Nieuws

Wat zijn de gevolgen van een schorsing?

Stel je wordt verdacht van een bepaalde misdraging. Jij weet 100 % zeker dat je dat niet gedaan hebt. Toch kan het zijn dat je dan geschorst wordt. Hoe zit dat?

Update arbeidsvoorwaardenoverleg

Op 16 april is het eerstvolgende overleg tussen Defensie en de bonden over onze arbeidsvoorwaarden.

Verlof 18 maart ’19 hoeft niet opgenomen te worden

Maandag 18 maart waren er overal in het land acties voor een goed pensioen. Drie Centrales (bonden) zouden een pensioencursus geven in Den Haag op het Malieveld. Daarvoor had zich ook een flinke groep defensiecollega’s aangemeld die hiervoor verlof moesten opnemen.

Géén loonbelasting over dwangsom!

Als Defensie te laat beslist op een aanvraag of een bezwaar, kan je een ingebrekestelling indienen. Als daar niet binnen twee weken op wordt beslist, ontvang je een geldbedrag (de dwangsom).

Tot nu toe had Defensie de vreemde gewoonte om bij uitbetaling van zo’n dwangsom, loonheffing in te houden. Defensie betaalde de dwangsom dus bruto uit. Volgens Defensie ging het om ‘loon uit arbeid’. Dit tot onvrede van de VBM en BBTV, en andere bonden.

Defensie en Centrales hervatten arbeidsvoorwaardenoverleg

 

De Centrales (bonden in het overleg) en de staatssecretaris van Defensie hebben op 31 januari jl. afgesproken om in de week van 4 februari inhoudelijk verder te gaan praten over een sterk verbeterd en duidelijk arbeidsvoorwaardenresultaat zonder open eindjes. Voor de Centrales was bij de start van het overleg de grote vraag: is er meer financiële en beleidsmatige ruimte om samen te kunnen komen tot een verbeterd arbeidsvoorwaardenresultaat? Daarnaast speelt de vertrouwenskwestie en het voortdurend niet nakomen van afspraken door de werkgever.

Lager netto salaris in buitenland?

 

Ben jij in het buitenland geplaatst en is je netto salaris in januari plotseling een stuk lager dan je had mogen verwachten? Dan heeft Defensie bij de berekening van de inkomstenbelasting waarschijnlijk een verkeerd bedrag gehanteerd. De bonden hebben Defensie gevraagd dit zo snel mogelijk recht te trekken.

Militairen krijgen VUT-premie en WUL-compensatie terug

Was jij in 2014 in dienst? Dan heb je in dat jaar ten onrechte premie VUT-equivalent betaald. Dat geld krijg je terug. Dit heeft nog een gevolg: Defensie gaat met terugwerkende kracht een deel van de WUL-compensatie herstellen. Dat gaat begin 2019 gebeuren.

Defensie keert eenmalig € 750 uit

Alle medewerkers van Defensie krijgen nog dit jaar een eenmalige uitkering van € 750 bruto.

Begin oktober is het arbeidsvoorwaarden-onderhandelingsresultaat afgewezen. De bonden hebben er vervolgens bij Defensie op aangedrongen, om wél de eenmalige uitkering uit het onderhandelings-resultaat uit te keren.

Kort geding tegen Defensie en ABP

De bonden slepen zowel het ABP als Defensie voor de rechter. Aangaande de kort gedingen tegen Defensie en het ABP komt alles nu in een stroomversnelling. Wij - de gezamenlijke bonden - zijn, samen met onze advocaten, druk bezig met de voorbereidingen hierop en het aanleveren van alle papieren.

Bonden slepen ABP voor de rechter

Op 28 november heeft een deurwaarder een dagvaarding bij het ABP betekend (juridische term voor overhandigd). De defensiebonden ACOM, AFMP, MARVER en VBM en de centrales van overheidspersoneel waarbij deze bonden zijn aangesloten hebben het ABP voor de rechter in Amsterdam gedaagd. Ook treedt één individuele militair op als eisende partij om deze zaak kracht bij te zetten. De behandeling van de zaak zal plaatsvinden op 17 december 2018.