Nieuws

Arbeidsvoorwaarden-overleg NOG STEEDS NIET gestart ...

Gisteren, 10 april 2018, hebben de bonden een vergadering gehad met de minister van Defensie. We zouden spreken over de start van de arbeidsvoorwaarden-onderhandelingen. De minister heeft in deze vergadering aangegeven wél over een nieuw pensioenstelsel te willen praten maar nog steeds níet over arbeidsvoorwaarden. Dit tot grote onvrede van de bonden.

Stem ‘402’ voor je pensioen!

Als militair bouw je pensioen op bij het ABP. Dan is het wel fijn als er in het ‘Verantwoordingsorgaan’ van datzelfde ABP ten minste één militair zit. Ja toch, niet dan?

Legering Erfprins = bagger

 

Op 29 maart heeft de VBM, de 'moederbond' van de BBTV, een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. In die brief dringt de VBM er, namens de medezeggenschapscommissies op de marinekazerne, op aan om de legeringsproblemen zo snel als mogelijk op te lossen.

Heffing loonbelasting over dwangsom niet terecht

- Update: de Belastingdienst is in cassatie gedaan. Deze rechtszaak duurt nog even voort. - De Belastingdienst mag geen loonbelasting heffen over een dwangsom. Dat heeft het Gerechtshof Amsterdam op 20 maart 2018 bepaald in de proefprocedure die mede met de hulp van de VBM / BBTV is aangespannen tegen de belastingdienst.

Belangrijk nieuws in Defensienota 2018

 

Vandaag is de Defensienota 2018 gepresenteerd. Een belangrijk document voor de toekomst van Defensie. Volgens de minister krijgen militairen meer loopbaanmogelijkheden en toekomstperspectief. Ook wordt het makkelijker om opleidingen te volgen. Verder wil de minister het toelagesysteem verbeteren en vereenvoudigen. Volgens de minister betekent dit dat de toelagen omhoog gaan.

Veiligheidsonderzoek VGB soepeler

Als militair heb je een VGB nodig (Verklaring van Geen Bezwaar). Dat is een soort verklaring van goed gedrag. Voor het verkrijgen van een VGB voert de MIVD een veiligheidsonderzoek uit. Heb jij bijvoorbeeld een ‘strafblad’ of een relatie met een persoon uit een bepaald buitenland, dan kan dat betekenen dat je geen VGB krijgt, en dus je aanstelling bij Defensie kwijtraakt.

Geldt mijn reisverzekering ook tijdens een uitzending?

De BBTV krijgt steeds meer telefoontjes van leden die, na een uitzending, verloren of beschadigde spullen via hun reisverzekering proberen te declareren. Die wijst de schademeldingen vervolgens af, omdat het tijdens het werk is gebeurd en niet tijdens een vakantie waar een reisverzekering uiteindelijk voor bedoeld is.

Salaristabellen 2018

Als gevolg van de cao 2017-2018 zijn de salarissen per 1 januari 2018 met 1,5 % verhoogd. De salaristabellen voor militairen komen er alsvolgt uit te zien.

Ontheven uit de initiële opleiding wegens medische redenen en daarna ontslagen? LET OP!

De BBTV heeft de afgelopen tijd twee militairen bijgestaan die waren ontheven uit de initiële opleiding. Ze hadden een scheenbeenvliesontsteking of een blessure en konden daardoor niet meer aan de opleidingseisen voldoen. Defensie had hen daarna in de gelegenheid gesteld om een watervalverzoek in te dienen, met als doel dat ze binnen een ander Krijgsmachtsonderdeel / dienstvak een opleiding konden gaan volgen. Maar toen dat verzoek werd afgewezen, was het exit: de militairen werden ontslagen. In de regelgeving staat namelijk dat ontslag mag worden verleend aan iemand die is ontheven uit de initiële opleiding. Maar let op: dit kan toch niet zomaar.

 

Wanneer je uitvalt uit de initiële opleiding wegens medische redenen, is er over het algemeen sprake van ‘arbeidsverzuim wegens ziekte’. Simpel gezegd: als iemand zijn functie (in dit geval: de initiële opleiding) niet volledig kan uitoefenen, is hij ziek en moet hij worden gere-integreerd. Bovendien heeft hij dan een ontslagbescherming van twee jaar. Dat betekent dat je de eerste twee jaar na de 1e ziektedag (de datum van ziekmelding) niet mag worden ontslagen.

 

Bij de twee militairen die de BBTV bijstond was dat niet goed gegaan. Defensie ontkende dat deze militairen een beroep konden doen op de ontslagbescherming. Daar heeft de hoogste bestuursrechter echter korte metten mee gemaakt. Als een militair uit de initiële opleiding wordt ontheven wegens medische redenen, kan hij niet zomaar worden ontslagen. Vanaf de 1e ziektedag (de datum van ziekmelding) heeft hij nog twee jaar om bij Defensie te re-integreren. Pas als die twee jaren voorbij zijn, kan de militair (in de regel) worden ontslagen.

N.B. Deze ontslagbescherming geldt niet voor militairen die in de proeftijd zitten.

 

Herken jij deze situatie?

Wanneer je kort geleden een ontslagbesluit hebt gehad, meld je dan direct bij de BBTV. Als de bezwaartermijn van 6 weken nog niet voorbij is, kunnen we namens jou bezwaar maken.

Is het al langer geleden dat je bent ontslagen op grond van ontheffing uit de initiële opleiding, terwijl je eigenlijk nog ziek was? Neem dan ook contact met ons op, dan gaan we onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn.   

Meer (en soms hogere) aanstellingspremies in 2018

Defensie gaat dit jaar aan meer militairen (dan in 2017) een aanstellingspremie betalen. Ook komen dit jaar meer (pas) aangestelde militairen in aanmerking voor tegemoetkoming in de kosten voor het behalen van een burgerrijbewijs.