Zoeken

Nieuwe Regeling huisvesting en voeding militairen

Per 1 januari geldt er een nieuwe Regeling huisvesting en voeding militairen 2018 (RHVM2018). Het grootste verschil met de vorige regeling is dat het ouderwetse onderscheid tussen wel of geen ‘eigen huishouding’ eruit gehaald is.

 

Dat was niet alleen ouderwets, maar bovendien strijdig met (o.a.) Artikel1 van de Grondwet. In de nieuwe regeling wordt dit onderscheid daarom niet meer gemaakt.

In de Regeling huisvesting en voeding militairen 2018 is het afstandscriteriumn opgenomen dat je op 70 km afstand of 1,5 uur reistijd (openbaar vervoer) moet wonen om aanspraak te kunnen maken op huisvesting van rijkswege en een tegemoetkoming in de voedingskosten.

In de vorige regeling was een zogenoemde vrijstelling van het betalen van een eigen bijdrage opgenomen.In de praktijk werd er al jaren een tegemoetkoming in de voedingskosten voor de rechthebbende verstrekt. Met deze regeling wordt de feitelijke situatie beschreven.

Klik hier voor de volledige regeling.