Zoeken

Aanstellingspremies en rijbewijs-maatregel 2020

Defensie heeft voor 2020 de aanstellingspremies niet verhoogd ten opzichte van 2019. Belangrijkste wijziging ten opzichte van 2019: Ook militairen bij de KMar die worden aangesteld in de rang van wachtmeester gaat Defensie in aanmerking brengen voor de rijbewijsmaatregel. Net als sommige militairen-reservisten bij CLAS en KMar.

Je komt in aanmerking voor een aanstellingspremie als je bent aangesteld als militair in een aantal functiegroepen. Het jaar waarin je bent aangesteld, bepaalt de hoogte van de aanstellingspremie.

Voor leerlingen van de beroepsopleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) is het iets anders geregeld. Hun premie wordt bepaald door het jaar waarin ze met de VeVa-opleiding zijn gestart. Zij ontvangen die premie bij aanstelling in daadwerkelijke dienst na afronding van de initiële opleiding.

Functies die in 2020 voor het eerst in aanmerking komen voor een aanstellingspremie:

CLSK: OO structures; OO schilder

CZSK: Maritieme Aircontroller en Marine duiker (in beide gevallen instroom via het verkorte traject)

Klik hier voor een overzicht van alle aanstellingspremies in 2020.

 

Hoe werkt dit?

- Iedere militair die in 2020 in één van de genoemde functies een aanstelling krijgt, heeft recht op het genoemde bedrag van zijn/haar functiegroep.

- Het gaat in alle gevallen om bedragen per jaar voor de duur van de dienverplichting.

- Wijzigingen in de premies in volgende jaren hebben geen invloed op de hoogte van de bedragen. Het jaar van aanstelling is bepalend voor de hoogte, zo lang je de genoemde functie vervult.

 

Kosten rijbewijs

Wie bij aanstelling in 2020 al een rijbewijs-B heeft, kan een tegemoetkoming van maximaal 2.000 euro ontvangen voor de kosten van een ander rijbewijs (ook A of BE, B+ of C/CE). Je kunt dat geld ook gebruiken voor voertuigbeheersingscursus. Een en ander is geregeld in artikel 13b van de Inkomstenregeling Militairen.