terug, de marine krijgt kruisraketten, er komen meer vliegtuigen. En dat is broodnodig, want we moeten Defensie nu echt repareren. Er is bijvoorbeeld nog steeds niet voldoende munitie, ook niet voor klein kaliber wapens. Het geld is er, maar het probleem van de tekorten is daarmee nog niet opgelost.

Als ik even uitzoom en naar Defensie in het algemeen kijk, dan zijn wij ingericht om te bezuinigen en niet om geld uit te geven. Waar ik bang voor ben is dat we allemaal kleine projectjes krijgen die vervolgens doodbloeden. We moeten oppassen dat we die fout niet gaan maken.”

 

Welke toekomst zie je voor jezelf binnen Defensie?

“Ik moet nog 22 jaar en voor mij zijn leuke en mooie functies belangrijk. Na mijn huidige functie ga ik waarschijnlijk varen op de Johan de Witt. Ik ga niet drie jaar een functie doen waar ik niets aan vind, alleen voor de strepen. Dat elitaire: ‘Ik ben marinier en de rest stelt niets voor’, past helemaal niet bij mij. Ik heb van alles gedaan en wil me niet focussen op maar 1 krijgsmachtdeel.”

 

Waarom ben je afdelingsbestuurder geworden?

“Ik wilde inspraak hebben in de arbeidsvoorwaarden en wat er verder allemaal speelt. Daarnaast zag ik dat veel ‘grijze postduiven’ (ouderen) bestuursfuncties binnen de vakbond bekleden. Begrijp me niet verkeerd, ik heb respect daarvoor, maar zij voelen minder goed de pijn die wij voelen op de werkvloer.”

 

Wil jij je net als SMJR Van de Weijer ook inzetten voor het defensiepersoneel? Stuur dan een mailtje naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Aanmelden belastingservice BBTV en VBM

Je kunt je weer aanmelden voor de belastingservice van de BBTV! Waarom zou je dat doen? Moet je ook aangifte doen als de Belastingdienst zegt dat het niet hoeft? Moet je bang zijn dat je te veel belasting betaalt als je aangifte doet?

Bonden en Defensie werken opnieuw onduidelijkheden uit AV-akkoord weg

Defensie en de bonden hebben zich de afgelopen weken intensief over meerdere onduidelijkheden gebogen, die voortkomen uit de afspraken die in het arbeidsvoorwaardenakkoord staan.

 

Een tweetal van deze onduidelijkheden is weggenomen. Andere worden nog getackeld.

 

Voor de overgang van het oude bezoldigingsstelsel naar het nieuwe bezoldigingsstelsel zijn meerdere overzichten gemaakt, die militairen snel duidelijk (zouden moeten) maken wat de nieuwe bezoldiging is en op welke manier van de oude tabel in de nieuwe tabel wordt ingestapt.

 

Welke volgorde?

Onduidelijk bleef tot nu wat er gebeurt als militairen op het zogenoemde transitiemoment (1 januari) óók bevorderd worden of een periodiek ontvangen. Voor de inschaling in de nieuwe bezoldigingstabel maakt het namelijk uit óf eerst de bevordering wordt genomen en dan de transitietabel wordt toegepast óf andersom. Hetzelfde geldt bij de toekenning van een periodiek.

 

 

Over deze situaties hebben Defensie en de bonden in het akkoord geen expliciete afspraken gemaakt. De noodzaak om dat wel te doen is er dus zeker, zoals hierboven is beschreven. Daarbij werd duidelijk dat niet duidelijk gezegd kan worden dat de ene volgorde beter uitvalt dan de andere. Voor sommige militairen is het financiële effect groter als bijvoorbeeld eerst een bevordering wordt genomen en dan de transitietabel wordt toegepast, maar voor anderen valt de volgorde 'eerst transitietabel en dan bevordering' het best uit.

 

De beste uitkomst wordt toegepast

Om aan dit dilemma een einde te maken, zonder wie dan ook 'te benadelen', hebben Defensie en de bonden onlangs een aanvullende afspraak gemaakt, die in essentie kan worden samengevat als: in genoemde situaties zal de beste uitkomst worden toegepast!

 

 

Interview C&E: 'Breek de ‘will to fight''

Inzicht in menselijk gedrag als effectief wapen

 

Communication and Engagement (C&E) richt zich tijdens militaire operaties op inzichten in het menselijk gedrag. Dat is niet nieuw: de Romeinen waren er al heer en meester in. Maar wat is het precies en hoe werkt het nou eigenlijk: hoe gebruik je kennis over menselijk gedrag in een missiegebied? En hoe versla je de vijand ermee? XRcise sprak met dr. Miriam de Graaff, hoofd Joint Expertisecentrum C&E (JEC C&E), Majoor Jorn Overheul, plaatsvervangend hoofd van het JEC C&E, en LTZ1 LD Waldo Dirks MSc, kenniswerker bij de eenheid.

 

 

Hoe wordt C&E binnen de krijgsmacht ingezet?

Jorn: ‘’Bij het 'klassieke' militaire optreden wordt er veel aandacht besteed aan het terrein, tactisch optreden, inlichtingen en dreiging van de vijand. Maar de oorzaak van het conflict bestaat uit véél meer dan dat. Wij kijken met een andere bril: welke bevolkingsgroepen zijn er? Welke cognitieve effecten ('tussen de oren') kunnen we bereiken? Wat zijn drijfveren van bepaalde groepen? We richten ons dus op de gehele menselijke omgeving.''
Waldo: ''De afgelopen jaren is er meer focus gekomen op beïnvloeding van de tegenstander. Je wil namelijk hun 'will to fight' breken. Als je een gevecht wint, heb je de oorlog nog niet gewonnen - daar is meer voor nodig.''
Miriam: ''Wat je uiteindelijk wil is dat mensen (de lokale bevolking of de tegenstander) jou volgen in wat jij bedenkt om jóuw einddoel te bereiken. En dat door zo min mogelijk schade te berokkenen. Daarom is het binnen C&E van belang dat we goede psychologische, sociologische en cultuurhistorische kennis in huis hebben.''

 

C&E is heel effectief en je hoeft er geen bommen of granaten voor te gooien.

 

Hoe beïnvloed je mensen?

Miriam: ''Het is bijvoorbeeld belangrijk om te weten waaraan bevolkingsgroepen waarde hechten. Daarvoor moet je een cultuur goed kennen. Als je in Mali per ongeluk een religieus gebouw beschadigt, kan het zijn dat de vlam in de pan slaat of dat je het voorgoed verpest hebt bij de bevolking. In de oorlog in Oekraïne zien we bijna dagelijks hoe Kiev succesvol beïnvloeding van de mindset toepast. Zo werden bijvoorbeeld tijdens hun Onafhankelijkheidsdag de Oekraïense culturele waarden slim in beeld gebracht en verspreid over de wereld. Het doel: verbondenheid en medeleven bij andere westerse landen opwekken. En dat werkt; Kiev zet zijn communicatiekanalen zeer effectief in.’’
Waldo: ‘’In de door Rusland bezette gebieden maakt Oekraïne ook heel handig gebruik van de partizanenstrijd. Rusland heeft namelijk de bevolking in de meeste gebieden niet achter zich. En om dan de regio in handen te houden, moet je als bezetter met harde hand de bevolking onderdrukken. Dat is heel arbeidsintensief en op de lange termijn moeilijk vol te houden. Fysiek winnen zegt dus lang niet alles; het gaat uiteindelijk óók om de bevolking – en om het cognitieve deel van de strijd. En daar komen wij om de hoek kijken.’’

 

Menselijk gedrag echt centraal stellen in militaire operaties is een Nederlandse vinding.

 

Wordt C&E nu vaker ingezet?

Miriam: ‘’Gedragsbeïnvloeding werd al door de Romeinen succesvol toegepast. Er is geen toename in het gebruik ervan, denk ik. We hebben nu wel veel meer middelen dan voorheen, zoals de digitale kanalen en social media bijvoorbeeld. Daarnaast breng je met C&E veel minder fysieke schade, slachtoffers en collateral damage toe dan met het traditionele ‘staal op staal’. Een collega zegt altijd: ‘Ik word liever beïnvloed dan neergeschoten’. En zo zien steeds meer westerse landen het ook: C&E is vaak heel effectief en je hoeft er geen bommen en granaten voor te gooien.’’
Jorn: ‘’In Mali wilden we goede contacten opbouwen met de lokale bevolking en benaderbaar zijn. Door in open, niet-gepantserde voertuigen rond te rijden en contact te maken, lukte dat. Wij kwamen erachter dat de meeste Malinezen de radio gebruikten om zich te laten informeren, maar als strijdende partijen die verbindingen platlegden ontstond er een informatie-vacuüm. Wij informeerden hen dan ook door geprinte producten. Daarnaast boden we de bevolking de mogelijkheid om via WhatsApp informatie met ons te delen.’’

 

 

PSYOPS kan gebruikmaken van misleiding en deceptie. Gebruikt Nederland die vaak?

Waldo: ‘’Tijdens het plannen van informatieoperaties neemt PSYOPS een belangrijke plaats in. Die activiteiten kunnen erg effectief zijn – uiteraard binnen de juridische grenzen die eraan gesteld zijn.’’
Jorn: ‘PSYOPS-activiteiten zijn er in vele gedaantes. Neem nou de luidspreker-operatie; een eenvoudige maar effectieve activiteit, die bijvoorbeeld in een missiegebied ingezet kan worden door er hard het geluid van aanrijdende tanks mee af te spelen. Vijandige eenheden kunnen dan denken dat jij je positie versterkt en passen dan hun tactiek erop aan of trekken zich misschien zelfs wel terug.’’
Miriam: ‘’Zo kan de luidspreker ook ingezet worden door er bijvoorbeeld grommende roofdiergeluiden mee af te spelen om ervoor te zorgen dat de lokale bevolking uit een bepaalde vallei wegblijft. Tijdens de militaire operaties die daarna volgen, voorkom je dan burgerslachtoffers. Effectieve misleiding dus. Misleiding heeft nog wel eens een negatieve connotatie, maar het is geen doel op zich. Het is een middel om een bepaald doel te bereiken, zoals in het voorbeeld. Als je dan door misleiding levens kunt sparen, is dat natuurlijk winst.’’

 

Hoever is de ontwikkeling van C&E in Nederland?

Miriam: ‘'Met C&E kun je ontzettend veel bereiken, maar op het gebied van technische middelen en investeringen lopen we in Nederland achter. Terwijl de NAVO wel de ogen op Nederland richt omdat wij het vakgebied succesvol naar de praktijk hebben gebracht.''
Jorn: ''Menselijk gedrag echt centraal stellen in militaire operaties is een Nederlandse vinding, en dat heeft de NAVO nu als belangrijke pijler overgenomen. Tijdens Nederlandse uitzendingen in onder andere Afghanistan en Mali stonden benaderbaarheid, interactie en coöperatie met 'de mens' in het missiegebied voorop. Dat heeft bijzonder succesvolle resultaten opgeleverd.''
Waldo: ''De Dutch Approach, de fietsende militair, Defence, Diplomacy & Development (3D); allemaal Nederlands pionierswerk.''

 

Join C&E, and you'll see the world.

 

Stel, een militair ambieert een loopbaan bij C&E. Welke mogelijkheden zijn er?

Miriam: ''Maak het kenbaar bij je loopbaanbegeleider. Daarnaast kun je contact opnemen met 1 CMI-Commando (waar de meeste C&E’ers werkzaam zijn) of binnen de landmacht met het Korps C&E om de opties te bespreken. Voor geïnteresseerde collega’s en spijkerbroeken worden er informatiedagen georganiseerd. Wij zouden graag groeien en uitbreiden, door bijvoorbeeld te investeren in professioneel uitgeruste social media-teams en forward media-teams op te zetten. Of daar voldoende geld voor beschikbaar komt, is een andere vraag, maar de wens (én noodzaak volgens ons) is er.''
Jorn: “De eenheid waar de meeste C&E’ers werkzaam zijn is opgericht ten tijde van bezuinigingen. Daardoor werken er nu weinig tot geen manschappen en korporaals binnen 1 CMI-Commando. Maar als we kijken naar de taakstelling is er wel een grote behoefte aan. In de toekomst zien we veel mogelijkheden voor deze groep om in ons vakgebied aan de slag te gaan, bijvoorbeeld als (tactische) ondersteuning op het niveau brigadegevecht.”
Waldo: ''Er is veel vraag naar ons vakgebied. Onze collega's worden dan ook vaak operationeel ingezet. En dat gaat alleen maar toenemen. Daarom geldt ook echt: Join C&E, and you'll see the world!''

 

 

Foto's: Mediacentrum Defensie 

 

 

 

Waar blijft mijn geld? Met deze tips hou je grip op je cash.

Het zijn dure tijden en het geld vliegt aan alle kanten je portemonnee uit. Er zijn ook militairen die moeite hebben rond te komen iedere maand, blijkt uit onderzoek. Inflatie, hoge gasrekeningen, supermarktprijzen door het plafond… Hoe hou je goed overzicht op je uitgaven en geldstress buiten de deur? Gelukkig zijn er allerlei tools die je daarbij kunnen helpen, zoals het Nibud-kasboek, het Persoonlijk Budgetadvies en verschillende apps. Daarmee hou je grip op je geld en kom je niet voor verrassingen te staan.

 

 

Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) biedt onder meer het Persoonlijk Budgetadvies gratis aan.

 

Wat kun je met het Persoonlijk Budgetadvies?

Het budgetadvies laat concreet zien waar je geld blijft en hoe je het doet in vergelijking met anderen. Het adviseert je hoeveel je (in de toekomst) voor bepaalde uitgaven moet rekenen. Het laat tevens zien wat er gebeurt als je ergens op bezuinigt – wat hou je dan over en kun je het ergens anders voor inzetten? Het zorgt er ook voor dat je geen kostenposten vergeet (een verzekering bijvoorbeeld die je maar 1 keer per kwartaal betaalt). Het budgetadvies geeft je ten slotte handige geldtips en helpt je bij het maken van een begroting.

 

Hoe krijg ik een Persoonlijk Budgetadvies?

  • Vul gegevens in over je gezinssituatie en inkomsten in de Nibud-rekentool (kijk op: https://www.nibud.nl/tools/persoonlijk-budgetadvies/).
  • Vul daarna in hoeveel je per maand uitgeeft aan vaste lasten en overige kosten.
  • Bekijk het resultaat: hoe sta ik ervoor? Waar kom ik tekort en waar hou ik over? Je krijgt tips en hulp bij je begroting.

 

Kasboek

Je kunt naast budgetadvies ook gebruikmaken van een kasboek om grip op je uitgaven te krijgen. In een kasboek staan per week de meest voorkomende uitgavenposten. Door die in te vullen krijg je een goed beeld van hoeveel geld je per week kwijt bent aan bijvoorbeeld boodschappen, kleding, uitgaan en vervoer.

 

Defensiemedewerkers melden zich uit schaamte pas heel laat als zij in de schulden zitten

 

Het bijhouden van een kasboek vergroot je inzicht in je financiën en helpt je om bepaalde keuzes te maken. Onderzoek heeft uitgewezen dat alleen al het bijhouden van een kasboek ervoor zorgt dat je zorgvuldiger met geld omgaat en minder uitgeeft. Waarom? Je bent heel bewust bezig met je uitgaven. Je ziet precies hoeveel je kwijt bent aan je kostenposten en of je ergens kunt besparen. Ook is het motiverend om geld opzij te (kunnen) zetten voor een bepaald doel, al is het maandelijks maar een relatief klein bedrag. 

 

Apps

Kasboeken zijn er in digitale en fysieke vorm. Sommige banken bieden hun klanten een digitaal huishoudboekje aan, zoals ABN AMRO, ASN Bank, Rabobank en SNS. Ook zijn er goede kasboek-apps die je op weg helpen, zoals Dyme (goede reviews van de Consumentenbond), Budgetbeheerder (heel gebruiksvriendelijk) en Monefy (overzichtelijk, maar voor de pro-versie moet je betalen).

 

Bij het Nibud is een fysiek kasboek te koop (€ 9,95) waarin je oldschool met de pen al je geldzaken kunt bijhouden. Zo zie je al snel welke uitgaven noodzakelijk zijn en welke minder en waarop je kunt bezuinigen.

 

 

Geldproblemen? Schroom niet en zoek hulp

Bij Defensie kampt – net als in de burgermaatschappij – gemiddeld 1 op de 5 huishoudens met financiële problemen (bron: Nibud). Defensiemedewerkers die door welke reden dan ook in de financiële problemen zijn geraakt, kunnen voor hulp terecht bij de Dienst Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW) of stichting Burgerpersoneelsfonds (SBF). De hulp die Defensie biedt is gratis, professioneel en veelzijdig – er is van alles mogelijk.

 

Dat staat haaks op wat de gemeente aanbiedt (zoals het Schuldhulploket bijvoorbeeld), dat vaak lange wachttijden kent en behoorlijk wat geld kan kosten. Volgens BMW en SBF melden defensiemedewerkers zich uit schaamte pas heel laat als zij tegen geldproblemen aanlopen en in de schulden zitten. Vaak pas als het écht niet meer gaat. Schroom dus niet om gewoon contact op te nemen als je in zwaar weer dreigt te raken. Want uiteindelijk geldt: schulden wegwerken = stress wegwerken.

Contact? Mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Stichting MSF voor BBTV-leden

Binnen de vakbond zijn er ook mogelijkheden voor financiële hulpverlening. Het MSF is een sociaal-financieel fonds dat al in 1918 werd opgericht voor leden van de BBTV en VBM. Het fonds kan onder meer financiële steun verlenen bij ziekte en/of gebreken die niet of gedeeltelijk door derden (bijvoorbeeld ziektekostenmaatschappijen) worden vergoed. Ook is er de mogelijkheid om een aanvraag te doen voor financiële ondersteuning als je buiten je schuld in de financiële problemen bent geraakt. Neem contact op met stichting MSF via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

BBTV wint rechtszaak over vergoeding cannabis-olie

Het verzoek van een oud-militair om vergoeding van medicinale cannabis-olie werd vorig jaar door het ABP afgewezen. De betreffende oud-defensiemedewerker heeft al langere tijd te kampen met forse lichamelijke klachten waartegen aanvankelijk niets leek te helpen. De medicinale cannabis-olie die de huisarts uiteindelijk voorschreef, hielp de pijn wél te verlichten. De afwijzing tot vergoeding was daarom een grote teleurstelling voor haar.

 

In militaire dienst

Zij, de oud-collega, had een beroep gedaan op een regeling die een vergoeding aan oud-militairen kan bieden voor ziektekosten die de eigen ziektekostenverzekeraar niet vergoedt. Het gaat hier, voor alle duidelijkheid, om ziektekosten voor een aandoening die in militaire dienst is ontstaan.

 

De rechtbank vond het ook ongerechtvaardigd

Wij, het juristenteam van de BBTV, hebben bezwaar gemaakt tegen deze afwijzing. Nadat het bezwaar ongegrond werd verklaard, zijn we voor de oud-militair in beroep gaan bij de rechtbank Den Haag. We wisten namelijk dat oud-militairen met psychische klachten cannabis-olie wel vergoed krijgen. Daarnaast werd ons tijdens de juridische procedure duidelijk dat actief dienende militairen het middel ook kunnen verkrijgen. In onze ogen is het daarom onterecht dat het middel wel aan die groepen militairen, maar niet aan deze oud-militair met lichamelijke klachten, vergoed wordt. De rechtbank vond het onderscheid ook ongerechtvaardigd en gaf ons daarom gelijk. Het ABP heeft daarop besloten om het middel toch te vergoeden. Dat betekent veel voor onze cliënt, die nu zonder zich zorgen te hoeven maken over de kosten, het middel kan blijven gebruiken.

 

Helpdesk

Is jou ook onterecht een vergoeding geweigerd voor ziektekosten voor een aandoening die in militaire dienst is ontstaan? Neem dan contact op met de BBTV-helpdesk, via: 070 31 55 111 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Vergeet je de Cafetariaregeling niet?!

Het Cafetariamodel Defensie biedt de mogelijkheid om bepaalde arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen het salaris of de eindejaars- of vakantie-uitkering. Via Selfservice kun je zelf verschillende opties invoeren en bekijken wat voor jou de beste keuze is.

 

Er zijn de volgende uitruilmogelijkheden:

- Uitruil vakbondscontributie (2022 en 2023)

- Uitruil aanvullende kilometervergoeding

- Uitruil fiets en/of computer/tablet


Vakbondscontributie

Sinds 9 september is het voor de meeste actief dienende leden van de BBTV weer mogelijk om de vakbondscontributie, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022, uit te ruilen tegen het brutosalaris. Dit is een van de afspraken in het laatste arbeidsvoorwaardenakkoord.

 

Op de intranetpagina 'Uitruil vakbondscontributie 2022' staat meer informatie over de voorwaarden voor deelname, waar het betaalbewijs aan moet voldoen, wie kan deelnemen en hoe iemand kan deelnemen. Aanvragen moeten voor 1 december in DIDO zijn ingevoerd. Aanvragen die niet tijdig zijn goedgekeurd, worden niet meer behandeld.

 

Ga je met ontslag en wil je gebruikmaken van de uitruilmogelijkheden? Dan moet jouw aanvraag 2 maanden van tevoren – als je op de eerste van een maand met ontslag gaat – of 1 maand – als je op een andere dag van een maand met ontslag gaat – zijn ingediend. Let op: de uitruil van de vakbondscontributie levert de meeste defensiemedewerkers een financieel voordeel op. Maar niet voor iedereen. Door de uitruil verlaag je namelijk je bruto inkomen. Omdat dit bijvoorbeeld gebruikt wordt om de hoogte van sociale zekerheidsuitkeringen (bijvoorbeeld de WW) te bepalen, heeft uitruil een (iets) lagere uitkering tot gevolg. Verwacht je binnen één jaar een beroep op zo’n uitkering te moeten doen; denk dan goed na over de plussen en de minnen van deze uitruil.


Fiets en/of computer/tablet

Wil je in 2022 een fiets en/of computer of tablet uitruilen? Dan mag dit 1 keer per 3 kalenderjaren, tot een maximum van € 750.

 

Wil je vanaf 1 januari 2023 uitruilen? Dan mag dit 1 keer per 5 kalenderjaren tot € 1.500. De termijn van 3 kalenderjaren van een eerdere uitruil moet dan zijn verstreken.

 

Voorbeeld: je hebt in 2021 een computer gekocht en uitgeruild. Je mag dan pas in 2024 (na het verstrijken van 3 kalenderjaren) opnieuw deelnemen aan de uitruil fiets en/of computer/tablet.

 

De uitruil van de vakbondscontributie en de fiets/computer kunnen naast elkaar worden aangevraagd. Dat geldt ook voor de uitruil van de reiskosten. Je moet het zelf doen en hoe meer je uitruilt, hoe groter het positieve, maar ook het hiervoor beschreven negatieve effect zal zijn.

 

 

De dienst uit? Controleer je laatste loonstrook goed!

Als je uit dienst gaat, kan het goed zijn dat er nog vakantie-uren uitbetaald moeten worden. Let er dan goed op dat het juiste uurloon wordt uitgekeerd. Daarin schiet Defensie namelijk nog weleens tekort en dat kan jou vele euro’s schelen. Neem bij twijfel contact met ons op, dan kunnen onze juristen controleren of je laatste loonstrook correct is opgesteld.

 

Werkgever Defensie moet in het uurloon dat wordt betaald over niet opgenomen vakantie óók het werkgeversdeel van de pensioenpremie en het financiële voordeel van een eigen ziektekostenverzekering meenemen. Daarin verzaakt de werkgever zoals gezegd nog weleens. Wat het exacte verschil is, is nog onduidelijk maar dat het bedrag kan oplopen tot enkele honderden euro’s lijkt niet uitgesloten.

 

Binnen 6 weken

Defensie heeft onlangs toegezegd dat het zijn beleid voor het uitbetalen van niet opgenomen vakantieverlof gaat aanpassen. Wanneer dat exact doorgevoerd zal zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. Wel adviseren we je om je laatste loonstrook goed door te nemen en bij twijfel aan ons voor te leggen. Wij kunnen dan bekijken of het juiste uurloon is uitbetaald. Als dat niet het geval is, maken onze juristen namens jou bezwaar. Zorg er dan wel voor dat je je tijdig meldt – binnen 6 weken. Tegen een loonstrook langer dan 6 weken geleden ontvangen, kan namelijk geen bezwaar meer worden gemaakt.

 

 

 

Uitbetalingen Arbeidsvoorwaarden-afspraken

Defensie start in augustus met de eerste uitbetalingen, die voortvloeien uit het Arbeidsvoorwaarden-akkoord. Dat kan voor veel medewerkers betekenen dat er te veel loonbelasting wordt ingehouden. Vandaar ons advies om daar bij de aangifte inkomstenbelasting in 2023 bij stil te staan. Wij helpen je dan graag verder.

 

Zoals je weet hebben Defensie en de bonden overeenstemming bereikt over de arbeidsvoorwaarden. Het is nu zaak om de afspraken om te zetten in regelgeving. Dat proces zal enige tijd kosten. Maar vooruitlopend daarop worden er wel al afspraken uitgevoerd.

 

 Defensie start in augustus al met de eerste uitbetalingen die voortvloeien uit het akkoord. De loonsverhoging van 1,7% per 1 januari 2021 wordt (met terugwerkende kracht) in augustus aanstaande uitgekeerd. In augustus volgt ook de nabetaling van de verhoging met 2,95% per 1 januari 2022. Uiteraard wordt vanaf die maand de verhoging ook blijvend doorgevoerd. In augustus volgt ook de uitbetaling van de eenmalige uitkering.

 

Zoals het er nu uitziet wordt in oktober gestart met de uitbetaling van de TOS (de toelage overbrugging salaristabel). Deels zal die uitbetaling met terugwerkende kracht zijn. Er is immers afgesproken dat die toelage (bijlage 3 bij het akkoord) ingaat op 1 juli 2022.

In het akkoord is verder afgesproken dat verschillende toelagen met ingang van 1 januari 2022 worden verhoogd. Het geld dat medewerkers, die daarvoor in aanmerking komen nog te goed hebben, zal ook in augustus worden uitbetaald.

Bijzonder tarief

De hiervoor genoemde uitbetalingen met een terugwerkende kracht zullen (verplicht) worden belast met het bijzonder tarief. Dat is een hoog belastingDoor de toepassing van het bijzonder tarief kan er meer aan loonbelasting worden ingehouden dan achteraf (in 2023) bij de aangifte inkomstenbelasting verschuldigd blijk te zijn. We adviseren iedereen om volgend jaar aangifte te doen. De BBTV kan u hiermee helpen. Te veel betaalde belasting krijgt u dan terug (en de gedachte dat u gevrijwaard bent van een nabetaling, als u te weinig belasting heeft betaald, is onjuist).

In de kantlijn van de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen zijn ook de laatste definitieve afspraken gemaakt, die moeten leiden tot uitbetaling van de pensioencompensatie. Wij zijn optimistisch dat dit jaar nog wordt gestart met het uitkeren van de compensatiebedragen, waar militairen recht op hebben. Zeker voor die medewerkers kan de situatie ontstaan dat hun inkomen in 2022 echt piekt ten opzichte van andere jaren. Voor anderen valt dat ook niet uit te sluiten. Wij geven hen mee stil te staan bij de mogelijkheid om gebruik te maken van het fiscale middel 'middeling'. Onze belastingservice helpt u volgend jaar graag bij het invullen van uw aangifte om zodoende te “besparen” op de belasting.

 

Tot slot. De medewerker die thuiswerkt en dat ook in zijn rooster meldt, ontvangt vanaf 1 juli de thuiswerkvergoeding. Het moment waarop de (nieuwe) internetvergoeding start is nog niet bekend. De huidige vergoeding van 15 euro wordt in de tussentijd uitbetaald aan de medewerkers, die daarvoor in aanmerking komen. Met de nieuwe vergoedingssystematiek woon-werkverkeer wordt 1 september gestart. Medewerkers die volgens de nieuwe methodiek meer ontvangen dan nu, krijgen een nabetaling. Degene die (achteraf) te veel heeft ontvangen, hoeft dat niet terug te betalen.

Defensie en bonden akkoord over arbeidsvoorwaarden

Defensie heeft met de vakbonden voor defensiepersoneel een akkoord bereikt over nieuwe arbeidsvoorwaarden (2021-2023). Uit een ledenraadpleging bleek dat een meerderheid van de vakbondsleden met het onderhandelaarsresultaat van 31 mei jongstleden heeft ingestemd. Het akkoord is vandaag door alle partijen ondertekend.

 

In het akkoord gaan militairen en burgermedewerkers bij Defensie er op vooruit: 8,5% hoger loon, een eenmalige uitkering van 1.750 euro bruto, een nieuwe salaristabel voor militairen, een verhoging van een aantal toelagen en een nieuwe reiskostenvergoeding. Ook zijn er eerste afspraken gemaakt over het inrichten van een nieuw personeelssysteem, dat voor meer maatwerk gaat zorgen.

Staatssecretaris Christophe van der Maat is blij dat de leden van de bonden hebben ingestemd met de nieuwe arbeidsvoorwaarden. Van der Maat: "Ik ben heel blij dat er nu een akkoord ligt met flink betere arbeidsvoorwaarden voor onze mensen. Niet alleen omdat zij dat verdienen, maar ook omdat Defensie op de arbeidsmarkt moet kunnen concurreren. De komende jaren zal Defensie groeien en vernieuwen. Dit akkoord helpt ons daarbij."

Ook de bonden zijn tevreden met het akkoord. Sven Schuitema (ACOP) spreekt van een zeer mooi resultaat voor het Defensiepersoneel: “Het is nu zaak dat de openstaande vacatures worden ingevuld. Met deze arbeidsvoorwaarden durf ik jonge mensen weer aan te raden om serieus een carrière bij Defensie te overwegen. Het is belangrijk werk, dat goed wordt gewaardeerd!"

Rob Pulles (CMHF) over het akkoord: "Dit betekent een verbetering voor heel veel mensen bij defensie. Het is een mooi resultaat, waar waardering uit spreekt en wat voor meer behoud zal gaan zorgen. De manier waarop de sociale partners bij het tot stand komen van dit akkoord hebben samengewerkt, is een prima voorbeeld voor de toekomstige samenwerking. Er moet nog veel gebeuren en samen kom je verder."

Ook Jean Debie van de VBM en BBTV is blij dat defensiemedewerkers in grote meerderheid akkoord zijn gegaan: “Veel militairen en burgers vinden dat uit het resultaat waardering en respect spreekt. Ik hoop dat veel collega’s voor Defensie blijven werken en vele nieuwe vrouwen en mannen zullen solliciteren!"

Jan Kropf (ACOM) ten slotte: “Het is mooi om te constateren dat er nu daadwerkelijk een arbeidsvoorwaardenakkoord ligt voor de sector Defensie en dat er eindelijk een serieuze loonontwikkeling komt voor het personeel van Defensie. Daarbij is het ook van groot belang dat er vooral in de lagere rangen meer bij is gekomen dan alleen de generieke loonsverhoging door de invoering van het nieuwe loongebouw. Daarnaast vind ik het belangrijk om te benadrukken dat het gewaardeerd werd dat Defensie en de bonden gezamenlijk zijn opgetrokken en e.e.a. ook gezamenlijk hebben uitgelegd aan het personeel. Dat is ook een mooie opsteek voor de toekomst: alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Uitbetaling salarisverhogingen

Het arbeidsvoorwaardenakkoord is geldig van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. De komende maanden wordt het akkoord verder uitgewerkt. In augustus 2022 wordt de salarisverhoging over 2021 (1,7%) en 2022 (2,95%) met terugwerkende kracht, samen met de eenmalige bruto uitkering van 1.750 euro (bij een volledig dienstverband per 1 juli 2022) uitgekeerd.