Zoeken

Recuperatie en ‘ontschepingsverlof’: hoe zit het?

Er komen bij de BBTV en VBM regelmatig vragen binnen over het zogeheten ontschepings- en recuperatieverlof. Wat is dat? Wie heeft er recht op? Wanneer heb je er recht op?

 

Voor wie geldt het ontschepingsverlof?

Het ‘ontschepingsverlof’ is geregeld in artikel 84 van het Algemeen Militair Ambtenaren Reglement. (AMAR) en geldt dus alleen voor militairen. Burgers bij Defensie kennen een soortgelijke regeling niet.

 

Wanneer krijg je ontschepingsverlof?

Als je minstens 1 maand ‘voor dienst’ verblijft buiten Europa.

Let op! Bij verblijf voor dienst binnen Europa geldt een andere regel (zie vraag verderop). En als je voor dienst aan boord van een varend schip verblijft, krijg je ontschepingsverlof als het schip minstens een maand ‘buiten Nederland’ is geweest.

 

Hoeveel ontschepingsverlof krijg je?

Je hebt recht op verlof van één werkdag voor elke maand dat het verblijf voor dienst buiten Europa dan wel aan boord van een varend schip buiten Nederland heeft geduurd. Je kunt maximaal 20 werkdagen verlof krijgen.

 

Kan ik het ontschepingsverlof opnemen wanneer ik wil?

Nee. De commandant bepaalt hoe je het verlof opneemt. En de commandant zal zich moeten houden aan het voorschrift dat je het verlof ‘zo spoedig mogelijk’ na terugkeer in Nederland opneemt.

 

Heb ik ook recht op ontschepingsverlof als ik langer dan een maand voor dienst binnen Europa verblijf?

Ja. Maar met één maand ben je er dan niet. Je moet minimaal 6 maanden voor dienst buiten Nederland binnen Europa verblijven. Pas dan heb je recht op maximaal 5 dagen ontschepingsverlof.

 

Mag ik het ontschepingsverlof ‘meenemen’?

Je opgebouwde ontschepingsverlof vervalt maximaal 12 maanden na terugkeer in Nederland.

 

En als ik in die 12 maanden niet de kans heb gekregen om het verlof op te nemen?

Dan kan de commandant besluiten dat je het verlof mag ‘meenemen’. Maar dan moeten er volgens de commandant wel bijzondere ‘dienstomstandigheden’ zijn geweest.

 

Ik ben net terug van een uitzending en ik heb ontschepingsverlof gehad. Maar het recuperatieverlof kon ik niet opnemen. Hoe zit dat?

Het recuperatieverlof is geregeld in de Vergoedingsregeling Vredes- en Humanitaire Operaties (artikel 7 VVHO). Je hebt recht op recuperatieverlof als de ‘operationele omstandigheden dat noodzakelijk en mogelijk maken’. Alleen als je operationeel wordt ingezet, heb je recht op recuperatie.

Let op: de CLAS eenheden in de West hebben geen recht op recuperatieverlof. De reden: de 4 maanden in de West zijn een tijdelijke tewerkstelling.

 

Mag ik zelf bepalen wanneer en hoe ik recuperatieverlof opneem?

Nee. In principe bepaalt de commandant der strijdkrachten (CDS) waar en hoe je het recuperatieverlof mag genieten. In dat geval stelt Defensie de faciliteiten: vervoer, huisvesting en voeding ter beschikking. Maar bij een uitzending van minimaal 4 maanden kan de commandant toestaan dat je het recuperatieverlof zelf regelt. In dat geval betaalt Defensie alleen de reiskosten.

 

Op hoeveel dagen recuperatieverlof heb ik dan recht?

Op maximaal 2,5 dagen per maand operationele inzet. Dus op 10 dagen bij een uitzending van 4 maanden.

 

Tja, maar in mijn geval kon ik het recuperatieverlof tijdens de uitzending niet opnemen. Hou ik dan recht op die 10 dagen?

Nee. Je krijgt dan compensatie in de vorm van extra vrije tijd voor de duur van één werkdag per maand inzet.

 

En hoe zit het nou met de ‘Ter Beek-dagen’?

Iedereen die aan een VVHO-operatie heeft meegedaan krijgt recht op vrijstelling van normale werkzaamheden en diensten na terugkeer. Bovenop je ontschepings- en recuperatieverlof krijg je ten hoogste tien werkdagen vrijstelling bij een uitzending van minimaal 6 maanden. Als je minder lang uitgezonden bent geweest krijg je een navenant deel, dus vrijstelling van ongeveer één dag per maand uitzending.