Zoeken

Actie bij Defensie

ActiebijDefensie740x214

Referendum opent 24 oktober 10.00 uur

Op 12 oktober jl. bereikten Defensie en de bonden eindelijk een onderhandelaars-resultaat over arbeidsvoorwaarden. Vervolgens is het aan de bonden om dit resultaat voor te leggen aan de leden, waarna er al dan niet een arbeidsvoorwaarden-akkoord kan worden gesloten. Leden van de VBM en BBTV kunnen, zoals gebruikelijk, in een referendum hun oordeel geven over het onderhandelaars-resultaat.

 

Voor de inhoud van het onderhandelaarsresultaat, met een korte toelichting daarop door de VBM / BBTV, verwijzen wij jenaar deze extra editie van Trivzier/XRcise. Alle stemgerechtigde leden krijgen deze extra uitgave van Trivizier/XRcise toegestuurd.Bij deze extra editie zit een brief, waarin staat uitgelegd hoe je jouw stem kunt uitbrengen. In deze brief vind je tevens jouw eenmalige unieke stemcode, die je nodig hebt voor het uitbrengen van jouw stem. Ook leden die de Trivizier en/of XRcise altijd digitaal ontvangen, krijgen nu een papieren exemplaar toegestuurd. Deze extra editie van Trivizier/XRcise wordt waarschijnlijk op dinsdag 24 oktober bezorgd.

Voorlichtingsbijeenkomsten van de gezamenlijke bonden vind je op www.defensiepersoneelinactie.nl

Daarnaast zal de VBM/BBTV tijdens een aantal van de afdelingsvergaderingen ook een uitleg over het onderhandelaarsresultaat geven.  

Let op! Stemmen is mogelijk vanaf dinsdag 24 oktober 10.00 uur en tot maandag 20 november 10.00 uur.

Heb je jouw stemcode, dan kun je hier jouw stem uitbrengen.