Zoeken

Waar vind ik de cao-afapraken in de regelgeving?

Met enige regelmaat krijgen wij de vraag, waar de afspraken die gemaakt zijn in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020, zijn terug te vinden in de regelgeving. 

 

Antwoord: die zijn soms nog niet terug te vinden in de regelgeving.

 

De afspraken die de bonden met Defensie maken in een arbeidsvoorwaardenakkoord, moeten na het sluiten van een akkoord nog worden ‘vertaald’ in de regelgeving of het beleid. Meestal is dat na een paar maanden voltooid.

Deze keer duurt het langer. We verwachten wel dat het binnenkort is afgerond.

Soms moet het eerst nog naar de Raad van State, of door de Tweede en Eerste Kamer (in geval van een wetswijziging). Het kan dus wel even duren voordat op www.overheid.nl de regelgeving staat die we hebben afgesproken.

 

 Zijn de afspraken dan wel geldig?

Sommige arbeidsvoorwaardelijke afspraken worden vrijwel direct na het ondertekenen van het akkoord uitgevoerd.  Ook als de regelgeving nog niet officieel is aangepast. Anders zouden we bijvoorbeeld nu nog zitten wachten zijn op de uitbetaling van de loonsverhoging uit het akkoord.