Nieuws

Aanvraag Cafetariamodel aangepast

Defensie heeft de cafetariaregeling aangepast. Wat is er aangepast? En wat was die cafetariaregeling (of het cafetariamodel) ook al weer?

Massaal NEE tegen eindbod Defensie

Een overweldigende meerderheid van de BBTV leden is tégen het eindbod van Defensie. Dat is de conclusie uit de Ledenraadpleging die de VBM en BBTV tussen 4 en 18 mei gehouden hebben. In totaal stemde 84,58% tegen het eindbod; 10,66% is voor en 4,76% onthield zich van stemming.

Alle categorieën personeel zijn tegen het eindbod. Zelfs burgerpersoneel, voor wie het eindbod een stuk gunstiger is dan voor militairen, is voor 70 % tegen.

 

Hoezo is het voor burgers gunstiger?

Voor burgers en gewezen militairen met een UGM-uitkering zitten geen verslechteringen in het eindbod. Daar staat wel het loonbod van 2% tegenover.

 

Waarom heeft Defensie dat gedaan?

Het zou kunnen dat Defensie met dit eindbod heeft geprobeerd om groepen tegen elkaar uit te spelen. Ook fase 1 en 2 militairen kunnen verleid worden door ze 1500 euro per jaar voor scholing, vorming, certificering bij uitstroom voor te spiegelen (al valt hier heel wat op aan te merken). Fase 1, 2 en 3 militairen worden aan de andere kant hard geraakt door het versoberen van huisvesting en voeding. Verder krijgt fase 3 te maken met verhoging van de ontslagleeftijd en de andere verslechteringen die het eindbod bevat.

Maar het tegen elkaar uitspelen van groepen is duidelijk niet gelukt.

 

Wat vindt de BBTV van deze uitslag?

De BBTV is blij met deze duidelijke uitslag. Een terechte uitslag, want als het Eindbod wel geaccepteerd zou zijn, zou je feitelijk langer moeten doorwerken voor minder inkomen en een lager pensioen.

 

Wat is het beeld bij de andere bonden?

Hetzelfde. Ook bij de andere bonden wijst 80 tot 90% van de achterban het eindbod van Defensie af.

 

Hoe reageert de minister van Defensie hierop?

Op 30 mei is er een formeel overleg geweest tussen de minister van Defensie en de bonden. Wij hoopten dat dit duidelijke signaal ook goed zou doordringen aan de andere kant van de overlegtafel.

Maar de minister heeft tijdens dat overleg laten weten dat haar eindbod gewoon blijft staan. Ze is niet in staat om een oplossing te bedenken.

 

Dat is niet zo mooi. Wat nu?

Dit betekent helaas dat we de acties zullen moeten opvoeren. We zullen acties moeten voeren die niet alleen binnen de poorten van de kazernes zichtbaar zijn, maar ook daarbuiten. Maar wel passend bij het beroep dat we hebben. Maar zullen moeten laten zien aan de buitenwereld, dat er meer geld naar personeel toe moet. En niet uitsluitend naar materieel (hoewel dat uiteraard ook belangrijk is).

Kijk voor meer informatie op www.defensiepersoneelinactie.nl

Eindbod arbeidsvoorwaarden Defensie onacceptabel

Eerder deze week hebben wij laten weten dat vandaag, vrijdag 21 april, het eindbod van Defensie openbaar gemaakt zou worden. Als gezamenlijke defensiebonden hebben we toen aangegeven dat we een toelichting op dit eindbod zouden geven.

 

Géén overeenstemming in overleg arbeidsvoorwaarden

 

Op 18 april 2017 is er overleg geweest tussen de minister van Defensie en de bonden over onze arbeidsvoorwaarden.

 Eerder had de minister in een gesloten enveloppe een nieuw arbeidsvoorwaarden-voorstel aan de bonden aangeboden. De bonden hebben dit voorstel bekeken en hebben in dit overleg op 18 april gereageerd. In een gezamenlijke verklaring hebben we laten weten dat dit voorstel onvoldoende tegemoet komt aan onze eerder aangegeven ondergrenzen, laat staan aan de gerechtvaardigde wensen van het defensiepersoneel.

 

Na een reactie van de minister trokken de bonden de conclusie dat we het onmogelijk eens kunnen worden. De minister liet hierop weten geen aanpassingen aan dit voorstel meer te maken en dat dit haar laatste bod is (een eindbod). In overleg met de minister is daarop afgesproken dat dit eindbod aanstaande vrijdag om 12.00 uur openbaar wordt gemaakt.

Ben je benieuwd naar de inhoud van dit eindbod en onze toelichting hierop, houdt dan de website www.defensiepersoneelinactie.nl in de gaten. Ook zal er een extra nieuwsbrief verschijnen.

Niet rotzooien met Defensie Conditieproef!

 

Hoi BBTV, ik heb bij een oefening een blessure opgelopen. Daardoor kon ik niet sporten en nu is mijn conditie belabberd. Ik ben aan het herstellen. Nu heb ik gesolliciteerd op een nieuwe functie en krijg ik te horen dat ik niet mee mag doen omdat ik de Defensie Conditie Proef niet heb afgelegd. Kan dat zo maar?

VVHO voor EFP / BAP Litouwen

Deze maand (maart 2017) gaat een Nederlandse compagnie deelnemen aan de Enhanced Forward Presence (EFP) van NATO grondtroepen in Litouwen. Tot de laatste dag van februari was onduidelijk, welke (extra) vergoeding ze konden rekenen. Het werd de VVHO-toelage.

Arbeidsvoorwaarden-onderhandelingen definitief mislukt!

Minister biedt personeel geen enkel perspectief op een fatsoenlijk arbeidsvoorwaardenakkoord

Tot grote teleurstelling van de bonden zijn de arbeidsvoorwaarden-onderhandelingen mislukt. Dit bleek tijdens een vergadering tussen Defensie en de bonden op 26 januari 2017. Het bod van Defensie bleek mijlenver van de realiteit af te staan.

Hierdoor is al het overleg tussen Defensie en de bonden stil gelegd.

CAO-onderhandelingen vastgelopen

Defensie laat haar medewerkers in de kou staan. Aan een langdurig en intensief onderhandelingstraject is gisteren tot woede van de Centrales van Overheidspersoneel een onbevredigend einde gekomen.

Waarom krijg ik ineens MINDER LOON??

Veel boze reacties van militairen over hun eerste loonstrook van 2017. Het nettoloon is in veel gevallen láger geworden. Hoe kan dat? En is de BBTV hiermee akkoord gegaan?

Definitieve berekening toeslagen 2015

Heb je een definitieve berekening van je toeslag 2015 ontvangen, met een datum van 18 november 2016? Mogelijk klopt het bedrag niet. Bij een nog onbekend aantal mensen is de toeslag op basis van verkeerde inkomensgegevens berekend. Als de Belastingdienst vaststelt dat dit voor jou geldt, dan wordt jouw toeslag opnieuw definitief berekend. Je hoeft zelf niets te doen. De Belastingdienst zorgt voor het herstellen van deze fout.