Nieuws

Oproep aan alle Afghanistan-veteranen

Binnenkort zijn alle troepen uit Afghanistan vertrokken. Wij maken ons ernstig zorgen over een grote groep tolken die voor ons gewerkt heeft. Zij zijn in groot gevaar nu het land weer meer en meer in handen komt van de Taliban. Die zien de tolken, omdat zij voor ons gewerkt hebben, als verraders; er staat een prijs op hun hoofd.  Zij hebben er recht op om naar Nederland te komen, dat is hen in 2019 toegezegd.  

RIVM-onderzoek naar chroom-6 bekendgemaakt

Op 31 mei 2021 heeft het RIVM de resultaten bekendgemaakt van het onderzoek naar chroom-6 bij Defensie. In 2018 concludeerde het RIVM al dat op de POMS-locaties medewerkers aan chroom-6 in verven zijn blootgesteld en daar mogelijk ziek van zijn geworden. De afgelopen periode heeft het RIVM onderzoek gedaan naar mogelijke blootstelling aan chroom-6 op alle andere defensielocaties.

Money matters! Psst... we moeten praten

Heb jij ook het gevoel dat het geld dat we met zijn allen uitgeven, veel meer impact zou kunnen hebben? Heb je groene ideeën - maar sta je zelf regelmatig rood? Zie je kansen voor onze samenleving, maar heb je ’t gevoel ‘dit is groter dan ik’?   

Vakbonden roepen Defensie op: kom met beter bod!

Recentelijk werd duidelijk dat minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie), namens het kabinet, de vakbonden in de sector Politie zou uitnodigen om opnieuw in gesprek te gaan over de cao voor de Politie. Ook zou er dan gesproken kunnen worden over een aantal andere zaken. Het spreekt voor ons voor zich, dat óók in de sector Politie de werkgever niet hoeft aan te komen met hetzelfde bod dat eerder op tafel heeft gelegen. Dat suggereert dat er op zijn minst extra beleidsmatige of financiële ruimte is gekomen vanuit het kabinet.

Manifestatie 19 mei: doe mee!

De regering steunt op ons om Nederland draaiende te houden. Maar de regering als onze werkgever geeft ons er niets voor terug. Het enige dat wij vragen is een fatsoenlijke loonsverhoging, meer collega’s om de werkdruk tegen te gaan en voldoende middelen om ons werk goed te kunnen doen. Daarom organiseert de VBM-BBTV, gezamenlijk met al onze collega-vakbonden, op 19 mei een manifestatie op het Malieveld in Den Haag. Doe online mee met onze manifestatie en meld u aan op: https://nl.surveymonkey.com/r/steunpubliekesectornu #steunpubliekesectornu!

 

BBTV nu ook op Insta!

De BBTV zit sinds kort ook op Instagram. Volg jij ons al?

Op ons account informeren we je over de laatste updates, plaatsen we (nieuws)foto’s, filmpjes, infotainment en weggeefacties (met kekke gadgets en tools die je niet wil missen!)

Antwoord bonden op ongepaste reactie werkgever

De gezamenlijke vakbonden reageren vandaag, 1 april, op de teleurstellende reactie van de staatssecretaris op onze ultimatum-brief. In deze brief verzochten wij de werkgever nógmaals om voldoende financiële ruimte vrij te maken om fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor defensiepersoneel te realiseren. Defensie reageerde weliswaar binnen de gestelde tijd van het ultimatum, maar inhoudelijk was de repliek bedroevend.

 

Volop waardering, maar geen cent erbij!

Op 24 maart ontvingen de defensievakbonden de reactie van de staatssecretaris op ons ultimatum van 12 maart jl., naar aanleiding van het stuklopen van de cao-onderhandelingen. In die ultimatum-brief verzochten wij de werkgever nogmaals om minimaal 2,5% arbeidsvoorwaardenruimte beschikbaar te stellen, om daarmee tot een fatsoenlijke loonsverhoging en andere verbeteringen voor het defensiepersoneel te komen. Daarmee vroegen wij écht niet ‘het onderste uit de kan’ en hielden we wel degelijk rekening met de huidige economische situatie.

Aangepaste planning Afdelingsvergaderingen

 - Update: 6 mei Valkenburg en Duitsland - Dit voorjaar staan de volgende afdelingsvergaderingen gepland. Iedereen die lid is van de BBTV of VBM is hier welkom om onderwerpen in te brengen. Of om de laatste stand van zaken te vernemen in het arbeidsvoorwaarden-overleg.

Wil je komen? Wij raden je aan om kort van tevoren onze website te raadplegen voor eventuele wijzigingen.

Defensie biedt géén extra cao ruimte!

De gezamenlijke vakbonden zijn uitermate teleurgesteld in de reactie van de top van Defensie op ons cao-ultimatum. Wij gaan ons vandaag beraden op de ontstane situatie en vervolgstappen. We sluiten daarbij acties, noch het volledig opschorten van het overleg niet uit.