Nieuws

Salaristabellen 2018

Als gevolg van de cao 2017-2018 zijn de salarissen per 1 januari 2018 met 1,5 % verhoogd. De salaristabellen voor militairen komen er alsvolgt uit te zien.

Ontheven uit de initiële opleiding wegens medische redenen en daarna ontslagen? LET OP!

De BBTV heeft de afgelopen tijd twee militairen bijgestaan die waren ontheven uit de initiële opleiding. Ze hadden een scheenbeenvliesontsteking of een blessure en konden daardoor niet meer aan de opleidingseisen voldoen. Defensie had hen daarna in de gelegenheid gesteld om een watervalverzoek in te dienen, met als doel dat ze binnen een ander Krijgsmachtsonderdeel / dienstvak een opleiding konden gaan volgen. Maar toen dat verzoek werd afgewezen, was het exit: de militairen werden ontslagen. In de regelgeving staat namelijk dat ontslag mag worden verleend aan iemand die is ontheven uit de initiële opleiding. Maar let op: dit kan toch niet zomaar.

 

Wanneer je uitvalt uit de initiële opleiding wegens medische redenen, is er over het algemeen sprake van ‘arbeidsverzuim wegens ziekte’. Simpel gezegd: als iemand zijn functie (in dit geval: de initiële opleiding) niet volledig kan uitoefenen, is hij ziek en moet hij worden gere-integreerd. Bovendien heeft hij dan een ontslagbescherming van twee jaar. Dat betekent dat je de eerste twee jaar na de 1e ziektedag (de datum van ziekmelding) niet mag worden ontslagen.

 

Bij de twee militairen die de BBTV bijstond was dat niet goed gegaan. Defensie ontkende dat deze militairen een beroep konden doen op de ontslagbescherming. Daar heeft de hoogste bestuursrechter echter korte metten mee gemaakt. Als een militair uit de initiële opleiding wordt ontheven wegens medische redenen, kan hij niet zomaar worden ontslagen. Vanaf de 1e ziektedag (de datum van ziekmelding) heeft hij nog twee jaar om bij Defensie te re-integreren. Pas als die twee jaren voorbij zijn, kan de militair (in de regel) worden ontslagen.

N.B. Deze ontslagbescherming geldt niet voor militairen die in de proeftijd zitten.

 

Herken jij deze situatie?

Wanneer je kort geleden een ontslagbesluit hebt gehad, meld je dan direct bij de BBTV. Als de bezwaartermijn van 6 weken nog niet voorbij is, kunnen we namens jou bezwaar maken.

Is het al langer geleden dat je bent ontslagen op grond van ontheffing uit de initiële opleiding, terwijl je eigenlijk nog ziek was? Neem dan ook contact met ons op, dan gaan we onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn.   

Meer (en soms hogere) aanstellingspremies in 2018

Defensie gaat dit jaar aan meer militairen (dan in 2017) een aanstellingspremie betalen. Ook komen dit jaar meer (pas) aangestelde militairen in aanmerking voor tegemoetkoming in de kosten voor het behalen van een burgerrijbewijs.

Cafetariaregeling uitgebreid

Met ingang van 1 januari 2018 is de cafetariaregeling uitgebreid. Je kon al (een deel van je) bruto-eindejaarsuitkering ruilen tegen een hogere kilometervergoeding woon-werkverkeer (tot maximaal 19 cent per km). Nu kun je daarnaast de kosten voor een fiets (voor persoonlijk gebruik) en de kosten voor een computer via een (deel van je) bruto-salaris betalen.

Behoudpremie Fase 2

 

Militairen in de rang van korporaal LDV (CZSK) en sergeanten (1) in Fase 2 van het FPS komen dit jaar in aanmerking voor een zogeheten ‘behoudpremie’. Collega’s bij andere krijgsmachtdelen in vergelijkbare rangen (volgens de somscoretabel) en in Fase 2, hebben ook recht op die premie. De premie is er daarnaast voor militairen in de rang van wachtmeester en kapitein werkzaam binnen de ‘schaarste gebieden’ medisch, ICT, cyber, air control en luchtverkeersleiding.

Nieuwe Regeling huisvesting en voeding militairen

Per 1 januari geldt er een nieuwe Regeling huisvesting en voeding militairen 2018 (RHVM2018). Het grootste verschil met de vorige regeling is dat het ouderwetse onderscheid tussen wel of geen ‘eigen huishouding’ eruit gehaald is.

Meldpunt voor misstanden geopend

Het afgelopen jaar waren er diverse meldingen over misstanden, zoals bij ontgroeningen. Bijvoorbeeld op de Oranjekazerne in Schaarsbergen. De minister van Defensie heeft daarom een onafhankelijke commissie ingesteld. Die commissie doet onderzoek naar de werksfeer en sociale veiligheid bij Defensie. Eén van de taken van de commissie is het inrichten van een meldpunt. Militairen en oud-militairen kunnen hier hu ervaringen delen over ongewenst gedrag.

Alle bonden akkoord met arbeidsvoorwaarden

 

Na het raadplegen van de leden zijn alle bonden akkoord met de arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2017-2018. Bij de BBTV en VBM stemde circa 85% voor en 15% tegen.

Hoewel een grote meerderheid van de leden vóór dit akkoord is, zijn er ook zorgen over onze arbeidsvoorwaarden. Niet alleen over de hoogte van het loon, maar ook over pensioen en de nieuwe diensteinderegeling.

De bonden en Defensie moeten nu aan de slag om een aantal zaken te regelen. Het overleg met de werkgever wordt weer opgestart voor het uitwerken van het arbeidsvoorwaardenakkoord.

We houden je op de hoogte.

Geen stemcode op brief ...

Je hebt het misschien al gemerkt: op de stembrieven (of in elk geval een deel daarvan) ontbreekt de stemcode. En die heb je wel nodig om te kunnen stemmen in het refendum van de VBM en BBTV.

Referendum geopend

Leden van de VBM en BBTV kunnen via een referendum beslissen over het Onderhandelaarsresultaat dat de bonden en Defensie op 12 oktober jl. bereikten. Stemmen is mogelijk tot 20 november 2017 10.00 uur. De komende weken worden er nog diverse informatiebijeenkomsten gehouden, zowel door de gezamenlijke bonden als tijdens de reguliere afdelingsvergaderingen van de VBM en BBTV.