Zoeken

Vakbonden houden enquête over cao-impasse

Een grote selectie BBTV-leden wordt vandaag per e-mail door ons benaderd om een korte enquête in te vullen over de impasse in het cao-overleg. Wij hopen dat zo veel mogelijk leden die de mail ontvangen hebben, de tijd nemen om hun mening te geven. Het invullen kost slechts enkele minuten. In de selectie zitten leden uit alle categorieën personeel. 


Eind december liepen de onderhandelingen over een nieuwe defensie-cao vanaf 1 januari 2021 vast. Het – inmiddels demissionaire - kabinet Rutte III bleek niet bereid minister Bijleveld het benodigde extra geld te verstrekken om aan de arbeidsvoorwaardenruimte, waaronder de looneis maar ook andere verbeteringen voor het Defensiepersoneel, te voldoen. Ook bleek de minister niet bereid extra financiële ruimte binnen de Defensiebegroting beschikbaar te stellen.

Via de vakbondsbladen, een goed bezocht Webinar, contacten met leden en de verspreiding van informatie via websites en social media hebben de gezamenlijke defensiebonden de leden de afgelopen paar weken geïnformeerd over het verloop van de onderhandelingen. Zowel de inzetbrieven van de vakbonden en Defensie, de verslagen van de overleggen als het Webinar zijn terug te lezen en te zien op de websites van de vakbonden.

 

Nu ligt de vraag op tafel: hoe verder? Het antwoord op die vraag wordt bepaald door onze leden. De vakbonden hebben gezamenlijk besloten allemaal dezelfde enquête onder de leden uit te zetten.

Verdere ontwikkelingen zullen wij melden op deze website.