Zoeken

Aanvraag Cafetariamodel aangepast

Defensie heeft de cafetariaregeling aangepast. Wat is er aangepast? En wat was die cafetariaregeling (of het cafetariamodel) ook al weer?

 

Sinds eind 2016 bestaat bij Defensie (een beperkte versie van) het cafetariamodel. Bij een cafetariamodel kan je zelf, tot op zekere hoogte, keuzes maken in je arbeidsvoorwaardenpakket. Je kunt zelf de vorm van beloning kiezen. Er is bij Defensie in 2016 een begin gemaakt met het ruilen van de bruto eindejaarsuitkering voor reiskosten. De mogelijkheden worden in de toekomst waarschijnlijk verder uitgebreid. Dan kunnen meerdere bronnen - bijvoorbeeld vakantie-uitkering en salaris –worden toegevoegd. Via Selfservice kan je dan zelf verschillende opties invoeren en bekijken wat voor jou de beste keuze is. Maar voorlopig gaat het dus alleen om reiskosten en de bruto eindejaarsuitkering.

 

Wat is er veranderd?

Twee dingen.

Ten eerste gold de regeling van 2016 alleen maar voor 2016. De regeling is nu structureel gemaakt. Dus ook in de toekomst kun je daarvan gebruik maken.

Ten tweede is de aanvraagprocedure gewijzigd. In de regeling van eind 2016 stond, dat je een aanvraag moest indienen vóór 9 november 2016. Die eenmalige datum is eruit gehaald. Het is voortaan mogelijk om een beroep te doen op het cafetariamodel in de maand waarin de eindejaarsuitkering tot uitkering komt. Dat moet dan wel uiterlijk de zevende dag van die maand gebeuren. Hierdoor kan in geval van ontslag ook gebruik maken van de regeling. Het deel van de eindejaarsuitkering dat al is opgebouwd, kan je dan gebruiken voor een woon-werkverkeer vergoeding.

 

Wat kan ik met het cafetariamodel?

Dat wisselt per persoon. Bij (het gebruik van eigen vervoer voor dagelijks) woon-werkverkeer geldt een fiscaal maximum van € 0,19 per kilometer dat mag worden vergoed. Als jij minder krijgt dan 19 cent per kilometer, kan je kiezen voor aanvulling tot dit maximum. Die aanvulling wordt afgetrokken van je bruto eindejaarsuitkering.

 

Wat zijn de voor-/nadelen van het cafetariamodel? Risico's?

Het cafetariamodel zorgt er voor dat je netto meer overhoudt van je bruto-salaris. Als je deelneemt gaat je bruto-salaris omlaag en hou je toch netto meer over. Omdat je bruto-loon omlaag gaat, krijg je misschien ook meer recht op toeslagen (huurtoeslag bijvoorbeeld). MAAR ... stel nou dat je werkloos of arbeidsongeschikt raakt. Dan is de uitkering die je krijgt, gebaseerd op een berekening waarin je loon wordt meegenomen. Met andere woorden: verlaging van het brutoloon betekent dan ook verlaging van een eventuele uitkering! Dat is iets om rekening mee te houden. Zeker als jouw aanstelling nog maar een jaar of minder duurt. Nog een eventueel nadeel: wil jij een hypotheek afsluiten voor het kopen van een huis? Dan wordt het maximaal te lenen bedrag berekend op basis van je inkomen. De kans bestaat dus dat je minder mag lenen. De regeling heeft geen invloed op het pensioen.

 

Hoe kan ik deelnemen aan het cafetariamodel en wanneer moet ik aanvragen?

Aanvragen gaat via DIDO en moet je zelf doen. Als je minder dan 11 km van je werk woont, moet je eerst in DIDO de aanspraak op vergoeding activeren. Je moet de aanvraag indienen uiterlijk de zevende dag waarin de eindejaarsuitkering tot uitbetaling komt. Dat is in de meeste gevallen de maand november.

Let op! Je kunt ook gebruik maken van de cafetariaregeling als je in een andere maand van het jaar ontslag neemt. In die maand kun je het opgebouwde recht op eindejaarsuitkering gebruiken voor een fiscaal gunstige vergoeding. Die aanvraag moet je ook uiterlijk de zevende van die maand indienen.