Zoeken

Uitkomst overleg en communicatie Defensie

Op 2 december 2021 is in de vergadering van de bonden met Defensie duidelijk geworden dat alle centrales (bonden) hebben aangegeven tegen het “maximaal haalbare pakket binnen de AVW-ruimte van Defensie” te zijn. Er is dus geen nieuwe cao.

Ook uit de poll die Defensie zelf onder de medewerkers heeft gehouden bleek een overgrote meerderheid van de respondenten (78%) tegen het pakket te zijn.

De dag na dit overleg hebben de Minister van Defensie, de Secretaris-Generaal en de CDS, in een bericht op het intranet, een mail aan alle medewerkers en op het internet informatie verstrekt over het overleg die, naar onze mening, onjuist en suggestief is.

 

In dit bericht geeft Defensie aan dat “de vakbonden voor defensiepersoneel hebben aangegeven dat zij niet instemmen met de uitkomsten van de arbeidsvoorwaardengesprekken 2021.” Daar begint het wijzen al door Defensie; de centrales (vakbonden) hebben niet aangegeven niet in te stemmen, ze hebben aangegeven dat de meerderheid van de leden tegen het “maximaal haalbare pakket binnen de AVW-ruimte van Defensie” zijn. Dat is in onze ogen een belangrijk verschil. De uitslag van de verschillende raadplegingen binnen de bonden sloot ook aan bij de eerdergenoemde poll van Defensie zelf.

 

Voor ons is het belangrijk om vooruit te kijken. Het defensiepersoneel heeft er immers niets aan als we terug blijven wijzen naar Defensie en vervolgens niet verder praten over zaken die voor het personeel van belang zijn. We moeten in gesprek blijven om in gezamenlijkheid stappen voorwaarts te kunnen zetten.

 

Nieuw loongebouw

De bonden hebben de Minister van Defensie (voorzitter van het Sectoroverleg Defensie) een brief gestuurd waarin we duidelijk maken dat wij altijd met Defensie in gesprek willen gaan over zaken die voor het defensiepersoneel van groot belang zijn. Daar horen het loongebouw en het nieuwe personeelssysteem (voor militairen) wat ons betreft zeker bij.

 

Voldoende geld?

Als Defensie met ons in gesprek wil over deze onderwerpen, dan nemen we deze uitnodiging voor een formele vergadering graag aan. Wij horen dan graag of Defensie (financiële) mogelijkheden heeft om op deze onderwerpen stappen te kunnen zetten. We horen graag welke ideeën Defensie over deze onderwerpen heeft.

Voor het overige blijft de situatie, vooralsnog, zoals deze was. Het formele overleg in de sector Defensie is opgeschort, met uitzondering van de io REO’s (overleg over reorganisaties). Ook stoppen we met informeel overleg over die onderwerpen waarover formeel overleg wordt gevoerd.

Wij houden je op de hoogte!