Zoeken

Aanstellingspremies en Rijbewijsmaatregel 2022

Defensie heeft in september 2021 een voorstel gedaan betreffende de Aanstellingspremies en rijbewijsmaatregel voor het jaar 2022. Niet alle bonden waren enthousiast over het voorstel. Maar omdat 2022 met rasse schreden naderde, hebben ze medio december toch maar hun fiat gegeven. Daarmee zijn de hieronder volgende premies een feit.

Iedere militair die in 2022 in één van de genoemde functies een aanstelling krijgt, heeft recht op het genoemde (jaar)bedrag. Defensie werkt met premiegroepen. Uitbetaling van de premie vindt plaats na afronding van de initiële opleiding en dienverplichting.

Wijzigingen in de premies in volgende jaren hebben geen invloed op de hoogte van deze bedragen. Het jaar van aanstelling is bepalend voor de hoogte.

Aangesteld voor de functie van: Premiebedrag per jaar

Officier Tandarts € 12.000

Officier Arts, bevoegd Bedrijfsarts € 11.000

Officier Arts, bevoegd Huisarts € 9.000

Officier Arts € 6.000

Behorende tot een categorie in: Premiebedrag per jaar

Premiegroep 4 € 4.800
Premiegroep 3 € 3.600
Premiegroep 2 € 2.400
Premiegroep 1 € 1.200

Premiegroep 4 € 4.800

CZSK: MATR TD

CLSK: OFF luchtgevechtsleiding (PMO)

Premiegroep 3 € 3.600

CZSK: Off Cyber, OOFF TD (Sewaco, Platform, TDV en WDV), KPL/SGT LDGD (BIG gereg.), VeVa Mechatronica-3, VeVa VOT-3/4, VeVa Mechatronica-2

CLAS: Off Cyber, SGT LOG TD/VST-EST-SST-EODD (mbo-3/4), SGT GN (mbo-3/4), SGT ICT, VeVa Mechatronica-3, VeVa VOT-3/4, SGT LOG GNK – MMIT (mbo-3/4), KPL TD Mechatronica-2, VeVa Mechatronica-2

CLSK: Off Cyber, OO Vliegtuigonderhoud (B1/B2), OO GU Mech, OO IDT-IVT/IVS (Elek), OO LGL, VeVa Mechatronica-3, VeVa VOT-3/4, VeVa Mechatronica-2

KMAR: Off Cyber, WMR Cyber

Premiegroep 2 € 2.400

CZSK: Off-TD (KOO), Off-Z HNO opgeleid, MATR OD OZD, MARN VB, VeVa BAT-2/3, MARN TMB/PPR

CLAS: Off VBDN/LOG TD/GN (KOO), SGT LOG GNK (VIG-mbo-V3, AMV-mbo-V4/hbo-V) (BIG-gereg.), KPL TD, SLD GN, SLD ICT, VeVa ICT-2/3, VeVa BAT-2/3, , VeVa SMG-2, VeVa AOK-3

CLSK: Off CIS/Elek/Tech (PMO), OO Geneeskundige Verzorging (mbo-4, BIG-gereg.), KPL GU/AM, OO AM, VeVa ICT-2/3, VeVa BAT-2/3, VeVa SMG-2, VeVa AOK-3, OO CIS/transmissie, KPL CIS

Premiegroep 1 € 1.200

CZSK: Off-MARNS/TD/Z MS&T (MWO)

CLAS: Off VBDN/LOG TD/GN MS&T (MWO), Off LOG GNK (hbo-V) (BIG-gereg.), VeVa Zorg-3/4

CLSK: Off CIS/Elek/Tech MS&T (MWO), OO Vliegtuigplaatwerk, OO Low Observable, OO Schilder, OO Munitietechniek, VeVa Zorg-3/4

KMAR: OFF MS&T

Rijbewijsmaatregel

De volgende categorieën personeel komen bij aanstelling in 2022 (na daadwerkelijke instroom en afronding van de initiële opleiding bij Defensie) in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van het behalen van een burgerrijbewijs:

- Alle militairen die in 2022 bij het CZSK, CLAS of CLSK worden aangesteld.

- Alle VeVa-leerlingen die starten met de VeVa-opleiding in 2022 en daarna daadwerkelijk instromen bij CZSK, CLAS of CLSK. Ze komen na afronding initiële opleiding in aanmerking voor de tegemoetkoming.

- Alle reservisten bij CLAS na het verstrijken van de proeftijd en, indien van toepassing, de afronding van de initiële opleiding, met uitzondering van de reservist die aansluitend aan zijn ontslag als beroepsmilitair reservist is geworden en reservisten die deel uitmaken van het programma Defensity College.