Zoeken

Pensioen & uitzendingen: Hoe zit dat eigenlijk?

Als militair kun je uitgezonden worden. Je hebt dan recht op andere dingen dan wanneer je niet op uitzending bent. Hierbij gaat het niet alleen om toelages, maar ook om bijvoorbeeld je pensioenopbouw. En ook om je inkomen in het geval dat jou iets ernstigs overkomt en je invalide raakt.

 

Ik hoorde dat de tijd dat ik ben uitgezonden dubbel telt voor mijn pensioen, klopt dat?

Ja, dat klopt. Je uitzendtijd als beroepsmilitair telt voor de berekening van ouderdoms- en nabestaandenpensioen dubbel. De minister van Defensie bepaalt welke uitzendingen hiervoor in aanmerking komen.

 

En als er op uitzending iets ernstigs met me gebeurt, wat dan?

Het kan natuurlijk gebeuren dat er iets ernstigs gebeurt tijdens jouw uitzending en dat jij daardoor invalide raakt. Als dat komt door je werk (of de werkomstandigheden tijdens de dienst) kun je na je ontslag een ‘Militair InvaliditeitsPensioen’ krijgen. Om hier recht op te hebben moet je minstens 10% invalide zijn. Je bent invalide als je lichamelijke of geestelijke beperkingen hebt die andere mensen van jouw leeftijd niet hebben. Dit pensioen moet je wel zelf schriftelijk aanvragen, je krijgt het dus niet automatisch.

 

Krijg ik dat ook als ik arbeidsongeschikt ben?

Het kan zijn dat je niet alleen invalide, maar ook arbeidsongeschikt bent geworden tijdens je werk. Als je hiervoor een uitkering krijgt, krijg je het invaliditeitspensioen alléén als dit meer is dan je totale uitkering voor arbeidsongeschiktheid.

 

Oké. Heb ik verder nog ergens recht op?

Ja, bovenop het invaliditeitspensioen kun je soms maandelijks nog een extra bedrag krijgen. Dit heet een ‘bijzondere invaliditeitsverhoging’. Je kunt hier recht op hebben als je blijvend meer dan 20% invalide bent.

 

Doet het ABP verder nog iets voor mij als ik invalide word?

Ja, je kunt gebruik maken van extra voorzieningen en vergoedingen via het Zorgloket voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers bij ABP. Defensie meldt je daar aan als je ontslagen wordt vanwege je beperkingen. Na je aanmelding krijg je een zorgcoördinator toegewezen. Deze begeleidt jou zolang dat nodig is. Hij of zij ondersteunt je bijvoorbeeld bij het aanvragen van een uitkering of een hulpmiddel. De zorgcoördinator helpt je om zo goed mogelijk te blijven functioneren.

In MijnABP, je persoonlijke digitale pensioendossier, kun je in één oogopslag zien hoeveel pensioen je straks krijgt en welke keuzes je hebt rondom je pensioen. Kijk voor meer informatie op www.abp.nl