Zoeken

Het opleidingsbudget: de meest gestelde vragen

De krijgsmacht biedt volop mogelijkheden om een opleiding of cursus te volgen die jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Militairen vanaf FPS Fase 2 bouwen namelijk een persoonlijk opleidingsbudget op dat aardig kan oplopen. In het Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR) is vastgelegd wat er allemaal wel én niet mogelijk is. In het woud van info zochten wij voor je uit wat de meest gestelde vragen over het opleidingsbudget zijn. Hieronder tref je het overzicht.

 

Wanneer heb ik recht op het persoonlijk opleidingsbudget?

Elke militair in FPS Fase 2 bouwt gedurende de diensttijd een opleidingsbudget op dat hij/zij kan inzetten voor het volgen van een opleiding naar keuze. De militair in FPS fase 3 die FPS fase 2 niet heeft doorlopen, krijgt de maximale opleidingsaanspraak van € 7.200. Het budget wordt nog eens aangevuld met vastgestelde bedragen aan de hand van het uitzendverleden van de militair.

 

Wanneer kan ik gebruikmaken van mijn persoonlijk opleidingsbudget?

Je bespreekt je studiewensen met de zogenoemde employabilitybegeleider (de nieuwe benaming voor loopbaanbegeleider) en dient daarna de aanvraag in.

 

Hoe vraag ik een opleiding aan?

De aanvraag kan via Selfservice - Opleiding en Kwalificeren - Opleidingsplan. Je moet dan kiezen voor de opleidingsreden ‘Persoonlijk opleidingsbudget’. Als je een opleiding uit het Persoonlijk opleidingsbudget wilt aanvragen die niet voorkomt in de opleidingstabel, kun je ook cursuscode 051213 (Persoonlijk Opleidingsbudget) gebruiken.

 

Hoe kan ik aanspraak maken op mijn persoonlijk opleidingsbudget?

Samen met de employabilitybegeleider ga je kijken welke mogelijkheden er zijn. De begeleider heeft inzicht in de hoogte van het budget en kan je adviseren over studietrajecten. Daarnaast overleg je ook met je commandant over de studie-aanvraag, de locatie, te declareren kosten en wanneer de opleiding plaatsvindt.

 

Waar kan ik vinden hoeveel budget ik heb opgebouwd?

Zowel het individueel opgebouwde budget als de opgenomen bedragen zijn zichtbaar in de Selfservice-Opleiding en in het Kwalificeren-Opleidingsplan.

 

Ik ben nu mbo-opgeleid en wil graag een hbo-opleiding gaan volgen; kan dat?

Ja, dat kan. De employabilitybegeleider zal met je bespreken of deze opleiding gericht is op jouw loopbaanmogelijkheden binnen of buiten Defensie. Op basis van zijn kennis van opleidingen en de arbeidsmarkt zal de begeleider je adviseren over hoe het opleidingsverzoek ingediend kan worden.

 

Als ik een opleiding ga volgen, kan ik dan alle kosten declareren?

De kosten van de opleiding vallen onder dit budget. Naast de kosten van de opleiding zelf (zoals inschrijvings-, college- en examengelden), komen studieboeken en leermiddelen in aanmerking die de onderwijsinstelling verplicht stelt. Ondersteunende duurzame goederen zoals een duik- of motorpak, sportabonnementen of de kosten voor een aanvraag rijbewijs die tijdens en na de opleiding een hoge waarde houden voor privégebruik, komen niet voor vergoeding in aanmerking. De onderwijsinstelling stelt tijdens de opleiding dit soort goederen veelal ter beschikking of verhuurt deze. Let op! Computerapparatuur (waaronder tablets, notebooks, internetabonnementen en randapparatuur) komen ook niet voor vergoeding in aanmerking.

 

Als ik al gestudeerd heb, mag ik dan ook nog gebruikmaken van mijn persoonlijk opleidingsbudget?

Ja, jouw budget voor opleiding staat los van reeds gevolgde opleidingen.

 

Hoeveel budget is er voor mij beschikbaar?

Hoe hoog jouw budget is, kun je in Peoplesoft opzoeken. De vuistregel: vanaf het moment van overstap van Fase 1 naar Fase 2 ga je een aanspraak opbouwen. Dat begint bij € 1.200 en kan oplopen tot € 7.200. Militairen in Fase 3 die nooit Fase 2 hebben doorlopen, hebben recht op dat laatste bedrag. Daarbovenop kun je een bedrag opbouwen dat afhankelijk is van je uitzendverleden (van € 600 tot maximaal € 2.400 extra). Je kunt dus maximaal € 9.600 opbouwen.

 

Ik ben nu FPS 2- of FPS 3-militair en neem op korte termijn ontslag. Mag ik dan na ontslag nog steeds gebruik maken van mijn opleidingsbudget?

Nee, je dient een opleiding aangevraagd en de kosten gedeclareerd te hebben van je budget vóórdat je met ontslag gaat als militair. Na het ontslag als militair is het namelijk niet meer mogelijk om kosten te declareren uit je opleidingsbudget.

 

Moet ik het opleidingsbudget terugbetalen als ik mijn opleiding niet afmaak?

In het AMAR is een uitgebreid artikel (16e) opgenomen waarin wordt aangegeven wanneer terugbetalingsverplichtingen van kracht zijn. Die zijn er namelijk in een aantal gevallen. Als het bijvoorbeeld ‘aan jou te verwijten is’ dat je uit de opleiding wordt gezet, dien je de opleidingskosten geheel of gedeeltelijk terug te betalen. Maar bijvoorbeeld ook als je uit de dienst wordt ontslagen. En zo zijn er nog wat bepalingen. Het is dus belangrijk om vóór je aan een opleiding begint, alle voorwaarden goed te bespreken met jouw employabilitybegeleider. Daarmee voorkom je nare verrassingen achteraf.

 

Zoals je kunt lezen, is er binnen het persoonlijk opleidingsbudget een hoop mogelijk. De eerste stap naar een opleiding begint in ieder geval altijd met een gesprek met de employabilitybegeleider. Ook zul je je opleidingswensen tijdens een loopbaangesprek moeten vastleggen in een POP (persoonlijk ontwikkelplan)-gesprek. Het is ook goed om je te realiseren dat Defensie jou in staat moet stellen om jouw opleiding (na goedkeuring) in alle redelijkheid te volgen en dat je vrij kunt krijgen om opdrachten uit te voeren en/of om te studeren, maar dat je commandant deze ‘vrijstellingen’ altijd kan intrekken als er een zwaarwegend dienstbelang is.