Zoeken

Vergeet je de Cafetariaregeling niet?!

Het Cafetariamodel Defensie biedt de mogelijkheid om bepaalde arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen het salaris of de eindejaars- of vakantie-uitkering. Via Selfservice kun je zelf verschillende opties invoeren en bekijken wat voor jou de beste keuze is.

 

Er zijn de volgende uitruilmogelijkheden:

- Uitruil vakbondscontributie (2022 en 2023)

- Uitruil aanvullende kilometervergoeding

- Uitruil fiets en/of computer/tablet


Vakbondscontributie

Sinds 9 september is het voor de meeste actief dienende leden van de BBTV weer mogelijk om de vakbondscontributie, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022, uit te ruilen tegen het brutosalaris. Dit is een van de afspraken in het laatste arbeidsvoorwaardenakkoord.

 

Op de intranetpagina 'Uitruil vakbondscontributie 2022' staat meer informatie over de voorwaarden voor deelname, waar het betaalbewijs aan moet voldoen, wie kan deelnemen en hoe iemand kan deelnemen. Aanvragen moeten voor 1 december in DIDO zijn ingevoerd. Aanvragen die niet tijdig zijn goedgekeurd, worden niet meer behandeld.

 

Ga je met ontslag en wil je gebruikmaken van de uitruilmogelijkheden? Dan moet jouw aanvraag 2 maanden van tevoren – als je op de eerste van een maand met ontslag gaat – of 1 maand – als je op een andere dag van een maand met ontslag gaat – zijn ingediend. Let op: de uitruil van de vakbondscontributie levert de meeste defensiemedewerkers een financieel voordeel op. Maar niet voor iedereen. Door de uitruil verlaag je namelijk je bruto inkomen. Omdat dit bijvoorbeeld gebruikt wordt om de hoogte van sociale zekerheidsuitkeringen (bijvoorbeeld de WW) te bepalen, heeft uitruil een (iets) lagere uitkering tot gevolg. Verwacht je binnen één jaar een beroep op zo’n uitkering te moeten doen; denk dan goed na over de plussen en de minnen van deze uitruil.


Fiets en/of computer/tablet

Wil je in 2022 een fiets en/of computer of tablet uitruilen? Dan mag dit 1 keer per 3 kalenderjaren, tot een maximum van € 750.

 

Wil je vanaf 1 januari 2023 uitruilen? Dan mag dit 1 keer per 5 kalenderjaren tot € 1.500. De termijn van 3 kalenderjaren van een eerdere uitruil moet dan zijn verstreken.

 

Voorbeeld: je hebt in 2021 een computer gekocht en uitgeruild. Je mag dan pas in 2024 (na het verstrijken van 3 kalenderjaren) opnieuw deelnemen aan de uitruil fiets en/of computer/tablet.

 

De uitruil van de vakbondscontributie en de fiets/computer kunnen naast elkaar worden aangevraagd. Dat geldt ook voor de uitruil van de reiskosten. Je moet het zelf doen en hoe meer je uitruilt, hoe groter het positieve, maar ook het hiervoor beschreven negatieve effect zal zijn.