Zoeken

Bereikbaarheid Helpdesk

Let op: de BBTV Helpdesk is tijdelijk alleen bereikbaar tussen 10.00 - 12.30 uur en tussen 13.00 - 1400 uur! 

Bij spoedeisende zaken: tel. 070 3155111, keuzemenu toets 4

 

 

Hoofdlijnenresultaat nieuwe pensioenregeling voor militairen

De vakbonden en Defensie hebben in het Sectoroverleg Defensie (SOD) een hoofdlijnenresultaat bereikt over een nieuwe pensioenregeling voor militairen. Een nieuwe regeling is nodig als gevolg van de Wet toekomst pensioenen. De nieuwe pensioenregeling moet ingaan per 1 januari 2027. In het hoofdlijnenresultaat staan afspraken over de nieuwe pensioenregeling en over hoe de overgang naar de nieuwe regeling wordt vormgegeven.

 

Klik op deze link om het bereikte resultaat te lezen.

 

Het hoofdlijnenresultaat dat in het SOD is overeengekomen, is specifiek gericht op de militaire pensioenen. Eerder bereikten sociale partners in de Pensioenkamer al een hoofdlijnenresultaat over een pensioenregeling voor alle andere medewerkers van de overheid en het onderwijs. Daar vallen ook de burgermedewerkers in dienst van Defensie onder.

Uitgangspunt hoofdlijnenresultaat

Sociale partners hebben voor de invulling van de nieuwe pensioenregeling de inhoud van de bestaande pensioenregeling voor militairen als uitgangspunt genomen. Het is de bedoeling dat er ten minste evenveel pensioen wordt opgebouwd als nu.

Sociale partners hebben verder vastgesteld dat het in het belang van militairen is om in de nieuwe situatie mee te doen aan de nieuwe algemene ABP-regeling, waarbij op sommige onderdelen voor militairen afwijkende en aanvullende afspraken zijn gemaakt, net zoals nu het geval is.

Proces

De komende periode wordt het hoofdlijnenresultaat uitgewerkt en toegelicht in een wettelijk voorgeschreven transitieplan. Het concept transitieplan is naar verwachting begin maart 2024 gereed.

Eind maart worden verenigingen van gepensioneerden en voormalige deelnemers apart over het concept transitieplan gehoord. Dit hoorrecht is in de Wet Toekomst Pensioenen neergelegd om organisaties die niet direct bij de totstandkoming van de regeling betrokken zijn geweest de mogelijkheid te bieden commentaar te leveren. Sociale partners moeten dit commentaar meewegen bij het vaststellen van het definitieve plan. Daarna leggen de vakbonden de regeling voor aan hun leden, zo ook de BBTV. Als die ermee instemmen, is er in alle opzichten een akkoord over de nieuwe pensioenregeling voor overheid en onderwijs en de overgang daarnaartoe. Hierover wordt u op een later moment geïnformeerd.

Sociale partners streven ernaar om voor de zomer van 2024 een definitieve afspraak te hebben over de nieuwe pensioenregeling. ABP kan daarna aan de slag met de implementatie van de nieuwe pensioenregeling.

 

(Foto: kpl1 Hilbert Buter)