Nieuws

Vragen en antwoorden Arbeidsvoorwaarden 2018-2020

Er is een vraag- en antwoordlijst gemaakt naar aanleiding van veelgestelde vragen die de bonden op dit moment ontvangen over het onderhandelingsresultaat van 20 augustus jl. Hieronder vindt u de vragen en antwoorden. Deze lijst zal de komende tijd worden uitgebreid met nieuwe vragen en antwoorden.

Overeenstemming over onderhandelaars-resultaat arbeidsvoorwaarden

De vakbonden hebben vandaag, 20 augustus, overeenstemming bereikt over de uitwerking van de arbeidsvoorwaardelijke principe-afspraken, die kort voor het zomerverlof werden gemaakt.

Meldpunt Sociaal Veilige Werkomgeving langer open

Het Meldpunt sociaal veilige werkomgeving Defensie blijft open tot 1 oktober 2018. Naar aanleiding van een misbruikzaak in Schaarsbergen heeft Defensie in december vorig jaar een onafhankelijke commissie ingesteld die onderzoek doet naar ongewenst gedrag, angstcultuur en sociale veiligheid binnen Defensie. Ook onderzoekt de commissie de wijze waarop wordt omgegaan met meldingen en melders.

RIVM-onderzoek chroom-6: Defensie schond zorgplicht

De vakbonden zijn geschrokken van de resultaten van het RIVM-onderzoek naar chroom-6 op de POMS locaties. De conclusie van het RIVM is hard: Defensie heeft haar zorgplicht geschonden. Blootstelling aan chroom-6 kan leiden tot verschillende ernstige aandoeningen. Het preventie- en zorgbeleid van Defensie voldeed, zeker in de eerste jaren, niet aan de daarvoor geldende regels.

Reactie berichtgeving chroom-6 onderzoek RIVM 

Vandaag is in de media vroegtijdig bericht over het RIVM-onderzoek naar chroom-6 op de POMS-locaties. Dat is erg jammer omdat wij het belangrijk vinden om het onderzoek en de aanbevelingen te presenteren en toe te lichten in samenhang met een collectieve regeling die wij met Defensie zijn overeengekomen. Voor nu verwijzen wij daarom naar onderstaand bericht. Vanaf maandag 12.30 uur is alle informatie over het onderzoek en de collectieve regeling beschikbaar, ook via onze website.

Kennisgeving privacy

De BBTV en VBM hechten veel waarde aan privacy en zullen jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen. De VBM en BBTV houden zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 (vandaag dus) in werking is getreden.

Legering Erfprins = bagger

Op 29 maart heeft de VBM, de 'moederbond' van de BBTV, een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. In die brief dringt de VBM er, namens de medezeggenschapscommissies op de marinekazerne, op aan om de legeringsproblemen zo snel als mogelijk op te lossen.

Heffing loonbelasting over dwangsom niet terecht

- Update: de Belastingdienst is in cassatie gedaan. Deze rechtszaak duurt nog even voort. - De Belastingdienst mag geen loonbelasting heffen over een dwangsom. Dat heeft het Gerechtshof Amsterdam op 20 maart 2018 bepaald in de proefprocedure die mede met de hulp van de VBM / BBTV is aangespannen tegen de belastingdienst.

Veiligheidsonderzoek VGB soepeler

Als militair heb je een VGB nodig (Verklaring van Geen Bezwaar). Dat is een soort verklaring van goed gedrag. Voor het verkrijgen van een VGB voert de MIVD een veiligheidsonderzoek uit. Heb jij bijvoorbeeld een ‘strafblad’ of een relatie met een persoon uit een bepaald buitenland, dan kan dat betekenen dat je geen VGB krijgt, en dus je aanstelling bij Defensie kwijtraakt.

Geldt mijn reisverzekering ook tijdens een uitzending?

De BBTV krijgt steeds meer telefoontjes van leden die, na een uitzending, verloren of beschadigde spullen via hun reisverzekering proberen te declareren. Die wijst de schademeldingen vervolgens af, omdat het tijdens het werk is gebeurd en niet tijdens een vakantie waar een reisverzekering uiteindelijk voor bedoeld is.