Nieuws

VBM & BBTV Personeelsvoordeelwinkel

De 'VBM & BBTV Personeelsvoordeelwinkel' biedt exclusieve voordelen op uitstapjes, entertainment, reizen en producten van bekende merken op gebied van Witgoed, Huishoudelijke artikelen, TV en Audio apparatuur, Gadgets, Persoonlijke verzorging, Fietsen, Speelgoed en nog veel meer!

Correctie Verhuisvergoeding

In de vorige XRcise legden we uit wanneer je recht hebt op een verhuisvergoeding, als je besluit om dichter bij de kazerne te komen wonen (XRcise 125, pagina 15).

Nog even samengevat:

  • Je moet verhuizen kort voor, of niet te lang na je verplaatsing (tot 6 maanden ervoor, tot 2 jaar erna)
  • En je reisafstand moet 60 % korter worden
  • En je moet volgens Defensie ook nog een ‘eigen huishouding voeren’. Dat hoeft volgens de BBTV, en ook volgens de rechter, niet.

Salaristabellen 2019-2020

Hieronder vind je een link naar de salaristabellen. Deze gelden van 1 april 2019 tot 1 juli 2020.

Op 1 juli 2020 worden de salarissen met 3,15% verhoogd.

 

(Na)betalingen en salarisverhogingen CAO 2018-2020

In het op 30 juli 2019 ondertekende arbeidsvoorwaardenakkoord staan verschillende inkomensmutaties. Sommige werken terug. Anderen liggen in de toekomst.

 

Actief dienende militairen ontvangen de eenmalige uitkering van 300 euro (of een naar evenredigheid vastgesteld bedrag als niet fulltime wordt gewerkt) met het salaris van augustus. 

 

De afgesproken verhoging van de bezoldiging met 3,15 % krijg je in september aanstaande uitgekeerd. Die is inclusief de nabetaling over de periode van april tot september. De afgesproken verhoging gaat immers met terugwerkende kracht naar 1 april in. Ook het verschil in de eindejaarsuitkering van 1,93% over de maanden oktober 2018 en november 2018 kan je dan tegemoet zien.

 

VBM en BBTV akkoord met overlegresultaat 2 juli

Op 30 juli hebben de VBM en BBTV in het overleg met de staatssecretaris laten weten definitief akkoord te gaan met de op 2 juli bereikte afspraken voor een pakket arbeidsvoorwaarden 2018 – 2020. Het onderhandelaarsresultaat van die datum is vanaf 30 juli 2019 een definitieve overeenkomst.

In een verklaring hebben de VBM en BBTV benadrukt dat het bereiken van een overeenkomst voor de periode tot en met 2020 een positief signaal is voor de werknemers bij Defensie.
Het is wel belangrijk dat de werkgever er nu alles aan doet om te blijven werken aan het herstel van vertrouwen.
Wat de VBM en BBTV betreft kan het proces van herstel van vertrouwen een belangrijke impuls krijgen als Defensie er in slaagt om in 2020 de afspraken over het nieuwe loongebouw concreet te maken. Daarbij moet uitdrukkelijk ook gekeken worden naar de financiële positie van de burgermedewerkers.


Voor de teksten van en de toelichting op het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 klik je HIER.

 

Uitslag referendum
Tussen 5 juli en 22 juli (12:00 uur) hebben 4760 leden van de VBM en BBTV hun stem uitgebracht via een referendum over het op 2 juli bereikte onderhandelingsresultaat. Een overduidelijke meerderheid van de leden (meer dan 80%) is vóór het bereikte resultaat.

 

Bij de foto: Er is volgens de BBTV nog genoeg te doen voor minister Bijleveld, staatssecretaris Visser en CDS Bauer als het er om gaat het vertrouwen van het personeel te herstellen.

Heb jij een idee voor duurzame inzetbaarheid?

‘Duurzame inzetbaarheid’ houdt in dat jij en je collega’s ook op de lange termijn fit, gezond en alert blijven om goed jullie werk te kunnen doen. Hebben jullie een goed idee, dat zou kunnen bijdragen aan duurzame inzetbaarheid? Vraag dan subsidie aan bij het Scholings- en opleidingsfonds voor Defensie.

Defenitieve teksten Arbeidsvoorwaarden 2018-2020

In een speciale digitale editie van de Trivizier/XRcise publiceert de VBM en de BBTV de integrale tekst van het arbeidsvoorwaardenresultaat 2018 -2020. Het gaat om een onderhandelingsresultaat waarover jij als lid jouw oordeel moet vellen. 

In de speciale editie vind je een uitgebreid toelichting op de totstandkoming van de voorlopige afspraken. Ook geven we een puntsgewijze toelichting op de afspraken. Toegevoegd zijn ook de zogeheten ‘persona’s’. Die zijn afkomstig van de Hoofddirectie Personeel van het ministerie van Defensie en maken duidelijk wat de afspraken voor verschillende collega's of jou zelf kunnen betekenen.

Helaas hebben we nog niet de beschikking over de nieuwe salaristabellen.


Klik HIER voor de speciale editie van de Trivizier.

Op www.vbm.info staan ook een aantal Q & A's (vragen en antwoorden)

Defensie en bonden eens over nieuwe arbeidsvoorwaarden

Het Ministerie van Defensie en de bonden zijn het vandaag eens geworden over een nieuw pakket arbeidsvoorwaarden. Het resultaat zal door de bonden positief worden voorgelegd aan het Defensiepersoneel. 

Reactie op inzetbrief Defensie

Defensie heeft dinsdag 14 mei jongstleden gereageerd op de brief van de bonden van 6 mei 2019. Defensie heeft zijn inzet aan het personeel bekend gesteld. In die reactie zitten, zoals velen hebben gezien, nog een flink aantal vaagheden, onduidelijkheden of punten die om opheldering vragen.

Lopen je collega’s de poort uit?

Lopen je collega’s massaal de poort uit? Begrijpt het thuisfront niet meer waarvoor je het allemaal nog doet? XRcise is op zoek naar BBTV-leden die willen vertellen waarom betere arbeidsvoorwaarden voor militairen zo kei- en keihard nodig zijn.