Zoeken

Eindelijk duidelijkheid

Er komt eindelijk duidelijkheid. De uitkomst van de besprekingen over de arbeidsvoorwaarden voor het defensiepersoneel leggen we aan jou voor.

 

Op 14 oktober jl. is er een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) gehouden. Daarin is gesproken over de arbeidsvoorwaarden van defensiemedewerkers. Een resultaat kon niet worden bereikt. Wel een uitkomst. De afgelopen week is gewerkt aan de uitwerking van de SOD-bespreking. De tekst die de uitkomst beschrijft vind je hier.

De bijlage over mobiliteit vind je hier.

 

De VBM/BBTV heeft lang en intensief gewerkt aan het bereiken van een onderhandelingsresultaat. De financiële ruimte die Defensie beschikbaar stelde, was daarvoor echter niet voldoende. Het maximaal haalbare binnen de mogelijkheden ligt nu voor je. Samen met de andere partijen aan de onderhandelingstafel is niet de conclusie getrokken dat de besprekingen mislukt zijn. Er is gekozen voor snelle duidelijkheid; het jaar 2021, waarover het gaat, is immers alweer bijna voorbij. Er is gekozen om jouw mening te vragen.

 

De VBM/BBTV legt deze uitkomst voor aan de leden met de vraag om hun oordeel erover uit te spreken. Dat zal op de gebruikelijke wijze – d.m.v. een referendum – gebeuren. Je ontvangt binnenkort deze Speciale Editie Trivizier met daarin de tekst, een duiding en een toelichting. Deze zal begin volgende week ook via onze website te lezen zijn. Bij de Extra Editie Trivizier die je op huisadres ontvangt, zit tevens je stembrief. Je kunt je stem vanaf 5 november uitbrengen op de referendum-website (opent op 5 november). 

 

Bekijk de veelgestelde vragen over:

 - loonontwikkeling

 - woon-werkverkeer

 - pensioenakkoord