Nieuws

Waarom krijg ik ineens MINDER LOON??

Veel boze reacties van militairen over hun eerste loonstrook van 2017. Het nettoloon is in veel gevallen láger geworden. Hoe kan dat? En is de BBTV hiermee akkoord gegaan?

10 vragen over het Cafetariamodel

Defensie gaat dit jaar beginnen met een ‘cafetariamodel’ bij arbeidsvoorwaarden. Met de bonden is overeenstemming hierover bereikt.

Minister frustreert onderhandelingen

Het overleg over een Defensie arbeidsvoorwaardenovereenkomst (in het spraakgebruik: de Defensie-cao) ligt op zijn gat. En dat is heel vervelend, want de tijd dringt.

Premies en rijbewijsmaatregel 2017

Veel militairen hebben naast hun wedde, ook recht op een aanstellingspremie. Je komt in aanmerking voor een aanstellingspremie als je in een bepaalde functie bent aangesteld. Defensie heeft op 28 september de aanstellingspremies en rijbewijsmaatregel voor 2017 bekendgemaakt. Deze gaan in op 1 januari 2017.

Onderhandelingen arbeidsvoorwaarden gaan starten

Half september starten de onderhandelingsgesprekken tussen de bonden en Defensie over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. In deze gesprekken worden de afspraken die zijn gemaakt in het eerste deelakkoord verder uitgewerkt.

 

Het eerste deelakkoord werd in het voorjaar van 2015 gesloten. Het is op het gebied van arbeidsvoorwaarden enige tijd stil geweest omdat de bonden en Defensie “verkenningen” hebben uitgevoerd. Dat waren gesprekken om zoveel mogelijk tot een gedeeld beeld te komen op de onderwerpen waarover vervolgafspraken nodig zijn. De onderhandelingen zouden, samen met de afspraken uit het deelakkoord, moeten leiden tot een volledig arbeidsvoorwaardenpakket. Uiterlijk eind september zult u worden geïnformeerd over de voortgang van het onderhandelingsproces.

 

Opleidingen: landmacht moet niveau-richtlijn herzien

Je wilt een opleiding volgen, voor je loopbaan buiten Defensie, en die opleiding ligt meer dan één niveau hoger dan die waarmee je bij Defensie bent gekomen. Krijg je een vergoeding van die opleidingskosten? Nee, zegt de landmacht. Ja, zegt de hoogste bestuursrechter in een door de BBTV en VBM aangespannen rechtszaak.

Is er een nieuwe Regeling Huisvesting en Voeding?

We merken dat sommige collega’s zich zorgen maken over een nieuwe Regeling Huisvesting en Voeding die eraan zit te komen. Wat is er aan de hand?

Brochure over chroom-6

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een brochure uitgebracht over chroom-6. Met de brochure wil het RIVM antwoord geven op enkele belangrijke vragen over de stof chroom-6 en de manier waarop deze stof de gezondheid kan schaden. De brochure gaat niet in op de vraag welke specifieke gezondheidsschade chroom-6 kan veroorzaken. Wel staat vast dat chroom-6 kanker kan veroorzaken.

Nieuw! De VBM app!

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM en de BBTV hebben een app laten ontwikkelen door The Projects in Utrecht. De app is er voor apple en android systemen en gratis beschikbaar voor iedereen.

Lid van de BBTV? Dan krijg je hulp van Flyct

Heb jij letselschade geleden als gevolg van een bedrijfsongeval of een verkeersongeval? Dan kan jij als BBTV-lid gebruik maken van de diensten van Flyct. Flyct is de nieuwe naam van Europrotector.