Zoeken

Stem ‘402’ voor je pensioen!

Als militair bouw je pensioen op bij het ABP. Dan is het wel fijn als er in het ‘Verantwoordingsorgaan’ van datzelfde ABP ten minste één militair zit. Ja toch, niet dan?

Het Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur van het ABP bijvoorbeeld over de hoogte van de pensioenpremie, het beloningsbeleid, communicatie en beleggingen.

Je kunt tot en met 30 april stemmen via abp.nl/stemmen

ABP heeft jou een kandidatenlijst gestuurd.

Wij adviseren je om te stemmen op nummer 402 op de lijst, luitenant-kolonel Paul Eijkelenkamp. Hij is een actief dienend militair en één van de kandidaten namens het AC (=Ambtenarencentrum).Het is niet veel moeite en met zijn allen zorgen we ervoor dat wij militairen meer invloed op onze pensioenen hebben.