Zoeken

Extra zorg mogelijk voor jonge ouder en mantelzorger

Militairen die jonge kinderen hebben of mantelzorg verlenen, kunnen bij werkinzet aanspraak maken op extra zorg. Deze regeling is niet nieuw, maar wel nog altijd bij veel defensiemedewerkers onbekend, zo ondervond de BBTV.

 

Financiële tegemoetkoming

Onlangs hadden wij contact met een van onze leden die bij de Defensie Para School op de Seeligkazerne in Breda werkzaam is. Hij is daar instructeur en gaat regelmatig voor meerdere weken naar het buitenland om parachutisten op te leiden. Hij is, net als veel van zijn collega’s, ouder van jonge kinderen. Zijn vrouw neemt tijdens zijn buitenlandse inzet de complete zorg voor de kinderen op zich. Zij heeft ook een fulltime baan en is dan aangewezen op hulp van de grootouders, de opvang of een oppas. Dit gezin was niet op de hoogte van de regeling Extra zorg voor jonge kinderen en/of mantelzorg bij inzet, maar kwamen er, toevalligerwijs, achter nadat wij hen daarop attent maakten. Inmiddels maken zij gebruik van de extra zorg en ontvangen ze een financiële tegemoetkoming.

 

Familie en vrienden

De regeling Extra zorg is door de overheid in het leven geroepen als steun in de rug. Jonge ouders (en mantelzorgers) maken extra kosten als zij voor hun werk langere tijd van huis zijn; en dat geldt uiteraard niet alleen voor para-instructeurs, maar voor alle defensiemedewerkers. Er gelden enkele voorwaarden om voor de extra zorg in aanmerking te komen. Zo moet bijvoorbeeld de inzetperiode minimaal 7 dagen zijn en dienen de kinderen onder de 5 jaar te zijn. Als een gezin aan de voorwaarden voldoet, hoeft de tegemoetkoming niet per definitie aan een geregistreerde opvang besteed te worden. Ook familie of vrienden kunnen de extra hulp verlenen en daarvoor een financiële compensatie ontvangen. Defensie hoopt met deze extra zorg-regeling ‘[…] tegemoet te komen in de kosten, waardoor de invloed van de inzet op het gezin kan afnemen.’ Een mooie regeling, die door defensiemedewerkers nogal eens over het hoofd wordt gezien, en die wij daarom op deze plaats graag onder de aandacht brengen!

 

Heb jij recht op extra zorg?

Kijk voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier in Selfservice op Intranet.

 

(Foto: C. Ricardo)