Zoeken

Inzet Defensie stelt teleur

Ook in de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden zet Defensie het personeel niet op 1. 
Zoals wij eerder aangegeven hebben, zou in het overleg op 16 april alles op tafel liggen. Ook de inzet en ruimte die Defensie te bieden heeft. Ook moest duidelijk worden of een resultaat haalbaar is. Op 16 april hebben de bonden teleurgesteld moeten vaststellen dat op de 4 grote onderwerpen (loonontwikkeling, loongebouw, pensioen en toelages) Defensie nauwelijks bewogen heeft ten opzichte van het afgewezen onderhandelaarsresultaat 2018-2020.

De inzet en (financiële) ruimte die de minister biedt is daarmee volstrekt onvoldoende. Het komt op geen enkele wijze tegemoet aan de wensen van het personeel.

Omdat op deze grote onderwerpen de standpunten zo ver uit elkaar liggen, heeft het geen zin om over de andere onderwerpen die op tafel liggen door te praten. De toezegging van de minister dat er beduidend meer (financiële) ruimte zou zijn, blijkt dus een loze kreet. Omdat er geen zicht is om tot een goede cao te komen geven de bonden de minister tot aankomende dinsdag de kans om invulling te geven aan de gedane toezeggingen en tot een totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden te komen.

Dinsdag aanstaande zal dan moeten blijken of de minister haar personeel echt serieus neemt en het personeel eindelijk wel op 1 zet. Uiteraard hadden de bonden liever vandaag al tot een goede cao gekomen, maar door de keuze die Defensie gemaakt heeft is daar voorlopig geen uitzicht op.