Nieuws

Bonden slepen ABP voor de rechter

Op 28 november heeft een deurwaarder een dagvaarding bij het ABP betekend (juridische term voor overhandigd). De defensiebonden ACOM, AFMP, MARVER en VBM en de centrales van overheidspersoneel waarbij deze bonden zijn aangesloten hebben het ABP voor de rechter in Amsterdam gedaagd. Ook treedt één individuele militair op als eisende partij om deze zaak kracht bij te zetten. De behandeling van de zaak zal plaatsvinden op 17 december 2018.

FAQ deel 2: Defensie-specifiek pensioen voor militairen

Er komen veel vragen binnen bij de samenwerkende bonden in “Actie bij Defensie” over het stuklopen van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Hieronder tref je een aantal vragen en antwoorden aan over de defensie-specifieke pensioenregeling. (De samenwerkende bonden zijn de ACOM, AFMP, BBTV, FNV-overheid, MARVER en VBM.)

Aanstellingspremies en Rijbewijsmaatregel 2019

Veel militairen hebben naast hun wedde, ook recht op een aanstellingspremie. Je komt in aanmerking voor een aanstellingspremie als je in een bepaalde functie bent aangesteld.

Geen AVW-resultaat bij Defensie. Veelgestelde vragen en antwoorden.

Er komen veel vragen binnen bij de samenwerkende bonden van ‘Actie bij Defensie’ over het stuklopen van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Hieronder tref je de eerste vragen en antwoorden aan. Die gaan we binnenkort aanvullen met vragen over de militaire pensioenregeling.

De samenwerkende bonden zijn de ACOM, AFMP, BBTV, FNV Overheid, MARVER en VBM.

Defensie laat ABP zijn gang gaan en respecteert gemaakte afspraken niet

Op 20 november is er Sectoroverleg Defensie (SOD) geweest tussen de bonden en de staatssecretaris van Defensie. De staatssecretaris heeft tijdens dit overleg laten weten, dat ze zich níet zal verzetten tegen de handelswijze van het ABP. Het ABP is de uitvoerder van de pensioenen bij Defensie. Het ABP zegt dat het de militaire pensioenregeling (een eindloonregeling) per 1 januari niet meer kan uitvoeren. In plaats daarvan komt een 'basis pensioenregeling'. Maar dat is een verslechtering. De bonden gaan hier niet mee akkoord en vinden dat Defensie hier ook niet mee akkoord moet gaan.

 

De staatssecretaris verschuilt zich achter het ABP. Zij is slechts voor een zeer beperkte tijd bereid om militairen te compenseren voor de negatieve gevolgen. De in oktober 2017 gemaakte afspraken over  de pensioenregeling wil de werkgever niet nakomen. Hierdoor is er voor de bonden geen basis om verder te overleggen en goede cao-afspraken te maken voor het defensiepersoneel.

Aanmelden belastingservice BBTV en VBM

Je kunt je weer aanmelden voor de belastingservice van de BBTV! Waarom zou je dat doen? Moet je ook aangifte doen als de Belastingdienst zegt dat het niet hoeft? Moet je bang zijn dat je te veel bealsting betaalt als je aangifte doet?

Militair pensioen 2019: laat u niet bedotten

De samenwerkende bonden in “Actie bij Defensie” (ACOM, AFMP, BBTV, FNV-Overheid, MARVER en VBM, hierna de bonden) hebben op 23 oktober vernomen dat er een nieuwsflits vanuit het ABP naar de militaire deelnemers in het ABP is gestuurd.

Defensie: geen problemen bij verstrekking gevechtslaarzen

Update Defensie heeft geen gevechtslaarzen meer. Of wel? Volgens Defensie zijn er nog genoeg op voorraad. Maar er is wel een bericht waarin staat dat een militair 'voor instandhouding' zelf kistjes mag aanschaffen bij de particuliere firma Noorloos. Militairen mogen er per jaar 275 euro per persoon aan uitgeven.

Geen arbeidsvoorwaardenakkoord!

Het onderhandelingsresultaat van 20 augustus heeft NIET geleid tot een arbeidsvoorwaardenakkoord. Op 4 oktober hebben de VBM en BBTV namens hun leden kenbaar gemaakt niet te kunnen instemmen met het arbeidsvoorwaardenresultaat. Ook alle andere bonden spraken hetzelfde standpunt uit. Daarmee was en is duidelijk dat er geen nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord is bereikt. Het resultaat is van tafel.

Referendum geopend

Leden van de VBM en BBTV kunnen via een referendum beslissen over het Onderhandelingsresultaat dat de bonden en Defensie op 20 augustus jl. bereikten. Stemmen is mogelijk tot 27 september 2018 10.00 uur Nederlandse tijd. De komende weken worden er nog diverse informatiebijeenkomsten gehouden door zowel de bonden als Defensie.