Zoeken

Kort geding tegen Defensie en ABP

De bonden slepen zowel het ABP als Defensie voor de rechter. Aangaande de kort gedingen tegen Defensie en het ABP komt alles nu in een stroomversnelling. Wij - de gezamenlijke bonden - zijn, samen met onze advocaten, druk bezig met de voorbereidingen hierop en het aanleveren van alle papieren.

Kort geding Defensie

Het kort geding tegen Defensie staat voor aanstaande maandag (10 december) op de rol bij de bestuursrechter in Den Haag. Dit is een openbare zitting, maar vanwege de grootte van de zaal (maximaal 40 á 50 personen) willen wij u met klem verzoeken om niet naar de rechtbank te komen op maandag 10 december! De bonden (ACOM, AFMP, BBTV, FNV-overheid, MARVER en VBM) komen zelf al met c.a. 30 personen en uiteraard wil Defensie wellicht ook nog wat mensen meenemen. De kans is dan dus groot dat u dan voor niets afreist en de zaal vol zit!

Kort geding ABP

Het kort geding tegen het ABP staat voor maandag 17 december om 09:30 uur op de rol bij de bestuursrechter in Amsterdam. Ook dit is een openbare zitting en in principe is iedereen daarbij welkom. Aangezien hier echter meer ruimte beschikbaar is in de zaal willen wij daar met diverse belanghebbenden aanwezig zijn en willen wij rondom die zitting ook een actie organiseren.

Wij kunnen u nog niet vertellen wat deze actie gaat zijn, maar belanghebbenden kunnen wellicht maandag 17 december vast “vrijmaken” in de agenda!

Wij zullen u op dinsdag 11 december om 10:00 uur via www.actiebijdefensie.nl en via onze eigen website informeren over het verloop van het kort geding tegen Defensie en over de beoogde acties op 17 december.