Bereikbaarheid Helpdesk

Op maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag) is de BBTV gesloten!

 

Let op: de BBTV Helpdesk is tijdelijk alleen bereikbaar tussen 10.00 - 12.30 uur en tussen 13.00 - 1400 uur! 

Bij spoedeisende zaken: tel. 070 3155111, keuzemenu toets 4

 

 

Nieuws

Correctie: foute tabel in Trivizier

In de Trivizier van november 2021 kunt u de uitkomst vinden van de arbeidsvoorwaarden-onderhandelingen. Helaas is er een fout gemaakt in één van de tabellen. Op pagina 16 en 17 van de Trivizier staan de tabellen van de nieuwe reiskostenvergoeding, gebaseerd op 16,5 cent en 17,5 cent. Tabel E op pagina 16 is juist. Maar op pagina 17 zijn bedragen, behorende in tabel E, ten onrechte ook terechtgekomen in tabel N. Onze excuses voor deze storende fout.

De juiste tabellen vindt u hier.

Eindelijk duidelijkheid

Er komt eindelijk duidelijkheid. De uitkomst van de besprekingen over de arbeidsvoorwaarden voor het defensiepersoneel leggen we aan jou voor.

Op 14 oktober jl. is er een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) gehouden. Daarin is gesproken over de arbeidsvoorwaarden van defensiemedewerkers. Een resultaat kon niet worden bereikt. Wel een uitkomst. De afgelopen week is gewerkt aan de uitwerking van de SOD-bespreking. De tekst die de uitkomst beschrijft vind je hier.

De bijlage over mobiliteit vind je hier.

De VBM/BBTV heeft lang en intensief gewerkt aan het bereiken van een onderhandelingsresultaat. De financiële ruimte die Defensie beschikbaar stelde, was daarvoor echter niet voldoende. Het maximaal haalbare binnen de mogelijkheden ligt nu voor je. Samen met de andere partijen aan de onderhandelingstafel is niet de conclusie getrokken dat de besprekingen mislukt zijn. Er is gekozen voor snelle duidelijkheid; het jaar 2021, waarover het gaat, is immers alweer bijna voorbij. Er is gekozen om jouw mening te vragen.

De VBM/BBTV legt deze uitkomst voor aan de leden met de vraag om hun oordeel erover uit te spreken. Dat zal op de gebruikelijke wijze – d.m.v. een referendum – gebeuren. Je ontvangt binnenkort deze Speciale Editie Trivizier met daarin de tekst, een duiding en een toelichting. Deze zal begin volgende week ook via onze website te lezen zijn. Bij de Extra Editie Trivizier die je op huisadres ontvangt, zit tevens je stembrief. Je kunt je stem vanaf 5 november uitbrengen op de referendum-website (opent op 5 november).

Bekijk de veelgestelde vragen over:

- loonontwikkeling

- woon-werkverkeer

- pensioenakkoord

Uitkomst SOD: Lastige keuzes zijn gemaakt

Het Sectoroverleg Defensie (SOD) heeft niet geleid tot een onderhandelaarsresulaat. Wel is vastgesteld wat er op dit moment maximaal haalbaar is. De bonden gaan dat voorleggen aan hun leden en vragen wat zij daarvan vinden.

RIVM-onderzoek naar chroom-6 bekendgemaakt

Op 31 mei 2021 heeft het RIVM de resultaten bekendgemaakt van het onderzoek naar chroom-6 bij Defensie. In 2018 concludeerde het RIVM al dat op de POMS-locaties medewerkers aan chroom-6 in verven zijn blootgesteld en daar mogelijk ziek van zijn geworden. De afgelopen periode heeft het RIVM onderzoek gedaan naar mogelijke blootstelling aan chroom-6 op alle andere defensielocaties.

Money matters! Psst... we moeten praten

Heb jij ook het gevoel dat het geld dat we met zijn allen uitgeven, veel meer impact zou kunnen hebben? Heb je groene ideeën - maar sta je zelf regelmatig rood? Zie je kansen voor onze samenleving, maar heb je ’t gevoel ‘dit is groter dan ik’?

BBTV nu ook op Insta!

De BBTV zit sinds kort ook op Instagram. Volg jij ons al?

Op ons account informeren we je over de laatste updates, plaatsen we (nieuws)foto’s, filmpjes, infotainment en weggeefacties (met kekke gadgets en tools die je niet wil missen!)

Vakbonden houden enquête over cao-impasse

Een grote selectie BBTV-leden wordt vandaag per e-mail door ons benaderd om een korte enquête in te vullen over de impasse in het cao-overleg. Wij hopen dat zo veel mogelijk leden die de mail ontvangen hebben, de tijd nemen om hun mening te geven. Het invullen kost slechts enkele minuten. In de selectie zitten leden uit alle categorieën personeel.

Helpen op stembureau kost je geen verlof

De Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 worden bijzondere verkiezingen. De gemeenten hebben meer mensen nodig per stembureau, omdat er maatregelen worden getroffen in verband met het coronavirus. In totaal zijn ten minste 70.000 mensen nodig die meehelpen op de stembureaus.Militairen die zich voor één of meerdere dagen opgeven als vrijwilliger op een stembureau, krijgen hiervoor bijzonder verlof.

Vergoeding voor thuiswerkplek wegens corona

Moet je voor langere tijd minstens één dag per week thuiswerken, waarvan minstens twee uur per dag beeldscherm-werk? Dan kan je een vergoeding krijgen voor het inrichten van je werkplek thuis.

Defensie komt afspraken niet na

De BBTV en collega-vakbonden hebben de afgelopen tijd met Defensie in de clinch gelegen over een nieuw in te voeren loonsysteem en werk-toelages. De bonden willen o.a. een eerlijker en moderner loongebouw (dat is het systeem waarin de salarissen zijn uitgewerkt). Defensie gaf eerder aan mee te willen werken, maar trekt zich nu weer terug. Het ministerie verdraait eerder gemaakte afspraken.