Zoeken

Defenitieve teksten Arbeidsvoorwaarden 2018-2020

In een speciale digitale editie van de Trivizier/XRcise publiceert de VBM en de BBTV de integrale tekst van het arbeidsvoorwaardenresultaat 2018 -2020. Het gaat om een onderhandelingsresultaat waarover jij als lid jouw oordeel moet vellen. 

In de speciale editie vind je een uitgebreid toelichting op de totstandkoming van de voorlopige afspraken. Ook geven we een puntsgewijze toelichting op de afspraken. Toegevoegd zijn ook de zogeheten ‘persona’s’. Die zijn afkomstig van de Hoofddirectie Personeel van het ministerie van Defensie en maken duidelijk wat de afspraken voor verschillende collega's of jou zelf kunnen betekenen.

Helaas hebben we nog niet de beschikking over de nieuwe salaristabellen.


Klik HIER voor de speciale editie van de Trivizier.

Op www.vbm.info staan ook een aantal Q & A's (vragen en antwoorden)