Zoeken

Legering Erfprins = bagger

 

Op 29 maart heeft de VBM, de 'moederbond' van de BBTV, een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. In die brief dringt de VBM er, namens de medezeggenschapscommissies op de marinekazerne, op aan om de legeringsproblemen zo snel als mogelijk op te lossen.

 

Het legeringsgebouw ‘Nassau’ is in zo'n slechte staat dat er snel een alternatief moet komen. Het gebouw (de volledige naam daarvan is ‘Johan Maurits van Nassau’) moet per 1 januari 2019 dicht omdat niet kan worden voldaan aan de eisen van brandveiligheid. Het leefklimaat is gewoon bagger.
 
Namens de medezeggenschapscommissies van twee eenheden die gebruik maken van de kazerne, vraagt de VBM aandacht voor alternatieven. De voorkeur heeft het oprichten en inrichten van een (tijdelijk) ‘containerdorp’ op de kazerne zelf. Dat zou de huisvestingsproblematiek oplossen van de leerlingen aan de eerste maritiem militaire vorming (EMMV) en van de opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa).