Nieuws

Antwoord bonden op ongepaste reactie werkgever

De gezamenlijke vakbonden reageren vandaag, 1 april, op de teleurstellende reactie van de staatssecretaris op onze ultimatum-brief. In deze brief verzochten wij de werkgever nógmaals om voldoende financiële ruimte vrij te maken om fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor defensiepersoneel te realiseren. Defensie reageerde weliswaar binnen de gestelde tijd van het ultimatum, maar inhoudelijk was de repliek bedroevend.

 

Volop waardering, maar geen cent erbij!

Op 24 maart ontvingen de defensievakbonden de reactie van de staatssecretaris op ons ultimatum van 12 maart jl., naar aanleiding van het stuklopen van de cao-onderhandelingen. In die ultimatum-brief verzochten wij de werkgever nogmaals om minimaal 2,5% arbeidsvoorwaardenruimte beschikbaar te stellen, om daarmee tot een fatsoenlijke loonsverhoging en andere verbeteringen voor het defensiepersoneel te komen. Daarmee vroegen wij écht niet ‘het onderste uit de kan’ en hielden we wel degelijk rekening met de huidige economische situatie.

Aangepaste planning Afdelingsvergaderingen

 - Update: 8 april - Dit voorjaar staan de volgende afdelingsvergaderingen gepland. Iedereen die lid is van de BBTV of VBM is hier welkom om onderwerpen in te brengen. Of om de laatste stand van zaken te vernemen in het arbeidsvoorwaarden-overleg.

Wil je komen? Wij raden je aan om kort van tevoren onze website te raadplegen voor eventuele wijzigingen.

Defensie biedt géén extra cao ruimte!

De gezamenlijke vakbonden zijn uitermate teleurgesteld in de reactie van de top van Defensie op ons cao-ultimatum. Wij gaan ons vandaag beraden op de ontstane situatie en vervolgstappen. We sluiten daarbij acties, noch het volledig opschorten van het overleg niet uit.

Enquête over legering

Wij willen graag weten hoe militairen denken over hun huidige legering. Daarom houden we een korte enquête. We stellen het op prijs als je even de tijd neemt om deze in te vullen.

Een forse injectie in Defensie?

Vandaag voeren de bonden van politie, Defensie, onderwijs en andere bonden uit de publieke sector actie op het Plein in Den Haag. De bonden dringen aan op serieuze investeringen in de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden bij de overheid.

Uitslag referendum vakbonden

Vakbondsleden zeggen massaal nee tegen het cao-bod van Defensie. De 4 centrales (de bonden) hebben dit vandaag aan de bewindslieden van Defensie medegedeeld in een (open) brief.

Vakbonden houden enquête over cao-impasse

Een grote selectie BBTV-leden wordt vandaag per e-mail door ons benaderd om een korte enquête in te vullen over de impasse in het cao-overleg. Wij hopen dat zo veel mogelijk leden die de mail ontvangen hebben, de tijd nemen om hun mening te geven. Het invullen kost slechts enkele minuten. In de selectie zitten leden uit alle categorieën personeel. 

Psst ... teken die petitie!

‘Het is tijd voor actie tegen de dramatische staat van Defensie.’ Met deze leus is een aantal verontruste burgers, onder aanvoering van ondernemer Alexander Ribbink, het burgerinitiatief ‘Psst’ gestart. Het doel: meer geld voor Defensie.

Helpen op stembureau kost je geen verlof

De Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 worden bijzondere verkiezingen. De gemeenten hebben meer mensen nodig per stembureau, omdat er maatregelen worden getroffen in verband met het coronavirus. In totaal zijn ten minste 70.000 mensen nodig die meehelpen op de stembureaus.Militairen die zich voor één of meerdere dagen opgeven als vrijwilliger op een stembureau, krijgen hiervoor bijzonder verlof.