Zoeken

Actie bij Defensie

ActiebijDefensie740x214

Massaal NEE tegen eindbod Defensie

Een overweldigende meerderheid van de BBTV leden is tégen het eindbod van Defensie. Dat is de conclusie uit de Ledenraadpleging die de VBM en BBTV tussen 4 en 18 mei gehouden hebben. In totaal stemde 84,58% tegen het eindbod; 10,66% is voor en 4,76% onthield zich van stemming.

Alle categorieën personeel zijn tegen het eindbod. Zelfs burgerpersoneel, voor wie het eindbod een stuk gunstiger is dan voor militairen, is voor 70 % tegen.

 

Hoezo is het voor burgers gunstiger?

Voor burgers en gewezen militairen met een UGM-uitkering zitten geen verslechteringen in het eindbod. Daar staat wel het loonbod van 2% tegenover.

 

Waarom heeft Defensie dat gedaan?

Het zou kunnen dat Defensie met dit eindbod heeft geprobeerd om groepen tegen elkaar uit te spelen. Ook fase 1 en 2 militairen kunnen verleid worden door ze 1500 euro per jaar voor scholing, vorming, certificering bij uitstroom voor te spiegelen (al valt hier heel wat op aan te merken). Fase 1, 2 en 3 militairen worden aan de andere kant hard geraakt door het versoberen van huisvesting en voeding. Verder krijgt fase 3 te maken met verhoging van de ontslagleeftijd en de andere verslechteringen die het eindbod bevat.

Maar het tegen elkaar uitspelen van groepen is duidelijk niet gelukt.

 

Wat vindt de BBTV van deze uitslag?

De BBTV is blij met deze duidelijke uitslag. Een terechte uitslag, want als het Eindbod wel geaccepteerd zou zijn, zou je feitelijk langer moeten doorwerken voor minder inkomen en een lager pensioen.

 

Wat is het beeld bij de andere bonden?

Hetzelfde. Ook bij de andere bonden wijst 80 tot 90% van de achterban het eindbod van Defensie af.

 

Hoe reageert de minister van Defensie hierop?

Op 30 mei is er een formeel overleg geweest tussen de minister van Defensie en de bonden. Wij hoopten dat dit duidelijke signaal ook goed zou doordringen aan de andere kant van de overlegtafel.

Maar de minister heeft tijdens dat overleg laten weten dat haar eindbod gewoon blijft staan. Ze is niet in staat om een oplossing te bedenken.

 

Dat is niet zo mooi. Wat nu?

Dit betekent helaas dat we de acties zullen moeten opvoeren. We zullen acties moeten voeren die niet alleen binnen de poorten van de kazernes zichtbaar zijn, maar ook daarbuiten. Maar wel passend bij het beroep dat we hebben. Maar zullen moeten laten zien aan de buitenwereld, dat er meer geld naar personeel toe moet. En niet uitsluitend naar materieel (hoewel dat uiteraard ook belangrijk is).

Kijk voor meer informatie op www.defensiepersoneelinactie.nl