Zoeken

VVHO voor EFP / BAP Litouwen

Deze maand (maart 2017) gaat een Nederlandse compagnie deelnemen aan de Enhanced Forward Presence (EFP) van NATO grondtroepen in Litouwen. Tot de laatste dag van februari was onduidelijk, welke (extra) vergoeding ze konden rekenen. Het werd de VVHO-toelage.


Half februari zijn 17 militairen al vertrokken. Naar verluidt volgen deze maand 120 tot 200 militairen.
Begin januari 2017 hebben de VBM en BBTV aan Defensie gevraagd of – zoals de geruchten luidden – deze militairen voor hun parate operationele inzet als extra beloning een oefentoelage zouden ontvangen.
VBM en BBT hebben Defensie toen laten weten dat een VVHO-vergoeding gepast zou zijn. Andere mogelijkheden zijn de al genoemde oefentoelage of overwerkvergoeding. Of dacht Defensie aan de buitenlandtoelage?

Op 28 februari heeft Defensie de VBM en BBTV laten weten dat het de VVHO-toelage is geworden. Die bestaat uit een belastingvrije onkostenvergoeding van 30,19 euro per dag. Daarnaast heeft men recht op een (belaste) toelage van 88,99 euro per dag.
Op 9 februari had Defensie al besloten om de deelnemers aan de Baltic Air Policing in Litouwen (inzet F-16 jachtvliegtuigen) een VVHO-toelage te geven.
Normaal zouden deelnemende militairen dan ook recht krijgen op de veteranenstatus. Voor deelnemers aan de EFP en de BAP geldt dat niet. Ook maken zij geen aanspraak op een herinneringsmedaille. Wel hebben zij recht op dubbeltelling van de pensioentijd (bij deelname van minimaal 30 dagen aaneengesloten).

De inzet van militairen in de Baltische staten is een uitvloeisel van een besluit genomen op een ministersvergadering van de NAVO-landen in oktober 2016. De ministers besloten toen om de grootschalige troepenopbouw van Rusland te pareren met een vooruitgeschoven aanwezigheid van ‘battlegroups’, de zogenaamde ‘enhanced forward presence’, in de Baltische staten en in Polen. Duitsland leidt een NAVO ‘battlegroup’ in Litouwen. Nederland levert een compagnie inclusief ondersteuning. Per 1 januari bewaken, net als in 2014, 4 F-16’s het Baltische luchtruim.