Zoeken

Helpen op stembureau kost je geen verlof

De Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 worden bijzondere verkiezingen. De gemeenten hebben meer mensen nodig per stembureau, omdat er maatregelen worden getroffen in verband met het coronavirus. In totaal zijn ten minste 70.000 mensen nodig die meehelpen op de stembureaus.Militairen die zich voor één of meerdere dagen opgeven als vrijwilliger op een stembureau, krijgen hiervoor bijzonder verlof.

Helpen in een stembureau kan alleen als het werk dat toelaat en in overleg met de leidinggevende. Aanmelden kan rechtstreeks bij de eigen gemeente of via www.elkestemtelt.nl (openen via Rijksportaal of kopiëren in internetbrowser). Voor defensiemedewerkers die zich willen inzetten als stembureaulid of teller geldt het volgende.

Wie onder werktijd helpt in een stembureau kan een aanvraag voor bijzonder verlof van korte duur (AMAR art 86) met behoud van volle bezoldiging indienen bij zijn commandant. De medewerker ziet hiermee af van een vergoeding van de gemeente.

Wie op een vaste vrije dag meehelpt, mag de vergoeding wel aannemen.