Zoeken

Uitzending naar Mali; waar heb je recht op?

Uitgezonden naar Mali: waar heb je recht op?

90 collega’s van de luchtmacht zijn momenteel uitgezonden naar Bamako, de hoofdstad van Mali. Nederland ondersteunt daarmee de VN-missie Minusma met een C-130 Hercules-transportvliegtuig, inclusief bemanning en ondersteunend personeel. De militairen opereren vanuit Bamako en kunnen in het hele land worden ingezet. Maar waar heb je eigenlijk recht op als je wordt uitgezonden? En waar heb je géén recht op? We zetten het voor je op een rij.

 

 

Krijg ik een uitzendtoelage?

Ja. De uitzendtoelage bestaat feitelijk uit 2 delen: het eerste deel is de vergoeding voor extra werkdruk. Die vergoeding is € 98,51 per dag. Dit is een bruto bedrag. Daar gaat dus nog belasting vanaf.

Het tweede deel is de onkostenvergoeding van € 32,47 per dag. Dit bedrag is belastingvrij.

Deze bedragen zijn voor alle rangen even hoog. Maar, militairen met een hoger salaris zullen van de bruto vergoeding voor extra werkdruk, minder overhouden dan militairen met een lager salaris. Dat is omdat ze er meer belasting over moeten betalen.

 

Heb ik recht op de 30%-regeling?

Nee. De 30%-regeling is een regeling waarbij je 30% van je brutosalaris inlevert en daar een netto vergoeding voor terugkrijgt, van hetzelfde bedrag. Dit is dus een uitwisseling tussen bruto en netto. De 30%-regeling is bedoeld als een vergoeding voor ‘extraterritoriale’ kosten. Dus de kosten die je moet maken omdat je in het buitenland moet werken. Maar als militair krijg je al een vergoeding voor extraterritoriale kosten. Dat is de onkostenvergoeding van € 32,47 per dag (zie hierboven). Daarnaast krijg je als militair je voeding en huisvesting tijdens de uitzending al van Defensie verstrekt. Al met al valt de vergoeding van Defensie voor jou waarschijnlijk (veel) hoger uit dan de 30%-regeling.

 

Is het mogelijk/nodig om voor de uitzending een uitzendcertificaat aan te vragen?

Nee. Als lid van de BBTV hoef je nóóit een uitzendcertificaat aan te vragen. Dit zit namelijk al automatisch in je lidmaatschap. Je hoeft dus ook niet bij de BBTV aan te geven dat je op uitzending gaat.

 

Heb ik recht op ontberingstoelage?

Nee, je hebt geen recht op een ontberingstoelage. Ontberingstoelage krijg je als je langer dan veertien dagen aaneengesloten deelneemt aan een militaire oefening in polair gebied of in tropisch regenwoud. Ook moet er sprake zijn van ‘feitelijk bezwarende arctische/tropische omstandigheden’. De ontberingstoelage is dus een toelage die je alleen krijgt tijdens oefeningen, niet tijdens een uitzending.

 

Hoe zijn mijn werk- en rusttijden tijdens de uitzending geregeld?

De werk- en rusttijdenregeling uit het AMAR (hoofdstuk 7) is tijdens een uitzending niet van toepassing. Dat betekent dat de commandant ter plaatse de werk- en rusttijden van het personeel bepaalt. Dat geldt in principe ook voor feestdagen die in de periode van de uitzending vallen. Tijdens de uitzending bouw je dan ook geen ADV-dagen op.

 

Telt de periode dat ik op uitzending ben dubbel voor mijn pensioen?

Dat was vroeger zo, tegenwoordig is het iets ingewikkelder. Nog steeds bouw je meer pensioen op tijdens je uitzending, en dat is als volgt geregeld:

  1. De uitzendtoelage is voor 50% pensioengevend gemaakt. Dit zorgt voor meer pensioenopbouw, dus uiteindelijk een iets hoger pensioen op je oude dag. De kosten van deze extra pensioenopbouw worden betaald door de werkgever.
  2. Daarnaast bouw je meer pensioen op tijdens de ‘inverdientijd’.

 

Wat is ‘inverdientijd’?

Als jij de rest van je werkzame leven militair blijft, zal je 5 jaar vóór de AOW-leeftijd met leeftijdsontslag gaan. Je gaat dan 5 jaar UGM (Uitkering Gewezen Militairen) ontvangen. Maar ben je vaak op uitzending geweest, dan kun je nog iets eerder afzwaaien. Hiervoor moet je de tijd die je op uitzending bent geweest, delen door 2. Dus ben je 4 maanden uitgezonden geweest, dan levert dat 2 maanden ‘inverdientijd’ op, dus 2 maanden eerder met UGM.

En nu komen we even terug op punt 2 van hierboven: tijdens de inverdientijd die is opgebouwd vanaf 1 januari 2019, is de pensioenopbouw 100% in plaats van 50%. Ook deze extra kosten komen voor rekening van de werkgever en ook dat levert je een hoger pensioen op.

 

Ik ben ook vóór 2019 uitgezonden geweest. Wat zie ik daarvan terug in mijn pensioen?

Daar geldt de oude regel voor; dus die periode telt dubbel voor je pensioen. Deze uitzendingen tellen ook mee voor je inverdientijd. Tijdens de inverdientijd die je opgebouwd hebt met missies voor 2019 bouw je 50% pensioen op.

NB. Je uitzendverleden telt ook mee als je een opleiding gaat volgen die ‘gericht is op een loopbaan buiten Defensie, buiten het functiegebied of op een hoger werkniveau’. De vergoeding die je kunt krijgen voor de opleidingskosten wordt dan verhoogd met minimaal € 500 (bij een uitzendverleden van 6 maanden of minder) en maximaal € 2000 (bij een uitzendverleden van 2 jaar of meer).

(Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.)