Zoeken

Overlijden: Wat is er geregeld voor je nabestaanden?

Als beroepsmilitair loop je het risico dat er tijdens de uitoefening van je werk iets mis gaat. In het ergste geval kom je zelfs te overlijden. Hoe blijven je partner en kinderen dan financieel achter?

De situatie waarin je overlijdt, speelt daarbij een belangrijke rol. Er zijn drie mogelijkheden:

 

  1. Overlijden door een bedrijfsongeval
  2. Overlijden door een bijzondere dienstverbandaandoening
  3. Overlijden door andere oorzaken

We leggen het hieronder verder uit:

 

Overlijden door een bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval is een ongeval tijdens de uitoefening van de reguliere militaire dienst. Er is dan géén sprake van ‘buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden’, zoals tijdens een (vredes)missie. Bij overlijden door een bedrijfsongeval tijdens je militaire dienst, krijgt je partner Bijzonder Militair NabestaandenPensioen.

Jullie moeten dan wel getrouwd zijn, of een partnerschap geregistreerd hebben of je moet je partner hebben aangemeld bij ABP. Eventuele kinderen krijgen nabestaandenpensioen als ze jonger zijn dan 21 jaar én niet getrouwd zijn (geweest) en geen geregistreerd partnerschap hebben (gehad).

Je partner krijgt Bijzonder Militair NabestaandenPensioen tot de maand waarin jij 65 jaar zou zijn geworden. Daarna heeft je partner recht op ABP NabestaandenPensioen. Een eventuele ex-partner heeft alleen recht op ABP NabestaandenPensioen en kan dus geen aanspraak maken op Bijzonder Militair NabestaandenPensioen.

 

Overlijden door een bijzondere dienstverbandaandoening

Als je tijdens je militaire dienst onder buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden overlijdt, heet dat ‘overlijden door een bijzondere dienstverbandaandoening’. Dan krijgt je partner zolang hij of zij leeft Bijzonder Militair NabestaandenPensioen. Jij en je partner moeten dan wel getrouwd zijn, een partnerschap geregistreerd hebben of je moet je partner hebben aangemeld bij ABP. Een eventuele ex-partner heeft alleen recht op ABP NabestaandenPensioen en kan dus geen aanspraak maken op Bijzonder Militair NabestaandenPensioen.

 

Overlijden door andere oorzaken

Je partner krijgt ABP NabestaandenPensioen als je tijdens je militaire dienst overlijdt door een andere oorzaak dan een bedrijfsongeval of een bijzondere dienstverbandaandoening. Eventuele kinderen krijgen nabestaandenpensioen als ze jonger zijn dan 21 jaar én niet getrouwd zijn (geweest) en geen geregistreerd partnerschap hebben (gehad). Je ex-partner kan ook recht hebben op ABP NabestaandenPensioen. Dat geldt dan alleen als je tijdens je huwelijk of partnerschap pensioen hebt opgebouwd.

Heb je tijdens je huwelijk of scheiding andere afspraken over pensioen gemaakt, dan gelden die afspraken.

 

Hoeveel pensioen?

Hoeveel Bijzonder Militair NabestaandenPensioen of ABP NabestaandenPensioen je partner en/of kinderen precies krijgen, hangt onder meer af van de leeftijd waarop je overlijdt. Daarnaast spelen andere factoren een rol. Het wordt te ingewikkeld om dat in dit stukje uit te leggen. Wil je weten hoe dit precies zit, kijk dan eens op op de website van het ABP. In MijnABP, je persoonlijk digitaal pensioendossier, kun je in één oogopslag zien hoeveel pensioen je straks krijgt en welke keuzes je hebt rondom je pensioen. Kijk voor meer informatie op www.abp.nl.

 

Als lid van de BBTV hebben jouw nabestaanden, als jij komt te overlijden, recht op Nazorg. De Nazorg-medewerkers van de VBM en BBTV kunnen nabestaanden helpen (denk bijvoorbeeld aan het vele regelwerk na een overlijden).