Nieuws

Vergeet ‘de vink’ in DIDO niet!

We ontvangen weer regelmatig het bericht dat BBTV-leden de registratie van de uitruiling vakbondscontributie vergeten aan te vinken in DIDO. Vanaf 1 januari 2020 is namelijk het Cafetariamodel Defensie aangepast en moeten vakbondsleden zélf aangeven dat ze van de regeling gebruik willen maken.

Jouw inbreng voor cao 2021

De arbeidsvoorwaardenonderhandelingen staan ook weer voor de deur, want op 1 januari 2021 loopt het huidige akkoord af. De komende maanden zullen de gesprekken met werkgever Defensie daarover starten.

Wij nodigen je uit om jouw ideeën/voorstellen voor de onderhandelingen te mailen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Defensie komt afspraken niet na

De BBTV en collega-vakbonden hebben de afgelopen tijd met Defensie in de clinch gelegen over een nieuw in te voeren loonsysteem en werk-toelages. De bonden willen o.a. een eerlijker en moderner loongebouw (dat is het systeem waarin de salarissen zijn uitgewerkt). Defensie gaf eerder aan mee te willen werken, maar trekt zich nu weer terug. Het ministerie verdraait eerder gemaakte afspraken.

Extra zorg mogelijk voor jonge ouder en mantelzorger

Militairen die jonge kinderen hebben of mantelzorg verlenen, kunnen bij werkinzet aanspraak maken op extra zorg. Deze regeling is niet nieuw, maar wel nog altijd bij veel defensiemedewerkers onbekend, zo ondervond de BBTV.

Probleem verplichte opleiding Mariniers opgelost

De BBTV heeft een lang maar goed gesprek gehad met het CZSK over het feit dat mariniers verplicht zijn aangewezen ('geselecteerd') voor het doorlopen van de VVO (de korporaalsopleiding). Het resultaat van dit gesprek is positief: het verplichte karakter is eraf en ook zal Defensie geen terugbetalingsverplichting opleggen aan mariniers die wel zijn aangewezen, maar de opleiding niet voltooien.

Waar vind ik de cao-afapraken in de regelgeving?

Met enige regelmaat krijgen wij de vraag, waar de afspraken die gemaakt zijn in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020, zijn terug te vinden in de regelgeving. 

Onrust bij mariniers over verplichte carrièrestap

Plusminus 60 mariniers der eerste klasse hebben onlangs tijdens een voorlichtingsbijeenkomst toelichting gekregen op een brief die zij eerder ontvingen. Daarin is opgenomen dat het Korps hen graag wil behouden en dat zij daarom geselecteerd zijn voor deelname aan de opleiding tot korporaal. Hiermee heeft het Korps deze mariniers in feite aangewezen en zijn de geselecteerden verplicht de opleiding te volgen.

Op 13 mei jongstleden is vanuit het Korps Mariniers een speciaal daarvoor ingelaste voorlichting georganiseerd, waar plusminus 60 mariniers der eerste klasse is meegedeeld dat zij, vanwege ‘hun verbondenheid en toewijding’, geselecteerd zijn voor de eerstvolgende Voorgezette Vakopleiding (VVO) – de korporaalsopleiding van het Korps Mariniers. Het betreft de aankomende lichting van augustus 2020. De mariniers zouden bij deze bijeenkomst te horen hebben gekregen dat de selectie een verplichting is.

 

Na ontvangen berichten hierover van onze achterban heeft de VBM-BBTV contact gezocht met het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) en is gevraagd hierover zo spoedig mogelijk nadere informatie te verstrekken. Hierbij is aangegeven dat vanuit de vakbond begrip is voor het feit dat de organisatie werknemers wil enthousiasmeren voor het doorlopen van de korporaalsopleiding, maar dat het gekozen middel (het verplichte karakter) in de optiek van de VBM-BBTV niet past binnen afgesproken regelgeving.

 

Inmiddels hebben meerdere ‘geselecteerde’ mariniers zich gemeld bij de vakbond. Zij maken duidelijk kenbaar bezwaar te maken tegen de opgelegde verplichting. CZSK heeft het verzoek tot verstrekken van meer informatie serieus genomen en heeft zeer recent aangegeven hierover in gesprek te gaan met de VBM-BBTV. Middels een voorlichting, die op korte termijn plaats zal vinden, wil CZSK duidelijkheid verschaffen over het toegepaste proces. De VBM-BBTV heeft aangegeven hiervoor open te staan en wacht de uitnodiging af. Wij houden u op de hoogte.

 

(Foto: Aaron Zwaal/MCD)

Fake news over vakantietoeslag

Er gaat een nagemaakt bericht rond, waarin staat dat vanwege Covid-19 er dit jaar geen vakantie-uitkering (vakantiegeld) wordt uitgekeerd. Betaalde voorschotten zouden worden teruggevorderd. Voor alle duidelijkheid: dit bericht is niet juist.

Formeel overleg tussen bonden en Defensie weer opgestart

Defensie en de vakbonden hebben het formele overleg op 12 mei weer hervat. Op 12 maart hadden we besloten alle formele vergaderingen te cancellen, in verband met het coronavirus.

Maatregelen BBTV in verband met corona-virus

In verband met het corona-virus is ook de BBTV genoodzaakt een aantal ingrijpende maatregelen te nemen.  We zullen de komende tijd verder naar bevind van zaken (moeten) handelen. Wij proberen je zo goed als het kan te informeren. De maatregelen zijn: