Zoeken

Geen akkoord over arbeidsvoorwaarden!

De vakbonden hebben donderdag 2 december 2021 een eensgezind ‘Nee’ uitgesproken over de uitkomst van de arbeidsvoorwaardenbesprekingen (de nieuwe cao). Defensie en de centrales (de bonden) troffen elkaar in een vergadering van het Sector Overleg Defensie.

 

Deze vergadering was uitgeschreven om de uitslag van de achterbanraad-pleging over de uitkomst van de besprekingen met elkaar te delen. Alle bonden gaven aan dat hun achterban het pakket heeft afwezen. Alleen al daardoor kwam het niet tot een akkoord. Desgevraagd gaf Defensie aan deze uitslag niet verrassend te vinden, omdat ook hun raadpleging van de medewerkers al in dezelfde richting wees.


Dit heeft uiteraard wel als gevolg dat het defensiepersoneel vooralsnog niet kan rekenen op een loonsverhoging over 2021 en in 2022. In reactie op de oproep van de bonden om wel het SBK en ook de tijdelijke toelage loongebouw te verlengen, gaf minister Henk Kamp aan daar op korte termijn op te zullen reageren. 


De achterbanraadpleging van de leden van de VBM en BBTV heeft van alle centrales het kleinste verschil tussen voor- en tegenstanders opgeleverd, namelijk afgerond 2 %. De meerderheid was tegen.

 

Een klein verschil tussen voor- en tegenstemmers wil niet zeggen dat er enthousiasme was voor de voorliggende uitkomst. Zowel voor- als tegenstemmers vonden dat Defensie al een hele tijd geleden door het ijs is gezakt en dat de uitkomst niet de waardering uitstraalt, die het defensiepersoneel verdient. Hoezo het personeel op 1, vroegen ook de voorstanders zich af.

 

Defensie stelde nog voor om op korte termijn het gesprek over een arbeidsvoorwaardenakkoord met een looptijd van 3 jaar te openen. Maar heeft Defensie daar dan ook geld voor? Die toezegging kon de minister  niet geven. Daarop gaven de bonden aan niet opnieuw in een overlegtraject zonder voldoende perspectief te willen stappen. 

 

De bonden gaan zich beraden over hoe verder. Acties liggen voor de hand.