Zoeken

Aanstellingspremies en Rijbewijsmaatregel 2019

Veel militairen hebben naast hun wedde, ook recht op een aanstellingspremie. Je komt in aanmerking voor een aanstellingspremie als je in een bepaalde functie bent aangesteld.

Hoe werkt dit?

- Iedere militair die in 2019 in één van de genoemde functies een aanstelling krijgt, heeft recht op het genoemde bedrag van zijn/haar functiegroep.

- Het gaat in alle gevallen om bedragen per jaar voor de duur van de dienverplichting.

- Wijzigingen in de premies in volgende jaren hebben geen invloed op de hoogte van de bedragen. Het jaar van aanstelling is bepalend voor de hoogte, zo lang je de genoemde functie vervult.

 

Klik hier voor de Aanstellingspremies en Rijbewijsmaatregel 2019