Bereikbaarheid Helpdesk

Let op: de BBTV Helpdesk is tijdelijk alleen bereikbaar tussen 10.00 - 12.30 uur en tussen 13.00 - 1400 uur!

Nieuws

Wat zijn de gevolgen van een schorsing?

Stel je wordt verdacht van een bepaalde misdraging. Jij weet 100 % zeker dat je dat niet gedaan hebt. Toch kan het zijn dat je dan geschorst wordt. Hoe zit dat?

Géén loonbelasting over dwangsom!

Als Defensie te laat beslist op een aanvraag of een bezwaar, kan je een ingebrekestelling indienen. Als daar niet binnen twee weken op wordt beslist, ontvang je een geldbedrag (de dwangsom).

Tot nu toe had Defensie de vreemde gewoonte om bij uitbetaling van zo’n dwangsom, loonheffing in te houden. Defensie betaalde de dwangsom dus bruto uit. Volgens Defensie ging het om ‘loon uit arbeid’. Dit tot onvrede van de VBM en BBTV, en andere bonden.

Lager netto salaris in buitenland?

Ben jij in het buitenland geplaatst en is je netto salaris in januari plotseling een stuk lager dan je had mogen verwachten? Dan heeft Defensie bij de berekening van de inkomstenbelasting waarschijnlijk een verkeerd bedrag gehanteerd. De bonden hebben Defensie gevraagd dit zo snel mogelijk recht te trekken.

10 vragen en antwoorden TOD

De toeslag die militairen ontvangen op hun salaris voor het verrichten van onregelmatige diensten is al jaren een doorn in het oog. Het onderhandelingsresultaat van 20 augustus probeert daar wat aan te doen. Om te beginnen met een verhoging van 20%. Maar er verandert nog meer. Wat betekent dat?

Meldpunt Sociaal Veilige Werkomgeving langer open

Het Meldpunt sociaal veilige werkomgeving Defensie blijft open tot 1 oktober 2018. Naar aanleiding van een misbruikzaak in Schaarsbergen heeft Defensie in december vorig jaar een onafhankelijke commissie ingesteld die onderzoek doet naar ongewenst gedrag, angstcultuur en sociale veiligheid binnen Defensie. Ook onderzoekt de commissie de wijze waarop wordt omgegaan met meldingen en melders.

RIVM-onderzoek chroom-6: Defensie schond zorgplicht

De vakbonden zijn geschrokken van de resultaten van het RIVM-onderzoek naar chroom-6 op de POMS locaties. De conclusie van het RIVM is hard: Defensie heeft haar zorgplicht geschonden. Blootstelling aan chroom-6 kan leiden tot verschillende ernstige aandoeningen. Het preventie- en zorgbeleid van Defensie voldeed, zeker in de eerste jaren, niet aan de daarvoor geldende regels.

Reactie berichtgeving chroom-6 onderzoek RIVM 

Vandaag is in de media vroegtijdig bericht over het RIVM-onderzoek naar chroom-6 op de POMS-locaties. Dat is erg jammer omdat wij het belangrijk vinden om het onderzoek en de aanbevelingen te presenteren en toe te lichten in samenhang met een collectieve regeling die wij met Defensie zijn overeengekomen. Voor nu verwijzen wij daarom naar onderstaand bericht. Vanaf maandag 12.30 uur is alle informatie over het onderzoek en de collectieve regeling beschikbaar, ook via onze website.

Kennisgeving privacy

De BBTV en VBM hechten veel waarde aan privacy en zullen jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen. De VBM en BBTV houden zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 (vandaag dus) in werking is getreden.

Heffing loonbelasting over dwangsom niet terecht

- Update: de Belastingdienst is in cassatie gedaan. Deze rechtszaak duurt nog even voort. - De Belastingdienst mag geen loonbelasting heffen over een dwangsom. Dat heeft het Gerechtshof Amsterdam op 20 maart 2018 bepaald in de proefprocedure die mede met de hulp van de VBM / BBTV is aangespannen tegen de belastingdienst.

Veiligheidsonderzoek VGB soepeler

Als militair heb je een VGB nodig (Verklaring van Geen Bezwaar). Dat is een soort verklaring van goed gedrag. Voor het verkrijgen van een VGB voert de MIVD een veiligheidsonderzoek uit. Heb jij bijvoorbeeld een ‘strafblad’ of een relatie met een persoon uit een bepaald buitenland, dan kan dat betekenen dat je geen VGB krijgt, en dus je aanstelling bij Defensie kwijtraakt.