Bereikbaarheid Helpdesk

Let op: de BBTV Helpdesk is tijdelijk alleen bereikbaar tussen 10.00 - 12.30 uur en tussen 13.00 - 1400 uur! 

Bij spoedeisende zaken: tel. 070 3155111, keuzemenu toets 4

 

 

Nieuws

Stem over de Arbeidsvoorwaarden 2025-2026!

Defensie en de vakbonden zijn het - in principe - eens over de arbeidsvoorwaarden ('cao') voor 2025 en een deel van 2026. Het overeengekomen onderhandelaarsresultaat wordt een akkoord, als de leden het er in meerderheid mee eens zijn. Je kunt dus (weer) stemmen!

 

Wil je meer weten over het onderhandelaarsresultaat? Check dan deze speciale editie van de Trivizier/XRcise. Daarin lees je de volledige tekst van het bereikte resultaat, plus een toelichting op de verschillende onderdelen.

 

Wil je een voorlichting gbezoeken? Klik hier voor de data en locaties.

 

Alle leden van de BBTV en VBM kunnen hun persoonlijke oordeel geven over het onderhandelaarsresultaat. Er zijn drie mogelijkheden: voor, tegen, of je onthoudt je van stemmen.

De stemming start op dinsdag 11 juni 2024 om 08.00 uur Nederlandse tijd en sluit op 1 juli 2024 om 08.00 uur Nederlandse tijd.

 

Je kunt alleen stemmen met gebruik van de eenmalige unieke stemcode, die je per brief ontvangt. We hebben het liefst dat je elektronisch stemt, via www.referendumvbm.nl. En anders door het inzenden van de ingevulde stembrief.

Vooral voor leden met een buitenlands woonadres kan de bezorging van de brief langer duren. Wij willen je in dat geval vragen om enig geduld te hebben. Heb je na 14 juni de brief met code nog niet ontvangen, neem dan contact op met:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bedankt voor je stem - en we gaan wéér stemmen!

Heb jij als lid van de BBTV en VBM meegedaan aan de ledenraadpleging over het hoofdlijnenresultaat en het transitieplan naar het nieuwe pensioenstelsel? Bedankt dat je de moeite hebt genomen, om je te verdiepen in dit complexe onderwerp!

 

Binnenkort kun je weer stemmen. Dan gaat het over de Arbeiddsvoorwaarden 2025-2026.

Meer info vind je hier.

Data en locaties van voorlichtingen vind je hier.

 

Binnenkort volgt er nog een speciale digitale editie van de Trivizier/XRcise!

En je ontvangt een stembrief op huisadres, met een  stemcode. In de brief wordt uitgelegd hoe je kunt stemmen. 

 

Heb je NA 14 JUNI nog geen brief met stemcode ontvangen? Neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. je naam, registratie- of werknemersnummer, dan wel geboortedatum.

 

Voorlichtingen arbeidsvoorwaarden 2025-2026

 - update 5 juni - Op 28 mei 2024 hebben de onderhandelaars van Defensie en de vakbonden overeenstemming bereikt over meerdere arbeidsvoorwaardelijke afspraken. Het arbeidsvoorwaardenresultaat, waarin deze staan, bestrijkt het tijdvak van 1 januari 2025 tot 1 september 2026. Er is dus sprake van een aansluitend akkoord.

Graag leggen Defensie, onze zusterorganisaties en wij (nader) uit welke afspraken in het resultaat staan. Uiteraard horen daarbij ook (gezamenlijke) informatiebijeenkomsten.

 

Alle geïnteresseerde defensiemedewerkers kunnen op onderstaande locaties of via een webinar komen luisteren naar onze gezamenlijke toelichting en daar hun vragen stellen. Aanmelden is niet nodig. (Op deze bijeenkomsten kan niet gestemd worden over het resultaat.)

 

 

Frederikkazerne (Den Haag)

Maandag 10 juni, 10.00 - 12.00 uur

Gebouw 31, zaal 101

 

Generaal-majoor Kootkazerne (Stroe)

Dinsdag 11 juni, 10.00 – 12.00 uur

Lkol Jeroen van den Brinkzaal

 

Webinar

Dinsdag 11 juni, 10.00-12.00

Het webinar is te volgen via deze link.

 

Kromhoutkazerne (Utrecht)

Woensdag 12 juni, 10.00 - 12.00 uur

Waterliniezaal

 

Oranjekazerne (Schaarsbergen)

Donderdag 13 juni, 13.00 - 15.00 uur

Gebouw N/Grote Filmzaal

 

Johannes Postkazerne (Havelte)

Maandag 17 juni, 13.00 - 15.00 uur

Zaal Hollandscheveld

 

Vliegbasis Leeuwarden

Dinsdag 18 juni, 13.00 - 15.00 uur

K97 / 1.19/ Onderofficiersmess

 

Camp New Amsterdam (Soesterberg)

Woensdag 19 juni, 10.00 - 12.00 uur

Basechapel

 

Den Helder

Donderdag 20 juni, 13.00 - 15.00 uur

De Dukdalf

 

RVS-kazerne (Oirschot)

Maandag 24 juni, 10.00 - 12.00 uur

Filmzaal, gebouw 146

Onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden 2025-2026

Defensie en de vakbonden zijn op dinsdag 28 mei tot een nieuw onderhandelaarsresultaat gekomen over de periode 1 januari 2025 tot 1 september 2026. Het huidige akkoord, met daarin 7% loonsverhoging, loopt op 31 december 2024 af. Het nieuwe onderhandelaarsresultaat bevat opnieuw 7% loonsverhoging: 5% met ingang van 1 januari 2025, en 2% met ingang van 1 januari 2026. Daarnaast zijn er twee eenmalige uitkeringen en een extra incidentele loonsverhoging van 5% over de maanden oktober, november en december van dit jaar.

 

Met de stijgende prijzen en de verslechterende veiligheidssituatie in de wereld, willen de sociale partners zich in dit akkoord richten op de primaire arbeidsvoorwaarden en maatregelen ter erkenning en waardering van de inzet van militairen en burgermedewerkers bij Defensie. De belangrijkste punten uit het zogeheten onderhandelaarsresultaat zijn in dit bericht te lezen. Het volledige onderhandelaarsresultaat vind je door op deze link te klikken.

 

Behalve de genoemde loonafspraken bevat het resultaat afspraken over mobiliteit (verhoging reiskostenvergoeding en betaling combi-reizen) en over het wijzigen van meerdere toelages bij inzet.

 

De VBM en BBTV zullen je op de gebruikelijke manier nader informeren en jouw mening over het bereikte resultaat vragen.

(Foto: kpl1 Wessel Zuijderduin)

Op zoek naar meer info over het nieuwe pensioenstelsel?

Als lid van de BBTV wordt aan jou een oordeel gevraagd over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel; meer specifiek het bereikte hoofdlijnenresultaat en het transitieplan.

 

Om de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel overzichtelijker te maken, hebben wij een infographic gemaakt. Deze vind je hier.

 

Er worden ook voorlichtingen gehouden op defensielocaties

 

Daarnaast geeft VBM-bestuurslid Erik Westermeijer in de nieuwste aflevering van onze podcast de OpsRoom uitleg over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. De podcast is te beluisteren op YouTube of op Spotify.

 

Op 16 mei 2024 heeft de Pensioenkamer ingestemd met de laatste wijzigingen van het concept-transitieplan. Deze waren door Defensie en de vakbonden voor het defensiepersoneel ingebracht. Niet om de afspraken uit het concept te wijzigen, maar wel om de puntjes op de i te zetten. Hiermee ligt er een definitief transitieplan, dat je door op deze link te klikken kunt raadplegen.

 

 

 

 

 

Oproep: deelnemers Steadfast Defender gezocht

Voor een artikel in de XRcise zijn wij op zoek naar militairen die (gaan) deelnemen of hebben deelgenomen aan Steadfast Defender, bijvoorbeeld als onderdeel van Saber Strike, Swift Response of Grand Quadriga. Zou jij hierover willen vertellen? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Extra editie Trivizier/XRcise

Een bijzondere extra editie van de Trivizier/XRcise, die volledig en uitsluitend gaat over één thema, te weten pensioen. We vragen u om jouw mening over een aantal uitonderhandelde documenten. Dit gaat uiteraard over de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. Een belangrijk onderwerp, niet alleen voor gepensioneerden, maar zeker ook voor actief dienenden!

Lees hier de extra editie.

Pensioenkamer eens over concept-transitieplan

De Pensioenkamer, het overlegforum waar overheidswerkgevers en bonden met elkaar over pensioenen spreken, heeft op 7 maart 2024 ingestemd met het concept-transitieplan. Het plan vormt de basis voor de overstap naar een nieuwe pensioenregeling.

 

Eerder bereikten de Pensioenkamer (het stuk is niet meer vertrouwelijk) en het Sectoroverleg defensie (SOD) overeenstemming over een hoofdlijnenresultaat, waarin de essentiële kenmerken van het toekomstige pensioenstelsel en voorziene overgangsmaatregelen beschreven worden. Het concept-transitieplan geeft daaraan een nadere duiding.

 

Op 7 maart bereikten de sociale partners in de Pensioenkamer overeenstemming over het CONCEPT-TRANSITIEPLAN. Een dag eerder gebeurde dat aan de SOD-tafel daar waar het gaat om de specifieke afspraken voor (gewezen) militairen. In het concept transtieplan zijn deze laatste afspraken verwoord in hoofdstuk 3.

 

Het concept-transitieplan wordt voorgelegd aan de verenigingen van gepensioneerden die gebruik willen maken van het zogenaamde hoorrecht. Eind maart/begin april worden deze hoorzittingen gehouden, waarna sociale partners het transitieplan, al dan niet veranderd op basis van de reacties tijdens de hoorzittingen, het vaststellen. Wij verwachten dat er op 25 april een definitief transitieplan ligt. Daarna volgt de achterbanraadpleging van de bonden en de werkgevers.

 

De ledenraadpleging van de VBM en BBTV zal gehouden worden van 13 mei 2024, 10.00 uur tot en met 29 mei 2024, 23.59 uur (Nederlandse tijd). U wordt op een later moment geïnformeerd over de wijze waarop u kunt deelnemen.

Hoofdlijnenresultaat nieuwe pensioenregeling voor militairen

De vakbonden en Defensie hebben in het Sectoroverleg Defensie (SOD) een hoofdlijnenresultaat bereikt over een nieuwe pensioenregeling voor militairen. Een nieuwe regeling is nodig als gevolg van de Wet toekomst pensioenen. De nieuwe pensioenregeling moet ingaan per 1 januari 2027. In het hoofdlijnenresultaat staan afspraken over de nieuwe pensioenregeling en over hoe de overgang naar de nieuwe regeling wordt vormgegeven.

 

Klik op deze link om het bereikte resultaat te lezen.

 

Het hoofdlijnenresultaat dat in het SOD is overeengekomen, is specifiek gericht op de militaire pensioenen. Eerder bereikten sociale partners in de Pensioenkamer al een hoofdlijnenresultaat over een pensioenregeling voor alle andere medewerkers van de overheid en het onderwijs. Daar vallen ook de burgermedewerkers in dienst van Defensie onder.

Uitgangspunt hoofdlijnenresultaat

Sociale partners hebben voor de invulling van de nieuwe pensioenregeling de inhoud van de bestaande pensioenregeling voor militairen als uitgangspunt genomen. Het is de bedoeling dat er ten minste evenveel pensioen wordt opgebouwd als nu.

Sociale partners hebben verder vastgesteld dat het in het belang van militairen is om in de nieuwe situatie mee te doen aan de nieuwe algemene ABP-regeling, waarbij op sommige onderdelen voor militairen afwijkende en aanvullende afspraken zijn gemaakt, net zoals nu het geval is.

Proces

De komende periode wordt het hoofdlijnenresultaat uitgewerkt en toegelicht in een wettelijk voorgeschreven transitieplan. Het concept transitieplan is naar verwachting begin maart 2024 gereed.

Eind maart worden verenigingen van gepensioneerden en voormalige deelnemers apart over het concept transitieplan gehoord. Dit hoorrecht is in de Wet Toekomst Pensioenen neergelegd om organisaties die niet direct bij de totstandkoming van de regeling betrokken zijn geweest de mogelijkheid te bieden commentaar te leveren. Sociale partners moeten dit commentaar meewegen bij het vaststellen van het definitieve plan. Daarna leggen de vakbonden de regeling voor aan hun leden, zo ook de BBTV. Als die ermee instemmen, is er in alle opzichten een akkoord over de nieuwe pensioenregeling voor overheid en onderwijs en de overgang daarnaartoe. Hierover wordt u op een later moment geïnformeerd.

Sociale partners streven ernaar om voor de zomer van 2024 een definitieve afspraak te hebben over de nieuwe pensioenregeling. ABP kan daarna aan de slag met de implementatie van de nieuwe pensioenregeling.

 

(Foto: kpl1 Hilbert Buter)

Jij komt toch ook?

Wil je meer weten over het overleg bij Defensie? Of heb je een ander onderwerp dat volgens jou de aandacht verdient? Voorafgaand aan de 112e Algemene Vergadering van de VBM staan overal in Nederland – en in Duitsland  – weer afdelingsvergaderingen gepland.  Let op! Het is raadzaam om kort van tevoren deze website te raadplegen voor eventuele wijzigingen! - Laatste wijziging: toevoeging Afdeling Curaçao.

Afdeling Amsterdam

Maandag 18 maart 2024
19.00 uur
Evenementencentrum (ECA) van het Marine-Etablissement Amsterdam, gebouw. 030, zaal Torne (73)
Kattenburgerstraat 7
1018 JA Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Dinsdag 19 maart 2024
19.30 uur
Echos Home ‘De Vrijheid’
Eindhovensedijk 33
5688 GN Oirschot

Afdeling Friesland

Woensdag 20 maart 2024
19.00 uur
M.F.C. It Maskelyn
Easteromwei 5
9254 GM Hurdegaryp

Afdeling Zwolle

Donderdag 21 maart 2024
19.30 uur
Tonnetkazerne, gebouw 150
Eperweg 141
8084 HE ’t Harde

Afdeling Amersfoort/Utrecht

Maandag 25 maart 2024
19.30 uur
NoorderLichtkerk
Bergweg 92b
3707 AE Zeist

Afdeling Zeeland

Dinsdag 26 maart 2024
19.30 uur
Buurthuis Scheldekwartier/Veteranenbivak
President Rooseveldtlaan 731c
4383 KG Vlissingen

Afdeling Assen

Woensdag 27 maart 2024
19.30 uur
De Brammert, Johan Willem Frisokazerne
Balkenweg 3
9405 CC Assen

Afdeling Volkel/De Peel

Donderdag 28 maart 2024
19.30 uur
Scoutinggebouw ‘De Pionier’
Hulstheuvel 15
5404 PR Uden

Afdeling Apeldoorn

Dinsdag 2 april 2024
18.00 uur
Echos Home ‘De Landing’
Deelenseweg 28
6816 TS Arnhem

Afdeling Rotterdam

Donderdag 4 april 2024
14.00 uur
Tempo Doeloe, Van Ghentkazerne
Toepad 120
3063 NJ Rotterdam

Afdeling Duitsland

Donderdag 4 april 2024
19.00 uur
Belgium Bar
Jahnstrasse 32
67686 Mackenbach

Afdeling Doorn

Dinsdag 9 april 2024
10.00 uur
Van Braam Houckgeestkazerne, Gouden Bal
Oude Arnhemse Bovenweg 1d
3941 XM Doorn

Afdeling West-Brabant

Dinsdag 9 april 2024
19.30 uur
Polski Dome, geb-D ‘Sociëteit Onder de Toren’, Trip van Zoudtlandtkazerne
De la Reijweg 95
4818 BA Breda

Afdeling Den Helder

Woensdag 10 april 2024
19.00uur
Havengebouw
Het Nieuwe Diep 33
1781 AD Den Helder

Afdeling Havelte/Steenwijk

Maandag 15 april 2024
18.30 uur
Echos Home ‘Het Baken’
Johannes Postweg 5
7973 JB Havelte

Afdeling Limburg

Donderdag 18 april 2024
20.00 uur
Brasserie MINLI Strijthagen BV
Einsteinstraat 5
6372 BW Landgraaf

Afdeling Curaçao

Vrijdag 19 april 2024
10.00 uur
Marinebasis Parera, Gouden Bal

Afdeling Valkenburg

Dinsdag 23 april 2024
21.30 uur 

Dorpscentrum Oegstgeest
Lijtweg 9
2341 HA Oegstgeest

Afdeling Den Haag

Woensdag 24 april 2024
19.30 uur
VBM-kantoor
Ametisthorst 20
2592 HN Den Haag

Afdeling Twente/Eibergen

Donderdag 25 april 2024
18.30 uur
Van der Valk Hotel Hengelo
Bornsestraat 400, 7556 BN Hengelo