Nieuws

Geen stemcode op brief ...

Je hebt het misschien al gemerkt: op de stembrieven (of in elk geval een deel daarvan) ontbreekt de stemcode. En die heb je wel nodig om te kunnen stemmen in het refendum van de VBM en BBTV.

Referendum geopend

Leden van de VBM en BBTV kunnen via een referendum beslissen over het Onderhandelaarsresultaat dat de bonden en Defensie op 12 oktober jl. bereikten. Stemmen is mogelijk tot 20 november 2017 10.00 uur. De komende weken worden er nog diverse informatiebijeenkomsten gehouden, zowel door de gezamenlijke bonden als tijdens de reguliere afdelingsvergaderingen van de VBM en BBTV.  

CLAS, CLSK en CZSK vergoeden sportschoenen

Militairen bij de landmacht kunnen dit jaar een paar hardloopschoenen vergoed krijgen, tot een maximumbedrag van 150 euro. De regeling is eenmalig. Let op: jouw declaratie dient voor 1 december 2017 te zijn ingediend via selfservice.

De vergoedingsregeling voor militairen van de landmacht bestaat sinds juli 2017.

Deze regeling geldt ook voor landmacht-militairen die zijn geplaatst bij een ander operationeel commando.

De regeling geldt ook voor militairen van andere krijgsmachtdelen die zijn geplaatst bij de landmacht. Zij kunnen de declaratie indienen in Dido++.

Marine en Luchtmacht

Op 20 oktober hebben ook de commandant der zeestrijdkrachten en de commandant der luchtstrijdkrachten deze maatregel genomen. De declaratieprocedure gaat ook via Dido++.

Militairen van de marine en luchtmacht moeten hun sportschoenen vóór 8 december dit jaar aanschaffen.

 

Helaas is dit een eenmalige regeling. De BBTV vindt dat Defensie sportschoenen voor militairen altijd moet vergoeden. Defensie eist immers van militairen dat ze fit zijn. Dit hebben we al vaak bij Defensie ter sprake gebracht.

Referendum opent 24 oktober 10.00 uur

Op 12 oktober jl. bereikten Defensie en de bonden eindelijk een onderhandelaars-resultaat over arbeidsvoorwaarden. Vervolgens is het aan de bonden om dit resultaat voor te leggen aan de leden, waarna er al dan niet een arbeidsvoorwaarden-akkoord kan worden gesloten. Leden van de VBM en BBTV kunnen, zoals gebruikelijk, in een referendum hun oordeel geven over het onderhandelaars-resultaat.

 

Voor de inhoud van het onderhandelaarsresultaat, met een korte toelichting daarop door de VBM / BBTV, verwijzen wij jenaar deze extra editie van Trivzier/XRcise. Alle stemgerechtigde leden krijgen deze extra uitgave van Trivizier/XRcise toegestuurd.Bij deze extra editie zit een brief, waarin staat uitgelegd hoe je jouw stem kunt uitbrengen. In deze brief vind je tevens jouw eenmalige unieke stemcode, die je nodig hebt voor het uitbrengen van jouw stem. Ook leden die de Trivizier en/of XRcise altijd digitaal ontvangen, krijgen nu een papieren exemplaar toegestuurd. Deze extra editie van Trivizier/XRcise wordt waarschijnlijk op dinsdag 24 oktober bezorgd.

Voorlichtingsbijeenkomsten van de gezamenlijke bonden vind je op www.defensiepersoneelinactie.nl

Daarnaast zal de VBM/BBTV tijdens een aantal van de afdelingsvergaderingen ook een uitleg over het onderhandelaarsresultaat geven.  

Let op! Stemmen is mogelijk vanaf dinsdag 24 oktober 10.00 uur en tot maandag 20 november 10.00 uur.

Heb je jouw stemcode, dan kun je hier jouw stem uitbrengen.

Medezeggenschappers, opgelet!

Total Force Concept, Adaptieve krijgsmacht en Doorontwikkeling Krijgsmacht. Deze termen heb je in de afgelopen maanden binnen Defensie vast wel eens gehoord. De politiek en de defensietop zijn druk in de weer geweest met het opstellen van een visie over hoe de krijgsmacht de komende jaren eruit moet zien. Het woord ‘flexibilisering’ wordt veel gebruikt. Wat betekent dit voor de huidige krijgsmacht?

Bonden en Defensie bereiken onderhandelaarsresultaat

Hiermee maken de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel in de sector Defensie (SCO), waar alle binnen de sector Defensie actieve vakbonden bij zijn aangesloten, bekend dat op 12 oktober 2017 er (eindelijk) een onderhandelaarsresultaat is bereikt voor de sector Defensie.

Laat er geen misverstand over bestaan, sedert 2013 was er geen arbeidsvoorwaardenakkoord afgesloten voor de sector Defensie. Over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord werd inmiddels al jaren overlegd maar tot op heden kwam dat niet verder dan een door Defensie “aangeboden” eindbod.

KOM IN ACTIE OP 2 NOVEMBER!

 Deze manifestatie is opgeschort vanwege het op 12 oktober bereikte overlegresultaat. 

Op donderdag 2 november willen de bonden een volgende actie houden in Den Haag. Dit vanwege het nog altijd vast zittende arbeidsvoorwaardenoverleg. Het is de bedoeling om tussen 10.00 uur en 11.00 uur te verzamelen op de Koekamp in Den Haag (tegenover Den Haag CS). Een demonstratieve optocht door het centrum van de stad behoort tot de mogelijkheden. 

Laat je stem horen!

Hierbij een overzicht van de afdelingsvergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten Arbeidsvoorwaarden (West-Brabant, Doorn, Assen, Eindhoven en Den Haag) voor leden van de BBTV en VBM.

 

Teken de petitie!

Namens het defensiepersoneel én hun thuisfront zijn de gezamenlijke vakbonden vandaag een petitie gestart. Ook op die manier willen we druk zetten op de minister en de politiek. Als de petitie bij de overheid is ingediend, hebben de indieners recht op een antwoord.

Aanvraag Cafetariamodel aangepast

Defensie heeft de cafetariaregeling aangepast. Wat is er aangepast? En wat was die cafetariaregeling (of het cafetariamodel) ook al weer?