Nieuws

Ontheven uit de initiële opleiding wegens medische redenen en daarna ontslagen? LET OP!

De BBTV heeft de afgelopen tijd twee militairen bijgestaan die waren ontheven uit de initiële opleiding. Ze hadden een scheenbeenvliesontsteking of een blessure en konden daardoor niet meer aan de opleidingseisen voldoen. Defensie had hen daarna in de gelegenheid gesteld om een watervalverzoek in te dienen, met als doel dat ze binnen een ander Krijgsmachtsonderdeel / dienstvak een opleiding konden gaan volgen. Maar toen dat verzoek werd afgewezen, was het exit: de militairen werden ontslagen. In de regelgeving staat namelijk dat ontslag mag worden verleend aan iemand die is ontheven uit de initiële opleiding. Maar let op: dit kan toch niet zomaar.

Wanneer je uitvalt uit de initiële opleiding wegens medische redenen, is er over het algemeen sprake van ‘arbeidsverzuim wegens ziekte’. Simpel gezegd: als iemand zijn functie (in dit geval: de initiële opleiding) niet volledig kan uitoefenen, is hij ziek en moet hij worden gere-integreerd. Bovendien heeft hij dan een ontslagbescherming van twee jaar. Dat betekent dat je de eerste twee jaar na de 1e ziektedag (de datum van ziekmelding) niet mag worden ontslagen.

Bij de twee militairen die de BBTV bijstond was dat niet goed gegaan. Defensie ontkende dat deze militairen een beroep konden doen op de ontslagbescherming. Daar heeft de hoogste bestuursrechter echter korte metten mee gemaakt. Als een militair uit de initiële opleiding wordt ontheven wegens medische redenen, kan hij niet zomaar worden ontslagen. Vanaf de 1e ziektedag (de datum van ziekmelding) heeft hij nog twee jaar om bij Defensie te re-integreren. Pas als die twee jaren voorbij zijn, kan de militair (in de regel) worden ontslagen.

N.B. Deze ontslagbescherming geldt niet voor militairen die in de proeftijd zitten.

Herken jij deze situatie?

Wanneer je kort geleden een ontslagbesluit hebt gehad, meld je dan direct bij de BBTV. Als de bezwaartermijn van 6 weken nog niet voorbij is, kunnen we namens jou bezwaar maken.

Is het al langer geleden dat je bent ontslagen op grond van ontheffing uit de initiële opleiding, terwijl je eigenlijk nog ziek was? Neem dan ook contact met ons op, dan gaan we onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn.

Nieuwe Regeling huisvesting en voeding militairen

Per 1 januari geldt er een nieuwe Regeling huisvesting en voeding militairen 2018 (RHVM2018). Het grootste verschil met de vorige regeling is dat het ouderwetse onderscheid tussen wel of geen ‘eigen huishouding’ eruit gehaald is.

Meldpunt voor misstanden geopend

Het afgelopen jaar waren er diverse meldingen over misstanden, zoals bij ontgroeningen. Bijvoorbeeld op de Oranjekazerne in Schaarsbergen. De minister van Defensie heeft daarom een onafhankelijke commissie ingesteld. Die commissie doet onderzoek naar de werksfeer en sociale veiligheid bij Defensie. Eén van de taken van de commissie is het inrichten van een meldpunt. Militairen en oud-militairen kunnen hier hu ervaringen delen over ongewenst gedrag.

Niet rotzooien met Defensie Conditieproef!

Hoi BBTV, ik heb bij een oefening een blessure opgelopen. Daardoor kon ik niet sporten en nu is mijn conditie belabberd. Ik ben aan het herstellen. Nu heb ik gesolliciteerd op een nieuwe functie en krijg ik te horen dat ik niet mee mag doen omdat ik de Defensie Conditie Proef niet heb afgelegd. Kan dat zo maar?

VVHO voor EFP / BAP Litouwen

Deze maand (maart 2017) gaat een Nederlandse compagnie deelnemen aan de Enhanced Forward Presence (EFP) van NATO grondtroepen in Litouwen. Tot de laatste dag van februari was onduidelijk, welke (extra) vergoeding ze konden rekenen. Het werd de VVHO-toelage.

7 vragen over het Cafetariamodel

In het cafetariamodel kan je zelf, tot op zekere hoogte, keuzes maken in je arbeidsvoorwaardenpakket. Je kunt zelf de vorm van beloning kiezen. Via Selfservice kan je zelf verschillende opties invoeren en bekijken wat voor jou de beste keuze is. 

Lid van de BBTV? Dan krijg je hulp van Flyct

Heb jij letselschade geleden als gevolg van een bedrijfsongeval of een verkeersongeval? Dan kan jij als BBTV-lid gebruik maken van de diensten van Flyct. Flyct is de nieuwe naam van Europrotector.

Klopt jouw tegemoetkoming voor woon-werkverkeer nog?  

Reis je dagelijks heen en weer van huis naar je werk, en woon je meer dan 10 kilometer bij je werkplek vandaan, dan krijg je een tegemoetkoming in die reiskosten voor woon-werkverkeer. Waarschijnlijk heb je voor die tegemoetkoming ooit eens moeten opgeven hoeveel kilometers de afstand is tussen jouw huis en de werkplek. Maar klopt dat aantal kilometers nog wel?

Net begonnen bij Defensie? Denk aan je pensioen!

Ben je net begonnen bij Defensie? Dan is het één groot avontuur natuurlijk. Maar toch willen wij je ook aanraden, om eens stil te staan bij je pensioen. Je ziet er meer over in deze video.

Stopt je baan bij Defensie ...

Heb je een baan gevonden buiten Defensie? Of ben je aan het solliciteren? Waarschijnlijk ga je onderhandelen over je salaris. Maar moet je daarnaast ook nadenken over je pensioen?

In deze video maken VBM en BBTV je duidelijk waarom je bij overstap naar een baan buiten Defensie moet bedenken wat je met je opgebouwde pensioen gaat doen. Vergis je niet, het gaat om een hoop geld voor later.


Vragen? Kijk verder op deze site of stuur een vraag via de helpdesk.
Of kijk op www.abp.nl
Informatie specifiek voor militairen vind je hier.
Voor jouw eigen pensioenoverzicht log je in op 'MijnABP' .