Nieuws

Defensie: geen problemen bij verstrekking gevechtslaarzen

Update Defensie heeft geen gevechtslaarzen meer. Of wel? Volgens Defensie zijn er nog genoeg op voorraad. Maar er is wel een bericht waarin staat dat een militair 'voor instandhouding' zelf kistjes mag aanschaffen bij de particuliere firma Noorloos. Militairen mogen er per jaar 275 euro per persoon aan uitgeven.

Geen arbeidsvoorwaardenakkoord!

Het onderhandelingsresultaat van 20 augustus heeft NIET geleid tot een arbeidsvoorwaardenakkoord. Op 4 oktober hebben de VBM en BBTV namens hun leden kenbaar gemaakt niet te kunnen instemmen met het arbeidsvoorwaardenresultaat. Ook alle andere bonden spraken hetzelfde standpunt uit. Daarmee was en is duidelijk dat er geen nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord is bereikt. Het resultaat is van tafel.

Let op! Referendum sluit donderdag om 10.00 uur!

Leden van de BBTV kunnen via een referendum beslissen over het Onderhandelingsresultaat dat de bonden en Defensie op 20 augustus jl. bereikten. Maak hier gebruik van en laat weten of jij voor of tegen het onderhandelingsresultaat bent. Stemmen is mogelijk tot 27 september 2018 10.00 uur Nederlandse tijd.

Heb je jouw stemcode, dan kun je hier jouw stem uitbrengen. Het referendum is gesloten.

Kom naar de Afdelingsvergadering!

Alle afdelingen van de VBM en BBTV houden tussen 15 oktober en 15 november weer hun afdelingsvergadering. Voor jou een kans om onderwerpen onder de aandacht te brengen of je nader te laten informeren over allerlei zaken. Alle leden zijn welkom.

Referendum geopend

Leden van de VBM en BBTV kunnen via een referendum beslissen over het Onderhandelingsresultaat dat de bonden en Defensie op 20 augustus jl. bereikten. Stemmen is mogelijk tot 27 september 2018 10.00 uur Nederlandse tijd. De komende weken worden er nog diverse informatiebijeenkomsten gehouden door zowel de bonden als Defensie.  

10 vragen en antwoorden TOD

De toeslag die militairen ontvangen op hun salaris voor het verrichten van onregelmatige diensten is al jaren een doorn in het oog. Het onderhandelingsresultaat van 20 augustus probeert daar wat aan te doen. Om te beginnen met een verhoging van 20%. Maar er verandert nog meer. Wat betekent dat?

Q & A nieuwe pensioenstelsel militairen

Vragen en antwoorden over het nieuwe pensioenstelsel voor militairen worden in onderstaand artikel beantwoord. Het verschil tussen eindloon en middelloon wordt uitgelegd. De vragen gaan in op (het verdwijnen van de) koppelafspraak. Verder zijn er vragen en antwoorden over de gevolgen voor pensioenopbouw en pensioenpremie. Ook maken de antwoorden duidelijk wat de gevolgen zijn voor militairen die nu met UGM zijn of vlak daarvoor staan. En: hoe zit het met de dubbeltelling?

Informatiebijeenkomsten Arbeidsvoorwaarden 2018-2020

Heb jij vragen of opmerkingen over het Onderhandelingsresultaat Arbeidsvoorwaarden 2018-2020? De komende weken zullen een aantal bonden, waaronder de BBTV, gezamenlijk een aantal informatiebijeenkomsten beleggen. Hier willen wij zo veel mogelijk collega’s informeren over het bereikte onderhandelingsresultaat. 

Vragen en antwoorden Arbeidsvoorwaarden 2018-2020

Er is een vraag- en antwoordlijst gemaakt naar aanleiding van veelgestelde vragen die de bonden op dit moment ontvangen over het onderhandelingsresultaat van 20 augustus jl. Hieronder vindt u de vragen en antwoorden. Deze lijst zal de komende tijd worden uitgebreid met nieuwe vragen en antwoorden.

 

Overeenstemming over onderhandelaars-resultaat arbeidsvoorwaarden

De vakbonden hebben vandaag, 20 augustus, overeenstemming bereikt over de uitwerking van de arbeidsvoorwaardelijke principe-afspraken, die kort voor het zomerverlof werden gemaakt.