Zoeken

Defensie keert eenmalig € 750 uit

Alle medewerkers van Defensie krijgen nog dit jaar een eenmalige uitkering van € 750 bruto.

Begin oktober is het arbeidsvoorwaarden-onderhandelingsresultaat afgewezen. De bonden hebben er vervolgens bij Defensie op aangedrongen, om wél de eenmalige uitkering uit het onderhandelings-resultaat uit te keren.

Defensie koos hier in eerste instantie niet voor. Maar nadat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen, om nog dit jaar met een ‘blijk van waardering’ te komen richting het personeel, heeft Defensie nu besloten om een eenmalige uitkering van niet 600, maar 750 euro (bruto) toe te kennen.

Dat is natuurlijk welkom! Maar belangrijker is, dat er een goede cao komt. Dit is echt noodzakelijk om de organisatie weer gevuld te krijgen met gemotiveerd personeel.

Let op: voor de eenmalige uitkering geldt het bijzondere tarief inkomensheffing. Mogelijk ‘te veel betaalde’ belasting kun je terugkrijgen bij je belastingaangifte over het jaar 2018.