Nieuws

Meld je NU aan voor het WEBINAR over het stuklopen van het cao-overleg

Op de websites van de bonden heb je kunnen lezen dat de cao-onderhandelingen bij Defensie net voor Kerst wederom zijn stukgelopen. De kloof tussen wat Defensie aan arbeidsvoorwaardenruimte biedt en wat de bonden vragen is groot en bleek helaas niet te overbruggen. Ondanks dat Defensie door corona tot de vitale sectoren behoort, biedt noch de werkgever noch dit kabinet voldoende financiële ruimte om een fatsoenlijke cao af te sluiten.

Defensie biedt geen uitzicht op arbeidsvoorwaardenakkoord

Op woensdagochtend 23 december 2020 hebben Defensie en de bonden in het Sector Overleg Defensie (SOD) gesproken over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Het gesprek vond plaats op initiatief van de bonden nadat in de vergadering van de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden (WGAV) op 8 december was gebleken dat de sociale partners daar geen vooruitgang konden boeken. Het SOD bracht echter niet waar de bonden op gehoopt hadden. Zij hebben daarop besloten het formele overleg tussen de werkgever en de bonden stil te leggen.

PENSIOENPREMIE MILITAIREN VASTGESTELD

Militairen en het Ministerie van Defensie gaan in 2021 een hogere pensioenpremie betalen. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor militairen stijgt van 23,4% naar 23,8%. De definitieve premie van 2021 valt lager uit dan eerder werd gedacht. Dat komt voornamelijk doordat de levensverwachting minder sterk stijgt dan verwacht. Dat heeft een dempend effect op de premiestijging.

De premies worden door werkgevers en werknemers samen betaald. Voor een deelnemer met een brutosalaris van 3500 euro komt de premiestijging gemiddeld neer op iets meer dan 3 euro netto per maand.

Maandelijkse uitruil woon-werkverkeer uitgesteld

In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 is afgesproken dat defensiemedewerkers vanaf 1 december 2020 de aanvullende kilometervergoeding voor het woon-werkverkeer maandelijks moeten kunnen uitruilen tegen een deel van het bruto salaris. Defensie en de vakbonden hebben besloten de invoering van deze afspraak uit te stellen.

Aanmelden belastingservice BBTV en VBM

Je kunt je weer aanmelden voor de belastingservice van de BBTV! Waarom zou je dat doen? Moet je ook aangifte doen als de Belastingdienst zegt dat het niet hoeft? Moet je bang zijn dat je te veel bealsting betaalt als je aangifte doet?

Defensiebonden maken gezamenlijke CAO-inzet bekend

Het Ambtenarencentrum (AC, waar ook de BBTV bij hoort), de Algemene centrale van overheidspersoneel (ACOP) en de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) hebben een gezamenlijke CAO-inzet afgestemd en vandaag bekendgemaakt aan Defensie. De inzet is erop gericht om nog vóór het einde van de looptijd van het huidige akkoord tot een resultaat te komen dat hierop naadloos aansluit.

Vergoeding voor thuiswerkplek wegens corona

Moet je voor langere tijd minstens één dag per week thuiswerken, waarvan minstens twee uur per dag beeldscherm-werk? Dan kan je een vergoeding krijgen voor het inrichten van je werkplek thuis.

Vergeet ‘de vink’ in DIDO niet!

We ontvangen weer regelmatig het bericht dat BBTV-leden de registratie van de uitruiling vakbondscontributie vergeten aan te vinken in DIDO. Vanaf 1 januari 2020 is namelijk het Cafetariamodel Defensie aangepast en moeten vakbondsleden zélf aangeven dat ze van de regeling gebruik willen maken.

Jouw inbreng voor cao 2021

De arbeidsvoorwaardenonderhandelingen staan ook weer voor de deur, want op 1 januari 2021 loopt het huidige akkoord af. De komende maanden zullen de gesprekken met werkgever Defensie daarover starten.

Wij nodigen je uit om jouw ideeën/voorstellen voor de onderhandelingen te mailen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Defensie komt afspraken niet na

De BBTV en collega-vakbonden hebben de afgelopen tijd met Defensie in de clinch gelegen over een nieuw in te voeren loonsysteem en werk-toelages. De bonden willen o.a. een eerlijker en moderner loongebouw (dat is het systeem waarin de salarissen zijn uitgewerkt). Defensie gaf eerder aan mee te willen werken, maar trekt zich nu weer terug. Het ministerie verdraait eerder gemaakte afspraken.