Zoeken

Bereikbaarheid Helpdesk

Op maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag) is de BBTV gesloten!

 

Let op: de BBTV Helpdesk is tijdelijk alleen bereikbaar tussen 10.00 - 12.30 uur en tussen 13.00 - 1400 uur! 

Bij spoedeisende zaken: tel. 070 3155111, keuzemenu toets 4

 

 

Pensioenkamer eens over concept-transitieplan

De Pensioenkamer, het overlegforum waar overheidswerkgevers en bonden met elkaar over pensioenen spreken, heeft op 7 maart 2024 ingestemd met het concept-transitieplan. Het plan vormt de basis voor de overstap naar een nieuwe pensioenregeling.

 

Eerder bereikten de Pensioenkamer (het stuk is niet meer vertrouwelijk) en het Sectoroverleg defensie (SOD) overeenstemming over een hoofdlijnenresultaat, waarin de essentiële kenmerken van het toekomstige pensioenstelsel en voorziene overgangsmaatregelen beschreven worden. Het concept-transitieplan geeft daaraan een nadere duiding.

 

Op 7 maart bereikten de sociale partners in de Pensioenkamer overeenstemming over het CONCEPT-TRANSITIEPLAN. Een dag eerder gebeurde dat aan de SOD-tafel daar waar het gaat om de specifieke afspraken voor (gewezen) militairen. In het concept transtieplan zijn deze laatste afspraken verwoord in hoofdstuk 3.

 

Het concept-transitieplan wordt voorgelegd aan de verenigingen van gepensioneerden die gebruik willen maken van het zogenaamde hoorrecht. Eind maart/begin april worden deze hoorzittingen gehouden, waarna sociale partners het transitieplan, al dan niet veranderd op basis van de reacties tijdens de hoorzittingen, het vaststellen. Wij verwachten dat er op 25 april een definitief transitieplan ligt. Daarna volgt de achterbanraadpleging van de bonden en de werkgevers.

 

De ledenraadpleging van de VBM en BBTV zal gehouden worden van 13 mei 2024, 10.00 uur tot en met 29 mei 2024, 23.59 uur (Nederlandse tijd). U wordt op een later moment geïnformeerd over de wijze waarop u kunt deelnemen.