Nieuws

Start onderhandelingen arbeidsvoorwaarden

Defensie en de bonden zijn op 7 juni jl. gestart met de besprekingen voor een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Het huidige akkoord loopt af op 1 oktober 2018.
Er liggen veel onderwerpen op tafel, zoals loonontwikkeling, de verbetering en vereenvoudiging van toelagen en een nieuwe defensiespecifieke pensioenregeling voor militairen.

RIVM-onderzoek chroom-6: Defensie schond zorgplicht

De vakbonden zijn geschrokken van de resultaten van het RIVM-onderzoek naar chroom-6 op de POMS locaties. De conclusie van het RIVM is hard: Defensie heeft haar zorgplicht geschonden. Blootstelling aan chroom-6 kan leiden tot verschillende ernstige aandoeningen. Het preventie- en zorgbeleid van Defensie voldeed, zeker in de eerste jaren, niet aan de daarvoor geldende regels.

Reactie berichtgeving chroom-6 onderzoek RIVM 

 

Vandaag is in de media vroegtijdig bericht over het RIVM-onderzoek naar chroom-6 op de POMS-locaties. Dat is erg jammer omdat wij het belangrijk vinden om het onderzoek en de aanbevelingen te presenteren en toe te lichten in samenhang met een collectieve regeling die wij met Defensie zijn overeengekomen. Voor nu verwijzen wij daarom naar onderstaand bericht. Vanaf maandag 12.30 uur is alle informatie over het onderzoek en de collectieve regeling beschikbaar, ook via onze website.

Kennisgeving privacy

De BBTV en VBM hechten veel waarde aan privacy en zullen jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen. De VBM en BBTV houden zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 (vandaag dus) in werking is getreden.

Enquête over reïntegratie bij ziekte

Heb jij ervaringen, positief of negatief, met reïntegratie bij Defensie? Dan vragen we jou om een enquête hierover in te vullen.

Arbeidsvoorwaarden-overleg NOG STEEDS NIET gestart ...

Gisteren, 10 april 2018, hebben de bonden een vergadering gehad met de minister van Defensie. We zouden spreken over de start van de arbeidsvoorwaarden-onderhandelingen. De minister heeft in deze vergadering aangegeven wél over een nieuw pensioenstelsel te willen praten maar nog steeds níet over arbeidsvoorwaarden. Dit tot grote onvrede van de bonden.

Stem ‘402’ voor je pensioen!

Als militair bouw je pensioen op bij het ABP. Dan is het wel fijn als er in het ‘Verantwoordingsorgaan’ van datzelfde ABP ten minste één militair zit. Ja toch, niet dan?

Legering Erfprins = bagger

 

Op 29 maart heeft de VBM, de 'moederbond' van de BBTV, een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. In die brief dringt de VBM er, namens de medezeggenschapscommissies op de marinekazerne, op aan om de legeringsproblemen zo snel als mogelijk op te lossen.

Heffing loonbelasting over dwangsom niet terecht

- Update: de Belastingdienst is in cassatie gedaan. Deze rechtszaak duurt nog even voort. - De Belastingdienst mag geen loonbelasting heffen over een dwangsom. Dat heeft het Gerechtshof Amsterdam op 20 maart 2018 bepaald in de proefprocedure die mede met de hulp van de VBM / BBTV is aangespannen tegen de belastingdienst.

Belangrijk nieuws in Defensienota 2018

 

Vandaag is de Defensienota 2018 gepresenteerd. Een belangrijk document voor de toekomst van Defensie. Volgens de minister krijgen militairen meer loopbaanmogelijkheden en toekomstperspectief. Ook wordt het makkelijker om opleidingen te volgen. Verder wil de minister het toelagesysteem verbeteren en vereenvoudigen. Volgens de minister betekent dit dat de toelagen omhoog gaan.