Nieuws

Staatssecretaris geeft geen openheid, bonden zeggen vertrouwen op

Tijdens het overleg (SOD) van 24 april hebben de bonden de staatssecretaris gevraagd de inzet die zij gedaan heeft tijdens de onderhandelingen openbaar te maken. Ook hebben wij de staatssecretaris gevraagd te vertellen wat de extra ruimte is die er volgens haar nog is om verder te praten. De staatssecretaris wilde aan beide verzoeken niet tegemoet komen. De bonden zagen daarop geen andere mogelijkheid meer dan de staatssecretaris te melden dat zij geen vertrouwen meer hebben.

Weer geen duidelijkheid
De werkgever heeft opnieuw aan de bonden gevraagd om, zonder duidelijkheid te geven over de financiële en beleidsmatige ruimte die er is, verder te gaan praten. Zoals door ons eerder gemeld vinden de bonden de inzet van de werkgever van 16 april jl. volstrekt onvoldoende om tot een goed resultaat te kunnen komen. Ook als er nog wat meer financiële ruimte zou zijn dan de werkgever in die inzet heeft gestopt.
Door het ontbreken van het vertrouwen in de ruimte die de staatssecretaris te bieden heeft, wilden de defensiebonden dat niet meer doen in de vertrouwelijkheid van de onderhandelingen. Wij wilden vooraf duidelijkheid en garanties van de staatssecretaris. Toen we na lang aandringen die duidelijkheid niet kregen hield het voor de bonden op. Het overleg is daarmee door de bonden opgeschort, m.u.v. het overleg over de reorganisaties.

Inzet defensie stelt teleur
De bonden hebben eind februari de onderhandelingen hervat op basis van toezeggingen van de staatssecretaris dat er duidelijk meer financiële en beleidsmatige ruimte is om tot een serieus beter resultaat te komen dan het door onze leden afgewezen cao-resultaat. Dat zijn wat de bonden betreft loze woorden gebleken. Vanaf februari is ruim twee maanden met elkaar gesproken over datgene wat nodig is om tot een goed resultaat te komen. Die gesprekken hebben geleid tot een inzet van de werkgever die op een klein aantal punten een heel klein beetje beter was dan het vorige resultaat en op een aantal punten zelfs slechter. Dat geldt in ieder geval voor het loonbod en de stappen die de staatssecretaris op het gebied van het loongebouw wilde zetten. En de pensioenregeling en compensatie waren niet beter dan datgene wat in de vorige onderhandelingen op tafel lag. Door het besluit van de staatssecretaris om openbaarmaking van haar inzet te blokkeren, kunnen we jullie hierover helaas niet uitgebreider informeren.

Conclusie
De bonden zijn van mening dat de inzet van de werkgever te slecht is om over verder te praten. De werkgever vindt zelf dat er een voldoende inzet gedaan is waarover verder gesproken kan worden, maar wil die inzet en extra ruimte die er is niet openbaar maken. Dat feit spreekt wat de bonden betreft voor zich. Het defensiepersoneel staat voor de werkgever niet op één!

Uitbetaling VUT/WUL compensatie in mei

Defensie gaat in de maand mei de ingehouden VUT–equivalente premie aan militairen terugbetalen. Ook betaalt Defensie alsnog een compensatie voor de gederfde WUL-compensatie. Dit gebeurt eveneens in mei. Over deze betalingen zal Defensie ook de wettelijke rente vergoeden. De terugbetalingen worden apart vermeld op de loonstrook. Je moet er rekening mee houden dat nagenoeg de helft van het uitgekeerde bedrag naar de belasting gaat. Dat komt omdat het zogenaamde 'bijzondere tarief inkomstenbelasting' vantoepassing is.

De achtergrond van deze betalingen vind je hier. Daar lees je ook voor welke terugbetaling jij in aanmerking komt.

Lees hier een (eerder) interview met Paul Eijkelenkamp in de Trivizier. Daarin vind je nog meer achtergrond info.

 

Inzet Defensie stelt teleur

Ook in de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden zet Defensie het personeel niet op 1. 
Zoals wij eerder aangegeven hebben, zou in het overleg op 16 april alles op tafel liggen. Ook de inzet en ruimte die Defensie te bieden heeft. Ook moest duidelijk worden of een resultaat haalbaar is. Op 16 april hebben de bonden teleurgesteld moeten vaststellen dat op de 4 grote onderwerpen (loonontwikkeling, loongebouw, pensioen en toelages) Defensie nauwelijks bewogen heeft ten opzichte van het afgewezen onderhandelaarsresultaat 2018-2020.

Wat zijn de gevolgen van een schorsing?

Stel je wordt verdacht van een bepaalde misdraging. Jij weet 100 % zeker dat je dat niet gedaan hebt. Toch kan het zijn dat je dan geschorst wordt. Hoe zit dat?

Update arbeidsvoorwaardenoverleg

Op 16 april is het eerstvolgende overleg tussen Defensie en de bonden over onze arbeidsvoorwaarden.

Verlof 18 maart ’19 hoeft niet opgenomen te worden

Maandag 18 maart waren er overal in het land acties voor een goed pensioen. Drie Centrales (bonden) zouden een pensioencursus geven in Den Haag op het Malieveld. Daarvoor had zich ook een flinke groep defensiecollega’s aangemeld die hiervoor verlof moesten opnemen.

Géén loonbelasting over dwangsom!

Als Defensie te laat beslist op een aanvraag of een bezwaar, kan je een ingebrekestelling indienen. Als daar niet binnen twee weken op wordt beslist, ontvang je een geldbedrag (de dwangsom).

Tot nu toe had Defensie de vreemde gewoonte om bij uitbetaling van zo’n dwangsom, loonheffing in te houden. Defensie betaalde de dwangsom dus bruto uit. Volgens Defensie ging het om ‘loon uit arbeid’. Dit tot onvrede van de VBM en BBTV, en andere bonden.

HEB JIJ NOG WAT TE ZEUREN ???!?!

Mooi! Kom dan zeuren tijdens een afdelingsvergadering van jouw vakbond. Alle afdelingen van de VBM en BBTV houden tussen 25 maart en 14 mei weer hun afdelingsvergadering. Voor jou een kans om onderwerpen onder de aandacht te brengen of je nader te laten informeren over allerlei zaken. Alle leden zijn welkom.

Defensie en Centrales hervatten arbeidsvoorwaardenoverleg

 

De Centrales (bonden in het overleg) en de staatssecretaris van Defensie hebben op 31 januari jl. afgesproken om in de week van 4 februari inhoudelijk verder te gaan praten over een sterk verbeterd en duidelijk arbeidsvoorwaardenresultaat zonder open eindjes. Voor de Centrales was bij de start van het overleg de grote vraag: is er meer financiële en beleidsmatige ruimte om samen te kunnen komen tot een verbeterd arbeidsvoorwaardenresultaat? Daarnaast speelt de vertrouwenskwestie en het voortdurend niet nakomen van afspraken door de werkgever.

Lager netto salaris in buitenland?

 

Ben jij in het buitenland geplaatst en is je netto salaris in januari plotseling een stuk lager dan je had mogen verwachten? Dan heeft Defensie bij de berekening van de inkomstenbelasting waarschijnlijk een verkeerd bedrag gehanteerd. De bonden hebben Defensie gevraagd dit zo snel mogelijk recht te trekken.