Nieuws

Géén overeenstemming in overleg arbeidsvoorwaarden

 

Op 18 april 2017 is er overleg geweest tussen de minister van Defensie en de bonden over onze arbeidsvoorwaarden.

 Eerder had de minister in een gesloten enveloppe een nieuw arbeidsvoorwaarden-voorstel aan de bonden aangeboden. De bonden hebben dit voorstel bekeken en hebben in dit overleg op 18 april gereageerd. In een gezamenlijke verklaring hebben we laten weten dat dit voorstel onvoldoende tegemoet komt aan onze eerder aangegeven ondergrenzen, laat staan aan de gerechtvaardigde wensen van het defensiepersoneel.

 

Na een reactie van de minister trokken de bonden de conclusie dat we het onmogelijk eens kunnen worden. De minister liet hierop weten geen aanpassingen aan dit voorstel meer te maken en dat dit haar laatste bod is (een eindbod). In overleg met de minister is daarop afgesproken dat dit eindbod aanstaande vrijdag om 12.00 uur openbaar wordt gemaakt.

Ben je benieuwd naar de inhoud van dit eindbod en onze toelichting hierop, houdt dan de website www.defensiepersoneelinactie.nl in de gaten. Ook zal er een extra nieuwsbrief verschijnen.

Niet rotzooien met Defensie Conditieproef!

 

Hoi BBTV, ik heb bij een oefening een blessure opgelopen. Daardoor kon ik niet sporten en nu is mijn conditie belabberd. Ik ben aan het herstellen. Nu heb ik gesolliciteerd op een nieuwe functie en krijg ik te horen dat ik niet mee mag doen omdat ik de Defensie Conditie Proef niet heb afgelegd. Kan dat zo maar?

VVHO voor EFP / BAP Litouwen

Deze maand (maart 2017) gaat een Nederlandse compagnie deelnemen aan de Enhanced Forward Presence (EFP) van NATO grondtroepen in Litouwen. Tot de laatste dag van februari was onduidelijk, welke (extra) vergoeding ze konden rekenen. Het werd de VVHO-toelage.

Arbeidsvoorwaarden-onderhandelingen definitief mislukt!

Minister biedt personeel geen enkel perspectief op een fatsoenlijk arbeidsvoorwaardenakkoord

Tot grote teleurstelling van de bonden zijn de arbeidsvoorwaarden-onderhandelingen mislukt. Dit bleek tijdens een vergadering tussen Defensie en de bonden op 26 januari 2017. Het bod van Defensie bleek mijlenver van de realiteit af te staan.

Hierdoor is al het overleg tussen Defensie en de bonden stil gelegd.

CAO-onderhandelingen vastgelopen

Defensie laat haar medewerkers in de kou staan. Aan een langdurig en intensief onderhandelingstraject is gisteren tot woede van de Centrales van Overheidspersoneel een onbevredigend einde gekomen.

Waarom krijg ik ineens MINDER LOON??

Veel boze reacties van militairen over hun eerste loonstrook van 2017. Het nettoloon is in veel gevallen láger geworden. Hoe kan dat? En is de BBTV hiermee akkoord gegaan?

Definitieve berekening toeslagen 2015

Heb je een definitieve berekening van je toeslag 2015 ontvangen, met een datum van 18 november 2016? Mogelijk klopt het bedrag niet. Bij een nog onbekend aantal mensen is de toeslag op basis van verkeerde inkomensgegevens berekend. Als de Belastingdienst vaststelt dat dit voor jou geldt, dan wordt jouw toeslag opnieuw definitief berekend. Je hoeft zelf niets te doen. De Belastingdienst zorgt voor het herstellen van deze fout. 

Arbeidsvoorwaardenoverleg hervat

Het overleg met Defensie over onze arbeidsvoorwaarden is hervat. Op 27 oktober is het Sector Overleg Defensie (SOD) bij elkaar gekomen. De bonden hadden voor die vergadering een uitnodiging van Defensie ontvangen en waren dus hoopvol over de mogelijkheden om het (arbeidsvoorwaarden)overleg te hervatten.

Defensie verkoopt pallets vol ingeleverde PGU op veilingsite

Iedere militair heeft bericht gehad over het ‘intensiveren’ van het inleveren van kleding en uitrusting. Defensie wil dat iedereen oude en overtollige (bedrijfs)kleding en -uitrusting inlevert bij de ‘Aangewezen Functionaris’ (AF).

Ook alle kleding en uitrusting die niet op de kleedlijst staat, en die men niet meer gebruikt, moet worden ingeleverd. Dit geldt ook voor eerder verstrekte kleding voor bijvoorbeeld missies. De PGU/PSU moet worden ingeleverd in een door de AF ter beschikking gestelde pallet. Andere inleverpunten mogen niet meer bestaan.

10 vragen over het Cafetariamodel

Defensie gaat dit jaar beginnen met een ‘cafetariamodel’ bij arbeidsvoorwaarden. Met de bonden is overeenstemming hierover bereikt.