Nieuws

Meldpunt Sociaal Veilige Werkomgeving langer open

Het Meldpunt sociaal veilige werkomgeving Defensie blijft open tot 1 oktober 2018. Naar aanleiding van een misbruikzaak in Schaarsbergen heeft Defensie in december vorig jaar een onafhankelijke commissie ingesteld die onderzoek doet naar ongewenst gedrag, angstcultuur en sociale veiligheid binnen Defensie. Ook onderzoekt de commissie de wijze waarop wordt omgegaan met meldingen en melders.

RIVM-onderzoek chroom-6: Defensie schond zorgplicht

De vakbonden zijn geschrokken van de resultaten van het RIVM-onderzoek naar chroom-6 op de POMS locaties. De conclusie van het RIVM is hard: Defensie heeft haar zorgplicht geschonden. Blootstelling aan chroom-6 kan leiden tot verschillende ernstige aandoeningen. Het preventie- en zorgbeleid van Defensie voldeed, zeker in de eerste jaren, niet aan de daarvoor geldende regels.

Reactie berichtgeving chroom-6 onderzoek RIVM 

 

Vandaag is in de media vroegtijdig bericht over het RIVM-onderzoek naar chroom-6 op de POMS-locaties. Dat is erg jammer omdat wij het belangrijk vinden om het onderzoek en de aanbevelingen te presenteren en toe te lichten in samenhang met een collectieve regeling die wij met Defensie zijn overeengekomen. Voor nu verwijzen wij daarom naar onderstaand bericht. Vanaf maandag 12.30 uur is alle informatie over het onderzoek en de collectieve regeling beschikbaar, ook via onze website.

Kennisgeving privacy

De BBTV en VBM hechten veel waarde aan privacy en zullen jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen. De VBM en BBTV houden zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 (vandaag dus) in werking is getreden.

Legering Erfprins = bagger

 

Op 29 maart heeft de VBM, de 'moederbond' van de BBTV, een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. In die brief dringt de VBM er, namens de medezeggenschapscommissies op de marinekazerne, op aan om de legeringsproblemen zo snel als mogelijk op te lossen.

Heffing loonbelasting over dwangsom niet terecht

- Update: de Belastingdienst is in cassatie gedaan. Deze rechtszaak duurt nog even voort. - De Belastingdienst mag geen loonbelasting heffen over een dwangsom. Dat heeft het Gerechtshof Amsterdam op 20 maart 2018 bepaald in de proefprocedure die mede met de hulp van de VBM / BBTV is aangespannen tegen de belastingdienst.

Veiligheidsonderzoek VGB soepeler

Als militair heb je een VGB nodig (Verklaring van Geen Bezwaar). Dat is een soort verklaring van goed gedrag. Voor het verkrijgen van een VGB voert de MIVD een veiligheidsonderzoek uit. Heb jij bijvoorbeeld een ‘strafblad’ of een relatie met een persoon uit een bepaald buitenland, dan kan dat betekenen dat je geen VGB krijgt, en dus je aanstelling bij Defensie kwijtraakt.

Geldt mijn reisverzekering ook tijdens een uitzending?

De BBTV krijgt steeds meer telefoontjes van leden die, na een uitzending, verloren of beschadigde spullen via hun reisverzekering proberen te declareren. Die wijst de schademeldingen vervolgens af, omdat het tijdens het werk is gebeurd en niet tijdens een vakantie waar een reisverzekering uiteindelijk voor bedoeld is.

Ontheven uit de initiële opleiding wegens medische redenen en daarna ontslagen? LET OP!

De BBTV heeft de afgelopen tijd twee militairen bijgestaan die waren ontheven uit de initiële opleiding. Ze hadden een scheenbeenvliesontsteking of een blessure en konden daardoor niet meer aan de opleidingseisen voldoen. Defensie had hen daarna in de gelegenheid gesteld om een watervalverzoek in te dienen, met als doel dat ze binnen een ander Krijgsmachtsonderdeel / dienstvak een opleiding konden gaan volgen. Maar toen dat verzoek werd afgewezen, was het exit: de militairen werden ontslagen. In de regelgeving staat namelijk dat ontslag mag worden verleend aan iemand die is ontheven uit de initiële opleiding. Maar let op: dit kan toch niet zomaar.

 

Wanneer je uitvalt uit de initiële opleiding wegens medische redenen, is er over het algemeen sprake van ‘arbeidsverzuim wegens ziekte’. Simpel gezegd: als iemand zijn functie (in dit geval: de initiële opleiding) niet volledig kan uitoefenen, is hij ziek en moet hij worden gere-integreerd. Bovendien heeft hij dan een ontslagbescherming van twee jaar. Dat betekent dat je de eerste twee jaar na de 1e ziektedag (de datum van ziekmelding) niet mag worden ontslagen.

 

Bij de twee militairen die de BBTV bijstond was dat niet goed gegaan. Defensie ontkende dat deze militairen een beroep konden doen op de ontslagbescherming. Daar heeft de hoogste bestuursrechter echter korte metten mee gemaakt. Als een militair uit de initiële opleiding wordt ontheven wegens medische redenen, kan hij niet zomaar worden ontslagen. Vanaf de 1e ziektedag (de datum van ziekmelding) heeft hij nog twee jaar om bij Defensie te re-integreren. Pas als die twee jaren voorbij zijn, kan de militair (in de regel) worden ontslagen.

N.B. Deze ontslagbescherming geldt niet voor militairen die in de proeftijd zitten.

 

Herken jij deze situatie?

Wanneer je kort geleden een ontslagbesluit hebt gehad, meld je dan direct bij de BBTV. Als de bezwaartermijn van 6 weken nog niet voorbij is, kunnen we namens jou bezwaar maken.

Is het al langer geleden dat je bent ontslagen op grond van ontheffing uit de initiële opleiding, terwijl je eigenlijk nog ziek was? Neem dan ook contact met ons op, dan gaan we onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn.   

Cafetariaregeling uitgebreid

Met ingang van 1 januari 2018 is de cafetariaregeling uitgebreid. Je kon al (een deel van je) bruto-eindejaarsuitkering ruilen tegen een hogere kilometervergoeding woon-werkverkeer (tot maximaal 19 cent per km). Nu kun je daarnaast de kosten voor een fiets (voor persoonlijk gebruik) en de kosten voor een computer via een (deel van je) bruto-salaris betalen.