Zoeken

Militairen krijgen VUT-premie en WUL-compensatie terug

Was jij in 2014 in dienst? Dan heb je in dat jaar ten onrechte premie VUT-equivalent betaald. Dat geld krijg je terug. Dit heeft nog een gevolg: Defensie gaat met terugwerkende kracht een deel van de WUL-compensatie herstellen. Dat gaat begin 2019 gebeuren.


Militairen betaalden van 1995 tot 2015 premie VUT-equivalent. Omdat burgers een VUT-premie betaalden en militairen niet, betaalden militairen VUT-equivalent als ‘solidariteitsheffing’. Dit op basis van een wet.


Defensie en de bonden hebben in 2015 besloten de premie VUT-equivalent te stoppen. Nu is gebleken dat deze inhouding al in 2014 had moeten worden gestopt. Toen werd namelijk de premie voor burgers afgeschaft. Dit zal alsnog gebeuren. Dat betekent dat militairen die in 2014 in dienst waren, hun ingehouden VUT-equivalent premie terugkrijgen.

 

WUL-compensatie
Doordat de premie VUT-equivalent is gestopt, is ook een deel van de WUL-compensatie weggevallen.

De WUL is een wet die het loonstrookje voor iedereen eenvoudiger moest maken. Het probleem is dat de WUL voor militairen slecht uitpakte. Dat is door Defensie gedeeltelijk gecompenseerd, door militairen minder premie VUT-equivalent te laten betalen.

Maar: als er geen premie VUT-equivalent meer is, is er dus ook geen compensatie meer. Defensie gaat ook dat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 herstellen.


“Ja, het is ingewikkeld”, erkent overste Paul Eijkelenkamp. De overste is al een tijd bezig met het dossier, daarbij gesteund door een jurist van de VBM en boekt nu resultaat. Nadat de hoogste bestuursrechter geeft hem gelijk heeft gegeven voert Defensie de uitspraak uit.

Eijkelenkamp: “Militairen en burgers werden niet gelijk behandeld bij die VUT-equivalente premie. Burgers hoefden vanaf 2014 geen VUT-premie meer te betalen – de VUT bestond immers niet meer – maar het equivalent voor militairen nog wel? De uitspraak van de rechter had ik dus wel verwacht.”

De BBTV is blij met het resultaat van deze rechtszaak. Tegelijkertijd is het wel jammer dat – steeds weer – de rechter eraan te pas moet komen om Defensie in beweging te krijgen.