Zoeken

PENSIOENPREMIE MILITAIREN VASTGESTELD

Militairen en het Ministerie van Defensie gaan in 2021 een hogere pensioenpremie betalen. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor militairen stijgt van 23,4% naar 23,8%. De definitieve premie van 2021 valt lager uit dan eerder werd gedacht. Dat komt voornamelijk doordat de levensverwachting minder sterk stijgt dan verwacht. Dat heeft een dempend effect op de premiestijging.

De premies worden door werkgevers en werknemers samen betaald. Voor een deelnemer met een brutosalaris van 3500 euro komt de premiestijging gemiddeld neer op iets meer dan 3 euro netto per maand.

 

Geen meerderheid
De coalitiefractie AC/CMHF/FOG-ABP/NBP van het Verantwoordingsorgaan wees de premie- en indexatienota af, maar verkreeg voor dit standpunt geen meerderheid in het Verantwoordingsorgaan. Het Verantwoordingsorgaan van ABP heeft positief geadviseerd over het premie- en indexatiebesluit. De fractie van onder andere het AC is van mening dat het gebruik van een hogere rekenrente verdedigbaar is. Bij het vaststellen van de premie wordt een rekenrente van 2,4%, gebruikt als fictief rendement, terwijl de verplichtingen richting de toekomst op een andere manier bepaald worden, namelijk met de op de markt gebaseerde rekenrente. Die rekenrente staat nu op 0,2%.

Paul Eijkelenkamp (AC): "Het wordt tijd dat we ontwaken en ons 'opgeheven vingertje' voor iets anders inzetten dan het ten gronde richten van het – volgens Mercer – beste pensioenstelsel ter wereld."

 

Overgang nieuw stelsel
Wel heeft het Verantwoordingsorgaan het bestuur van ABP opgeroepen om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de regels in de transitieperiode naar het nieuwe pensioencontract. In het licht van het nieuwe pensioencontract moeten op de eerste plaatst onnodige pensioenkortingen worden voorkomen.

 

Geen indexatie, kans op pensioenverlaging
ABP mag de pensioenen in 2021 opnieuw niet indexeren (mee laten groeien met de prijsontwikkeling). De financiële spelregels laten dat niet toe. De prijzen stegen met 0,71%.

 

De kans op een pensioenverlaging in 2021 is nog steeds reëel. Bepalend daarvoor is de actuele dekkingsgraad op 31 december aanstaande. Die moet boven de 90% uitkomen om een pensioenverlaging te vermijden. Begin januari 2021 is er een eerste inschatting bekend van de dekkingsgraad van eind december. Half februari is het zeker of ABP de pensioenen moet verlagen. Als een verlaging nodig is, gebeurt dat op zijn vroegst op 1 juli 2021.

 

[foto: MCD]