Zoeken

Geldt mijn reisverzekering ook tijdens een uitzending?

De BBTV krijgt steeds meer telefoontjes van leden die, na een uitzending, verloren of beschadigde spullen via hun reisverzekering proberen te declareren. Die wijst de schademeldingen vervolgens af, omdat het tijdens het werk is gebeurd en niet tijdens een vakantie waar een reisverzekering uiteindelijk voor bedoeld is.

Voor deze gevallen kan je als lid van de BBTV kiezen voor ‘kazernedekking’ van Aon. Deze maakt deel uit van de inboedelverzekering maar is – als je nog thuis woont – ook los af te sluiten.

De ‘kazernedekking’ geldt voor persoonlijke bezittingen op de kazerne/compound. Kostbaarheden, zoals muziekinstrumenten, parachute- en duiksportuitrustingen zijn gedekt tot maximaal € 7.500,-. Voor sieraden, laptops, portable audio-, foto- en videoapparatuur en beeld- en geluidsdragers (inclusief accessoires) wordt een dekking geboden tot maximaal € 1.000.

De premie is € 2,41 per maand (incl. assurantiebelasting).

Meer informatie vind je hier.

Of zo'n verzekering in jouw situatie zinvol is, is een afweging die je zelf moet maken.