Nieuws

Money matters! Psst... we moeten praten

Heb jij ook het gevoel dat het geld dat we met zijn allen uitgeven, veel meer impact zou kunnen hebben? Heb je groene ideeën - maar sta je zelf regelmatig rood? Zie je kansen voor onze samenleving, maar heb je ’t gevoel ‘dit is groter dan ik’?

BBTV nu ook op Insta!

De BBTV zit sinds kort ook op Instagram. Volg jij ons al?

Op ons account informeren we je over de laatste updates, plaatsen we (nieuws)foto’s, filmpjes, infotainment en weggeefacties (met kekke gadgets en tools die je niet wil missen!)

Uitslag referendum vakbonden

Vakbondsleden zeggen massaal nee tegen het cao-bod van Defensie. De 4 centrales (de bonden) hebben dit vandaag aan de bewindslieden van Defensie medegedeeld in een (open) brief.

Vakbonden houden enquête over cao-impasse

Een grote selectie BBTV-leden wordt vandaag per e-mail door ons benaderd om een korte enquête in te vullen over de impasse in het cao-overleg. Wij hopen dat zo veel mogelijk leden die de mail ontvangen hebben, de tijd nemen om hun mening te geven. Het invullen kost slechts enkele minuten. In de selectie zitten leden uit alle categorieën personeel.

Helpen op stembureau kost je geen verlof

De Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 worden bijzondere verkiezingen. De gemeenten hebben meer mensen nodig per stembureau, omdat er maatregelen worden getroffen in verband met het coronavirus. In totaal zijn ten minste 70.000 mensen nodig die meehelpen op de stembureaus.Militairen die zich voor één of meerdere dagen opgeven als vrijwilliger op een stembureau, krijgen hiervoor bijzonder verlof.

Maandelijkse uitruil woon-werkverkeer uitgesteld

In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 is afgesproken dat defensiemedewerkers vanaf 1 december 2020 de aanvullende kilometervergoeding voor het woon-werkverkeer maandelijks moeten kunnen uitruilen tegen een deel van het bruto salaris. Defensie en de vakbonden hebben besloten de invoering van deze afspraak uit te stellen.

Vergoeding voor thuiswerkplek wegens corona

Moet je voor langere tijd minstens één dag per week thuiswerken, waarvan minstens twee uur per dag beeldscherm-werk? Dan kan je een vergoeding krijgen voor het inrichten van je werkplek thuis.

Defensie komt afspraken niet na

De BBTV en collega-vakbonden hebben de afgelopen tijd met Defensie in de clinch gelegen over een nieuw in te voeren loonsysteem en werk-toelages. De bonden willen o.a. een eerlijker en moderner loongebouw (dat is het systeem waarin de salarissen zijn uitgewerkt). Defensie gaf eerder aan mee te willen werken, maar trekt zich nu weer terug. Het ministerie verdraait eerder gemaakte afspraken.

Extra zorg mogelijk voor jonge ouder en mantelzorger

Militairen die jonge kinderen hebben of mantelzorg verlenen, kunnen bij werkinzet aanspraak maken op extra zorg. Deze regeling is niet nieuw, maar wel nog altijd bij veel defensiemedewerkers onbekend, zo ondervond de BBTV.

Probleem verplichte opleiding Mariniers opgelost

De BBTV heeft een lang maar goed gesprek gehad met het CZSK over het feit dat mariniers verplicht zijn aangewezen ('geselecteerd') voor het doorlopen van de VVO (de korporaalsopleiding). Het resultaat van dit gesprek is positief: het verplichte karakter is eraf en ook zal Defensie geen terugbetalingsverplichting opleggen aan mariniers die wel zijn aangewezen, maar de opleiding niet voltooien.