Zoeken

Arbeidsvoorwaarden-overleg NOG STEEDS NIET gestart ...

Gisteren, 10 april 2018, hebben de bonden een vergadering gehad met de minister van Defensie. We zouden spreken over de start van de arbeidsvoorwaarden-onderhandelingen. De minister heeft in deze vergadering aangegeven wél over een nieuw pensioenstelsel te willen praten maar nog steeds níet over arbeidsvoorwaarden. Dit tot grote onvrede van de bonden.

 

In een eerdere vergadering (op 8 maart) hebben de bonden al hun teleurstelling uitgesproken over de traagheid van Defensie. Defensie wil, ondanks de afspraken uit het Arbeidsvoorwaarden-akkoord 2017-2018, nog niet met de bonden onderhandelen over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Defensie heeft ook de reden gegeven waarom het dat niet wil. Dit was omdat ze nog bezig waren met een (tijdrovende) interne discussie over het nieuwe pensioenstelsel.

Daarop hebben de bonden het formele overleg (van de diverse werkgroepen) tussen de bonden en Defensie opgeschort. Dit om de minister even tijd te geven om zo snel mogelijk een mandaat te krijgen om wel tot een compleet arbeidsvoorwaardenresultaat te kunnen komen.

 

Gisteren bleek dus tijdens de vergadering dat Defensie nog steeds niet het gevraagde mandaat heeft. Defensie is dus niet in staat om de onderhandelingen te starten. Voor de bonden was er daardoor geen andere keuze  dan de huidige situatie te handhaven. Het overleg van de formele werkgroepen blijft daardoor opgeschort. De termijn van opschorting is door de bonden verlengd tot uiterlijk het geplande overleg van 22 mei. Natuurlijk hopen wij dat Defensie dit mandaat eerder gereed heeft zodat wij zo snel mogelijk met elkaar aan tafel kunnen. De bonden zijn immers wél gereed om direct te starten met onderhandelen.

 

De Defensienota 2018 stelt het defensiepersoneel centraal en wil investeren in de mensen, maar vooralsnog blijkt dit niet uit het uitblijven van het gevraagde mandaat. De bonden betreuren deze situatie ten zeerste, het zou sowieso al moeilijk worden om voor het zomerreces een arbeidsvoorwaardenresultaat te bereiken, maar elke dag die op deze wijze niet onderhandeld kan worden maakt dit nog lastiger!