Zoeken

Uitbetalingen Arbeidsvoorwaarden-afspraken

Defensie start in augustus met de eerste uitbetalingen, die voortvloeien uit het Arbeidsvoorwaarden-akkoord. Dat kan voor veel medewerkers betekenen dat er te veel loonbelasting wordt ingehouden. Vandaar ons advies om daar bij de aangifte inkomstenbelasting in 2023 bij stil te staan. Wij helpen je dan graag verder.

 

Zoals je weet hebben Defensie en de bonden overeenstemming bereikt over de arbeidsvoorwaarden. Het is nu zaak om de afspraken om te zetten in regelgeving. Dat proces zal enige tijd kosten. Maar vooruitlopend daarop worden er wel al afspraken uitgevoerd.

 

 Defensie start in augustus al met de eerste uitbetalingen die voortvloeien uit het akkoord. De loonsverhoging van 1,7% per 1 januari 2021 wordt (met terugwerkende kracht) in augustus aanstaande uitgekeerd. In augustus volgt ook de nabetaling van de verhoging met 2,95% per 1 januari 2022. Uiteraard wordt vanaf die maand de verhoging ook blijvend doorgevoerd. In augustus volgt ook de uitbetaling van de eenmalige uitkering.

 

Zoals het er nu uitziet wordt in oktober gestart met de uitbetaling van de TOS (de toelage overbrugging salaristabel). Deels zal die uitbetaling met terugwerkende kracht zijn. Er is immers afgesproken dat die toelage (bijlage 3 bij het akkoord) ingaat op 1 juli 2022.

In het akkoord is verder afgesproken dat verschillende toelagen met ingang van 1 januari 2022 worden verhoogd. Het geld dat medewerkers, die daarvoor in aanmerking komen nog te goed hebben, zal ook in augustus worden uitbetaald.

Bijzonder tarief

De hiervoor genoemde uitbetalingen met een terugwerkende kracht zullen (verplicht) worden belast met het bijzonder tarief. Dat is een hoog belastingDoor de toepassing van het bijzonder tarief kan er meer aan loonbelasting worden ingehouden dan achteraf (in 2023) bij de aangifte inkomstenbelasting verschuldigd blijk te zijn. We adviseren iedereen om volgend jaar aangifte te doen. De BBTV kan u hiermee helpen. Te veel betaalde belasting krijgt u dan terug (en de gedachte dat u gevrijwaard bent van een nabetaling, als u te weinig belasting heeft betaald, is onjuist).

In de kantlijn van de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen zijn ook de laatste definitieve afspraken gemaakt, die moeten leiden tot uitbetaling van de pensioencompensatie. Wij zijn optimistisch dat dit jaar nog wordt gestart met het uitkeren van de compensatiebedragen, waar militairen recht op hebben. Zeker voor die medewerkers kan de situatie ontstaan dat hun inkomen in 2022 echt piekt ten opzichte van andere jaren. Voor anderen valt dat ook niet uit te sluiten. Wij geven hen mee stil te staan bij de mogelijkheid om gebruik te maken van het fiscale middel 'middeling'. Onze belastingservice helpt u volgend jaar graag bij het invullen van uw aangifte om zodoende te “besparen” op de belasting.

 

Tot slot. De medewerker die thuiswerkt en dat ook in zijn rooster meldt, ontvangt vanaf 1 juli de thuiswerkvergoeding. Het moment waarop de (nieuwe) internetvergoeding start is nog niet bekend. De huidige vergoeding van 15 euro wordt in de tussentijd uitbetaald aan de medewerkers, die daarvoor in aanmerking komen. Met de nieuwe vergoedingssystematiek woon-werkverkeer wordt 1 september gestart. Medewerkers die volgens de nieuwe methodiek meer ontvangen dan nu, krijgen een nabetaling. Degene die (achteraf) te veel heeft ontvangen, hoeft dat niet terug te betalen.