Zoeken

Meer (en soms hogere) aanstellingspremies in 2018

Defensie gaat dit jaar aan meer militairen (dan in 2017) een aanstellingspremie betalen. Ook komen dit jaar meer (pas) aangestelde militairen in aanmerking voor tegemoetkoming in de kosten voor het behalen van een burgerrijbewijs.

Veel militairen hebben naast hun wedde, ook recht op een aanstellingspremie. Je komt in aanmerking voor een aanstellingspremie als je in een bepaalde functie bent aangesteld. 

 

Hoe werkt dit?
- Iedere militair die in 2018 in één van de genoemde functies een aanstelling krijgt, heeft recht op het genoemde bedrag van zijn/haar functiegroep.
- Het gaat in alle gevallen om bedragen per jaar voor de duur van de dienverplichting.
- Wijzigingen in de premies in volgende jaren hebben geen invloed op de hoogte van de bedragen. Het jaar van aanstelling is bepalend voor de hoogte, zo lang je de genoemde functie vervult.

 

Wat verandert er in 2018?

Een hogere aanstellingspremie (3500 euro in plaats van 2500 euro) is er voor veel officieren bij CZSK, CLAS en CLSK.

Bij CZSK ontvangt een instromende KPLTD een hogere premie (was 2500, is dit jaar 3500 euro).

Matrozen bij de onderzeedienst (OD OZD) krijgen 2500 euro bij aanstelling, net als matrozen/mariniers verbindingen, soldaten ICT (CLAS) en korporaals GU (CLSK). Hun premie was in 2017 1000 euro.


Twee groepen komen in 2018 bij de lijst van militairen met recht op een aanstellingspremie. Dat zijn onderofficieren logistiek bij CLSK (2500 euro) en wachtmeesters Cyber bij de KMar (3500 euro).

 

Voor instromers vanuit de opleidingen Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) zijn de aanstellingspremies ongewijzigd (2500 euro). Wel komt er ook hier een nieuwe groep bij (Grondoptreden MARNVB – ICT/CIS).

 

Rijbewijsmaatregel
Alle militairen die in 2018 worden aangesteld bij CZSK, CLAS en CLSK komen in aanmerking voor tegemoetkoming in de kosten van het behalen van een burgerrijbewijs. Militairen aangesteld in 2018 bij de KMar komen hiervoor niet in aanmerking.
Alle Veva-leerlingen die in 2018 starten met hun opleiding komen in aanmerking voor deze tegemoetkoming.

Voorwaarde bij beide regelingen (aanstellingspremie en rijbewijsmaatregel) is wel dat je een aanstelling hebt en je de initiële opleiding hebt afgerond.

 

Let op! Wie al een rijbewijs B heeft, komt in aanmerking voor een vergoeding tot maximaal 2000 euro netto, te gebruiken voor de kosten van een voertuigbeheersingscursus of ‘het zich eigen maken van theoretische en praktische vaardigheden verband houdende met het besturen van andere motorvoertuigen of aanhangwagens’.

 

Klik hier voor het overzicht van de aanstellingspremies 2018 en de omschrijving van de rijbewijsmaatregel 2018.