Zoeken

Belangrijk nieuws in Defensienota 2018

 

Vandaag is de Defensienota 2018 gepresenteerd. Een belangrijk document voor de toekomst van Defensie. Volgens de minister krijgen militairen meer loopbaanmogelijkheden en toekomstperspectief. Ook wordt het makkelijker om opleidingen te volgen. Verder wil de minister het toelagesysteem verbeteren en vereenvoudigen. Volgens de minister betekent dit dat de toelagen omhoog gaan.

 

Verder wil de minister het flexibel personeels systeem (FPS) zo snel als mogelijk aanpassen. Dit is ook afgesproken in het onlangs gesloten arbeidsvoorwaardenakkoord.

Nog een postief punt uit de nota: beter draadloos internet en betere legering op de kazernes.

In de komende periode moet het arbeidsvoorwaardenonderhandelingen weer opgestart worden. Dan kunnen de bewindslieden laten zien hoeveel waarde zij hechten aan goed werkgeverschap.

 

Hier vind je een link naar de Defensienota 2018, plus animatievideo en samenvatting.