Zoeken

Referendum geopend

Leden van de VBM en BBTV kunnen via een referendum beslissen over het Onderhandelaarsresultaat dat de bonden en Defensie op 12 oktober jl. bereikten. Stemmen is mogelijk tot 20 november 2017 10.00 uur. De komende weken worden er nog diverse informatiebijeenkomsten gehouden, zowel door de gezamenlijke bonden als tijdens de reguliere afdelingsvergaderingen van de VBM en BBTV.  

Voor de inhoud van het onderhandelaarsresultaat, met een korte toelichting daarop door de VBM / BBTV, verwijzen wij je naar deze extra editie van Trivzier/XRcise. Alle stemgerechtigde leden krijgen deze extra uitgave van Trivizier/XRcise toegestuurd.Bij deze extra editie zit een brief met stemcode.


Voorlichtingsbijeenkomsten van de gezamenlijke bonden vind je op www.defensiepersoneelinactie.nl

Daarnaast zal de VBM tijdens een aantal van de afdelingsvergaderingen ook een uitleg over het onderhandelaarsresultaat geven.  

Heb je jouw stemcode, dan kun je hier jouw stem uitbrengen.