Zoeken

Bereikbaarheid Helpdesk

Let op: de BBTV Helpdesk is tijdelijk alleen bereikbaar tussen 10.00 - 12.30 uur en tussen 13.00 - 1400 uur! 

Bij spoedeisende zaken: tel. 070 3155111, keuzemenu toets 4

 

 

Arbeidsvoorwaardenakkoord 2025-2026 ondertekend!

Defensie en de vakbonden voor het defensiepersoneel hebben vandaag, 2 juli 2024, het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2025-2026 ondertekend.

 

Als lid van de BBTV of VBM kon jij stemmen over het bereikte onderhandelaarsresultaat. De uitslag van het referendum is 91% vóór, 9% tegen. Doordat ook de leden van de andere vakbonden konden instemmen, hebben wij nu dus een arbeidsvoorwaardenakkoord dat tot 1 september 2026 loopt.

Dit betekent onder andere dat je een incidentele loonsverhoging tegemoet kunt zien van 5% in de maanden oktober, november en december 2024. Per 1 januari vervalt de incidentele loonsverhoging, maar volgt een structurele loonsverhoging van eveneens 5%. (Uitleg hierover vind je in de speciale editie van de Trivizier/XRcise.)

Per 1 januari 2026 volgt een loonsverhoging van 2%. Daarnaast zijn er twee incidentele uitkeringen: personeel dat in dienst is op 1 september 2024 krijgt een eenmalige uitkering van € 500 bruto en op 1 juli 2025 eenmalig € 350 bruto. Werkt(e) je in deeltijd dan krijgt u deze uitkeringen naar rato. Voor reservisten geldt ook dat zij de incidentele uitkeringen naar rato krijgen.

Behalve de genoemde loonafspraken bevat het akkoord afspraken over mobiliteit (verhoging reiskostenvergoeding en betaling combi-reizen) en over het wijzigen van meerdere toelages bij inzet.

 

Voor details van het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2025-2026 verwijzen wij naar de speciale editie van de Trivizier /XRcise.